Hlavní obsah
Víra a náboženství

Svědkové Jehovovi: Jestli odejdeš, přestaneš pro nás existovat

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pavla Matějů

Zmatené kořeny od Pavly Matějů

31. 10. 10:01

Svědkové Jehovovi vedou politiku nulové tolerance vůči svým bývalým členům. Proč to dělají a k čemu jim to je? Komu to slouží? A jsou jediní? O co jde těm ostatním, kteří to také tak dělají?

Článek

Je celkem jedno, jestli jste někoho zabil, a tak porušil jedno z přikázání desatera anebo prostě jen od nich odešel pro nesouhlas s jejich aktuálním učením. Váš odchod se u nich rovná vaší sociální smrti. Jste pro ně mrtvý člověk. Se smutečním průvodem ale nepočítejte. Vypraví vás bez řádného pohřbu jako když vás někdo vyhodí na skládku. Nakonec, pokud se po vás z jejich úhlu pohledu takhle trapně zavře voda, má to i své výhody. Nemusíte se bavit s někým, kdo za to nestojí a nemusíte s ním hrát žádné sociální hry, dobré ne? Takhle jednoduché to ale není.

Kde se to v lidech bere tyhle trapné metody kontroly? Z čeho vyvěrá ten jejich pověrečný strach? Z toho, že byste jim mohl svým názorem, narušit jejich pohádkové království, jejich idylku, která mnohdy dost smrdí a vůbec není tak idylická, jak se prezentuje? Těžko říct. Každopádně dělají to skoro všichni. Dokonce i kdejaká rodinka se takhle chová. Pokud třeba nesouhlasíte se svým dominantním otcem, jste dáni do klatby. V rodině si ani neškrknete, nikdo se s vámi nebude z vaší rodinky bavit. I takové případy se stávají. V extrémních případech a o ty v Česku není nouze. Rodinky v Česku či jiné formy společenství jako české firmy si se Svědky moc nezadají. Sice naoko chtějí inovace a originalitu, ale zkuste dát v kanceláři hrnek jinam, než jsou zvyklí, a bude oheň na střeše. A domluvit se s někým mimo firemní systém? Na to zapomeňte. A to je taky důvod, proč to Svědkům léta v USA, zemi jejich vzniku, která je podobně chorobně zaprdlá jako Česko, procházelo.

U Svědků Jehovových je to totiž na denním pořádku. Je to jejich pravidlo číslo 1. Pokud se s nimi slušně rozloučíte, nikdo z nich vás na ulici slušně nepozdraví. Leda na zapřenou. A tenhle sociální problém, který Svědkové mají, přenášejí i do svých rodin. Je to jako rakovina. Sociální rakovina, která vás má rozložit zevnitř, ale spíše zničí je samotné.

Svědkové mají takové pravidlo. Pokud žijete s někým z nich ve společné domácnosti a již nejste jejich členem, je to téměř ok, dře to, ale jde to. Mluvit s vámi vaši příbuzní můžou. Pokud se ale odstěhujete, máte smolíka. Jestli vám vaše matka odpoví na telefon, je to čistě na jejím svědomí, ale Svědkové Jehovovi tyto kontakty rozhodně nedoporučují. V jejich literatuře se píše, cituji: „I ten nejkratší pozdrav, například ‚Nazdar‘, může být někomu prvním krokem, z něhož se vyvine rozmluva a později možná i přátelství. Chtěli bychom udělat takový první krok vůči osobě, jíž byla odňata pospolitost?“ (Strážná Věž, hlavní informační kanál Svědků Jehovových, 1. června 1982 na straně 15).

Jejich regule v publikaci Zůstáváme v Boží lásce pokračují:

Je opravdu nezbytné se vyloučenému důsledně vyhýbat? Ano, a to z několika důvodů. Za prvé, je to otázka věrnosti Bohu a jeho Slovu. Jehovu posloucháme nejen tehdy, když je to pro nás snadné, ale i tehdy, když je to obtížné… Za druhé, když se s nekajícným provinilcem nestýkáme, chrání to nás i ostatní členy sboru před duchovním a morálním znečištěním a je díky tomu zachována dobrá pověst sboru. (1. Korinťanům 5:6,7) Za třetí, když se pevně držíme biblických zásad, může to prospět i vyloučenému… Když ztratí možnost stýkat se s těmi, kteří jsou mu blízcí, může mu to pomoci, aby „se vzpamatoval“, pochopil závažnost svého provinění a podnikl kroky, aby se k Jehovovi mohl vrátit…“

Tato poznámka o znečištění přímo vyjadřuje skrytou nenávist k cizímu názoru, kterou Svědkové Jehovovi chronicky trpí. V těchto věcech se odvolávají na Bibli. Nutno říct, že až na pár propagandistických pasáží z Kázání na hoře není Bible zrovna výkladní skříň tolerance. A proto světe div se, k dobré pověsti Svědků Jehovových tenhle přístup rozhodně nepřispěl. Naopak. Máte pocit, že někoho přimějete k tomu, aby s vámi komunikoval, když ho vydíráte tím, že s ním nemluvíte? Asi nějaký špatný oddíl ne? Titul Zůstáváme v Boží lásce, ve kterém tyto pokyny Svědkové uvádějí, zní jako dost trpká ironie, viďte? Že byste někomu prokazovali lásku tím, že jej vnímáte jako prašivého psa, který vás může znečistit svým odlišným náboženským stanoviskem? Znáte někoho, kdo se k vám vrátil třeba ve vztahu po takové úchylné hře? Ano, jsou takové případy, ale zdravé to určitě není a bez duševních následků taky ne. Vydírání rozhodně nepatří mezi nástroje lásky. A taky to podle toho s tím návratem vypadá. Chceme, aby se k nám někdo vrátil, protože chce, protože nás má rád, a ne protože s ním jinak nebudeme mluvit do té doby, než přistoupí na náš názor, je to tak? Všichni rozumní čtenáři, kteří netrpí chorobnou názorovou intolerancí, se mnou budou, předpokládám, souhlasit, nebo ne?

Svědkové Jehovovi nejsou jediní, kteří se tolik bojí o svou existenci a musí kvůli tomu psychicky týrat své blízké a ničit jejich sociální vazby. Třeba katolická církev nebo politické strany praktikují něco podobného. Politička Černochová se chce například sama vyloučit z OSN a tím zajistit, aby se s Českem už nikdo nikdy nebavil. Kam se hrabou Svědkové Jehovovi na sektu Česko, že? Ale to je další téma. Zpět ke katolíkům. Pokud jste v katolické církvi rozvedený a oženíte se znovu, přijdete o svátosti, což je v katolické církvi rozdíl asi jako mezi čistou ovečkou a prašivým psem. Takže ostatní církevní společenství, rodinky, politická uskupení, nebo spolky zahrádkářů, nemusí být výjimkou.

Důvod proč Rusko tak úporně pronásleduje Svědky je nasnadě. Pravoslavná církev totiž podobně jako Svědkové vyžaduje slepou kontrolu a poslušnost a netoleruje vlastní mozek. Co byste řekli, že od vás budou chtít lidé, kteří se titulují jako pravoslavní duchovní Pan Blaženost a Pan Vysokopřeosvícenost? Dva kohouti na jednom smetišti se prostě nesnesou.

Pokud jsou sociální pouta organizací chatrné povahy, což většinou jsou, spoléhají jen na to, že svůj disent umlčí. Tomu se pak říká tradice. Říkají tak ve skutečnosti zkostnatělým učením, která tu jsou po tisíciletí jen proto, že nějaká zaprdlá skupinka trvala na tom, že když by to někdo mohl změnit, musel jít z kola ven. Tradice tohoto typu jsou fakt problém, spíš jsou ukázkou zpátečnictví a zanedbanosti a nedostatku společenské odvahy. A také podvyvinutosti něčího mozku. Zkrátka pračlověk je stále mezi námi a genetika je mrcha a je třeba s tím počítat a pracovat.

Něco podobného se například vůbec nevyplatilo současnému Izraeli, mimochodem pravidla o vylučování ze společenství Svědků Jehovových mají svůj odkaz právě v židovské tradici. A je to vlastně proti tomu, co praktikovat zakladatel Svědků Jehovových, tehdy Badatelů Bible, Charles Taze Russel, který se dnes musí obracet v hrobě, když vidí, jak Svědkové zdeformovali jeho původní učení počínaje hned jeho nástupcem, agresivním hulvátem J. F. Ruthefordem (následující vůdčí osobnost společnosti), který měl jako svou chronickou zábavičku napadání všech ostatních náboženství docela nevybíravými vulgárními výrazy. Charles Taze Russel oproti tomu praktikoval doktrínu tolerance, a dokonce členy ostatních církví, s jejichž učením nesouhlasil, důsledně nazýval svými „bratry“. Svědkové Jehovovi jsou tedy také mimo jiné ukázkou toho, jak zrůdně mohou lidé zacházet s vaším odkazem, pokud k tomu mají příležitost.

Pokud jde o židovskou náboženskou praxi v této oblasti. V závažných případech, kdy někdo porušil za doby Starého zákona pravidla židovské komunity, měl být „odříznut“, respektive usmrcen. Poté v době Ježíše, kdy byla Židům odňata možnost samostatně vykonávat právo, byl židovským nejvyšším orgánem Sanhedrin. V synagogách existoval trojstupňový systém odnětí pospolitosti s komunitou. Prvním byl trest nid·dujʹ. ten platil po 30 dní. V případě, že člověk pod tímto trestem vešel do chrámu, museli lidé stát od něj v uctivé blízkosti definované na 2 metry. Druhý stupeň byl cheʹrem, což doslova znamená: co je v klatbě či zasvěceno Bohu. Přestupník nemohl vyučovat ostatní, ani nemohl být ve společnosti ostatních, kteří učili, a jeho obchodní život byl značně limitován. Mohl nakupovat jen životně nezbytné věci. Poslední stupeň byl šam·mat·ta. A to se rovnalo smrti, respektive absolutní nemožnosti žít v židovské komunitě s ostatními.

Na individuální úrovní takzvané shunning neboli snahu o to být umlčen, zažil Hans Küng, známý katolický teolog, který byl svého času perzekuován kardinálem Ratzingerem, pozdějším papežem Benediktem, který coby předseda komise pro čistotu víry a nauky, ano tuto komisi má Katolická církev, Künga vyobcoval z výuky na univerzitě a jinak mu ztrpčoval život. Mimochodem, jak nedávný papež Benedikt, tak papež Jan Pavel II. měli oba ve své rodině příbuzné členy Svědků Jehovových. Že by oba podléhali stejnému neblahému vlivu ve vztahu k disentu?

Nejvíce takovou snahu umlčovat uškodíte právě schopným, talentovaným a citlivým lidem. Někoho, v kom by se citů nedořezal, tím moc neovlivníte. Proto to řadě lidí prostě nevadí, že už nejsou Svědkové, tak nic. A spousta ex-Svědků se se svými rodinami baví dál. Pravidla neplatí pro všechny.

Nejblatantnější případ, který znáte asi každý, ale nevíte, co za ním stojí, je případ nejpopulárnějšího zpěváka na světě Michaela Jacksona. Většina jeho písní má něco společného s učením Svědků Jehovových, protože mladý Michael odmalička vyrůstal v konzervativní rodině Svědků Jehovových. Bohužel pro něj a pro ně se lišil. Za smrtí popového krále stojí Svědkové Jehovovi. Celoživotní šikana z jejich strany a ze strany jeho rodiny ho dohnala až na okraj propasti.

Tak si dejte pozor, abyste se do takové šlamastiky nezapletli. Může to být pro vás konečná. Nebo si fakt někdo myslí, že je to vtipné, když se něčemu věnujete celý život a po tom, co přijdete na to, že to pro vás není to pravé ořechové, vás druzí odkopnou jako prašivého psa? Tak to rozhodně není ok. Je to sviňárna a za ni musí její původci zaplatit.

Ze strany Svědků Jehovových nebo jiných takových církví se jedná o povýšenou duchovní aroganci, a ze strany rodinek, spolků či celých národů, které vylučují jakoukoliv názorovou rozdílnost a zdravou diskusi se svými členy, jde o bezbřehou bezohlednost a drzost a absenci mozku, která se jim nemůže v konečném důsledku vyplatit.

Ať se jedná o jakýkoliv nezdravý motiv, který za tím stojí, jeho původce za něj zaplatí. Jsou to duchovní zločiny, které dávají Kainovo znamení na své původce, bez ohledu na to, kdo je páchá, jestli rodinky, náboženské celky, firmy nebo celé státy. Narozdíl od Kaina, který se beztrestně šoural se svým cejchem po světě, budou mít takové společnosti s tímto zhýralým přístupem útrum. Všichni takoví netolerantní všiváci nakonec zhynou na úbytě zbaveni veškerého zájmu ze strany ostatních veškerých rozumných lidí s vlastním názorem.

Autor je psycholog, který se věnuje řešení složitých životních situací včetně odčinění náboženských, sociálních a rodinných traumat.

Zdroje:

Charles Taze Russel. New Creation. 1916

O perzekuci Hanse Künga papežem:

O perzekuci rozvedených a nově sezdaných katolickou církví zde:

Více o židovských pravidlech pro vyloučené porovnej Hlubší pochopení Písma. Watch Tower Bible and Track Society of Pennsylvania

Pro zdroje informací o jednání k vyloučeným viz Strážnou Věž, hlavní informační kanál Svědků Jehovových

O obtěžování Michaela Jacksona Svědky Jehovovými:

Viz tituly užívané hodnostáři Pravoslavné církve zde:

Postoj představitelů České Republiky k OSN zde:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz