Hlavní obsah
Názory a úvahy

Dětský a dědský ombudsman… Co nám zde chybí?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

25. 9. 9:30

Ne že bychom v Česku měli málo úřadů a institucí. Avšak jedna stále chybí, i když většina civilizovaných demokratických zemí ji už dávno má. Dětského ombudsman možno stručně popsat jako orgán, který důsledně a systematicky chrání práva dětí.

Článek

Existuje již v řadě zemí světa – například v Norsku, na Novém Zélandu, Německu, Izraeli, Rakousku, Austrálii, Belgii, Švédsku a v řadě dalších států.

Mimo jiné soustavně dohlíží na to, aby byla dodržována Úmluva o právech dítěte i další práva, které dětem přiznává právní řád příslušné země. Vzletněji řečeno - pomáhá dětem v jejich přístupu ke spravedlnosti. Co se týká institucionálního zabezpečení tak zmíněný „Kinder – ombudsman“ může fungovat různě. Může být součástí kanceláře veřejného ochránce práv anebo může fungovat jako zcela samostatná instituce.

Osobně se přikláním k prvnímu modelu, a to především z důvodu hospodárnosti. Tím samozřejmě nechci říkat, že se má na dětech šetřit, avšak současně si musíme být vědomi dnešního katastrofálního stavu veřejných financí.

V čem dětem pomůže?

Ač jinak jsem spíše minimalistický skeptik, když jde o děti, dovolím si pár květnatějších slov. Dětský ombudsman (DO) je důležitou institucí, která chrání práva dětí a pomůže zajistit, aby byla jejich práva více respektována.

DO může zastupovat děti a pomáhat jim v jejich přístupu ke spravedlnosti, například tím, že poskytuje právní poradenství a podporu, když jsou porušena jejich práva. DO může navrhovat změny v zákonech a politikách, aby lépe chránily právě práva dětí.

V mnoha zemích má dětský ombudsman také za úkol zlepšovat situaci dětí ve společnosti. Dětský ombudsman může podporovat komplexní rozvoj vzdělávání, zdravotní péče a sociální podpory, prostě aby děti mohly plně rozvíjet svůj potenciál. Důležitou rolí DO je také zajišťovat, aby děti měly možnost přiměřeně vyjádřit své názory a spolupodílet se na rozhodování, která se jich týkají.

Pravda již dnes si v Česku osvícenější starostové, hejtmani nebo ministři zvou zástupce „dětských parlamentů“, aby sdělili své náměty, co vylepšit v obci či celém státě, ale zatím se „dětská participace na správě věcí veřejných“ děje živelně, bez hlubší koordinace a ukotvení.

Šalamoun a děti

I v Česku se pomalu blýská na lepší časy v tomto směru. České a moravské děti by mohly mít svého ombudsmana, pakliže vše dobře dopadne, od roku 2024. Vyberou ho patrně poslanci a bude fungovat samostatně jako součást kanceláře veřejného ochránce práv.

Tedy v Brně. Návrh novely zákona o veřejném ochránci práv připravuje skupina vedená, jinak skoro neviditelným ministrem pro legislativu Michalem Šalomounem za Pirátskou stranu.

Hlavní úlohou nového českého DO, samozřejmě pokud bude schválen, by měla být komplexní osvěta o dětských právech, ale i šetření podnětů na nezákonné postupy v této oblasti.

Vsuvka – schválně kdybyste na ulici zastavili 20 náhodných lidí, kolik z nich by znalo zmíněného ministra Šalamouna? Tipuji maximálně dva. Nicméně alespoň takto se krapet zapíše do dějin české politiky a legislativy.

Zavedení úřadu „dětského ombudsmana“ bude určitě krok správným směrem a je jen škoda, že to trvalo a trvá tak dlouho.

Na závěr si ovšem neodpustím sarkasmus – když pozorujeme aktuální (dokonce i retroaktivní) ataky na práva penzistů, možná by vláda mohla začít šalamounsky uvažovat i o zavedení DĚDSKÉHO ombudsmana.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz