Hlavní obsah
Názory a úvahy

Jen propagandisté tvrdí, že Západ je slabý, nebo dokonce prohraje

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Suscitator
26. 3. 18:25

Je prý otázka, zda západní země dokážou v dnešním globalizovaném světě obstát a udržet si svou pozici vůdce demokratického světa.

Článek

Slyším i hlasy těch, kdo tvrdí, že Západ se ocitá v defenzivě a nemá šanci na úspěch vůči údajně vzrůstající síle autoritářských režimů. Prý čelíme rozpadu svého vlastního společenství kvůli zhoršujícím se vztahům mezi jednotlivými zeměmi. A někteří dokonce tvrdí, že vize o údajné semknutosti západního světa je pouze výsledkem iluze. Ale nejenom tohle.

Na internetu, a ba co hůře už i v knihovnách, lze dohledat strašidelné texty ustrašených propagandistů a falešných proroků na jimi stále oblíbenější témata, jakými jsou: stále agresivnější Čína, migrační vlny, tlak Ruska, radikální islamismus. Tvrdí, že se Západ utýrá sebemrskačstvím #MeToo #BlackLivesMatter. Ale věřte mi, žádné z těchto témat není vzdálenější realitě než třeba to, že lidstvo svou flatulencí (prděním) navyšuje množství metanu v zemské atmosféře.

Samozřejmě je pravda, že demokratické země čelí řadě výzev a překážek, a to jak vnitřních, tak vnějších.

•vliv dezinformací a propagandy ze strany autoritářských režimů,

•ekonomické problémy,

•nárůst extremismu a terorismu,

•částečný nesoulad mezi jednotlivými zeměmi a politickými silami na Západě.

Propagandisté chtějí vrtat do trupu lodě díry. Myslí si, že ovlivňují veřejné mínění. Ovšem pomocí lží, polopravd a zkreslených informací dosáhnou vždy toho, že je někdo brzy prokoukne.

Někteří z nich tvrdí, že Západ prohraje v boji proti východním autoritářským režimům, jako je Rusko nebo Čína. Ale jaké jsou jejich argumenty? A proč bychom jim neměli věřit?

Jedním z argumentů propagandistů je, že Západ je slabý a rozdělený. Tvrdí, že západní země nemají jednotnou politiku, že se hádají mezi sebou a že jsou podkopávány vnitřními problémy, jako je korupce, migrace nebo klimatická změna. Ale je to pravda? Nezapomínejme, že Západ má silné demokratické instituce, které zajišťují svobodu a práva občanů. Západ také spolupracuje na mezinárodní úrovni prostřednictvím organizací, jako je NATO nebo EU. A západní země jsou schopny čelit výzvám a hledat řešení společně.

Dalším argumentem propagandistů je, že Západ je technologicky zaostalý a ekonomicky slabý. Tvrdí, že východní mocnosti mají lepší zbraně, vesmírné programy a digitální infrastrukturu.

Také tvrdí, že západní ekonomiky jsou zadlužené, stagnující a závislé na dovozu. Ale je to pravda? Nezapomínejme, že Západ je stále světovým lídrem v inovacích a vědě. Západ má silné a diverzifikované ekonomiky, které jsou schopny konkurovat na globálním trhu. A západní země investují do rozvoje a ochrany svých strategických odvětví.

Častým argumentem propagandistů je, že Západ je morálně zkažený a kulturně vyprázdněný. Tvrdí, že západní společnost je ovlivněna liberálními hodnotami, jako je multikulturalismus, feminismus nebo genderová rovnost.

Také tvrdí, že západní kultura je povrchní, konzumní a bezduchá. Ale je to pravda? Nezapomínejme, že Západ má bohatou a rozmanitou kulturu, která odráží jeho historii a tradice. Západ má silné a živé občanské společnosti, které podporují toleranci a solidaritu.

A mohl bych pokračovat donekonečna. Například zaměstnávání žen. Ochrana dětí. Péče o starší spoluobčany, vyspělé zdravotnictví, energetika, infrastruktura atd.

Jen z těchto několika příkladů vidíme, že propagandisté nemají pravdu. Jejich cílem je narušit naši důvěru v naše hodnoty a spojence. Jejich cílem je oslabit naši obranu a odolnost. Jejich cílem je rozdělit nás, škodit nám a nevadí jim, že k propagandě využívají naše chytré technologie, obklopení bohatstvím, aniž by se cítili nějak ohroženi chudobou a násilím.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz