Hlavní obsah
Internet a technologie

K čemu povede robotizace? Mimo jiné?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Suscitator

Byrokrat/ka

7. 4. 16:49

Co by naivní filozof se v tomto krátkém zamyšlení chci věnovat, jakým způsobem roboti ovlivní fungování státu a byrokracie.

Článek

Záměrně se vyhýbám tématu, jak robotizace zasáhne filozof/ky, umělce/umělkyně, ekonom/ky, vědce/vědkyně atd.

Cílem rozumných lidí by vždy a za všech okolností mělo být omezování vlivu a moci státu. Stát dusí, omezuje, tísní, a především škodí a podporuje činnosti špatných lidí. Stát, jak jej známe dnes, říká Suscitator: „…se již přežil, zestárnul a je těžce chorý…“ tedy ve smyslu, zvolna dozrává čas k velikým změnám a proměnám. Ó nikoli abychom stát léčili, nýbrž jej nechali tiše a v míru umřít. Roboti se budou víc a hlouběji zapojovat do všech činností státu. Logicky vyjma těch, které bude schopen zastat člověk. Například údržbáři/ky, uklízeč/ky, elektrikář/ky a další specificky manuální profese. Díky robotizaci vzroste cena lidské fyzické práce a šikovné zručné ruce začnou hrát ve společnosti stále významnější roli.

Robotizace ve svém konečném důsledku povede ke kýženému snižování například státních úřednic a úředníků a k tolik potřebnému zeštíhlování zduřelé státní správy. Již dnes víme, že platí zlaté pravidlo byrokracie: „Čím více státních úřednic a úředníků, tím více byrokracie, korupce a zvůle.“ Co by naivní filozof razím ale novou myšlenku: „Čím více robotizace, tím méně lidské zvůle, omylů a despotismu.“

Z tohoto důvodu pak vyplývá další podmínka, aby roboti měli v sobě zakomponovaný samoregulační systém, navržený tak, aby je chránil před nevhodnými zásahy a úpravami. Kdo tohle zajistí? Dobře nastavený vnitřní a vnější mechanismus pravidel a zásad nastavený především rozumnými tedy humánními lidmi, zejména filozofy, neurology, sociálními pracovníky, psychology, psychiatry a samozřejmě inženýry. Političky a politici, ekonomky a ekonomové zde budou mít pouze doporučující nikoli poradní hlas – protože tito vždy všechno zkazí.

Domnívám se, a tuším, že zřejmě i správně, roboti „konečně“ nahradí politiky a státní úředníky. Díky robotizaci pozvolna zaniknou zbytečná místa, skrze něž až příliš často prosakuje bezpráví, korupce, nepotismus a zvůle. Řízení státu a věcí veřejných, tak jako je známe dnes zcela jistě zanikne. Nevím přesné datum či rok kdy k této dle mého názoru nejvýznamnější proměně světa od dob vzniku prvního státu ve starověku dojde, ale buďme si jistí – tato událost je nejenom přirozená, ale již nezvratná.

Přijde doba, kdy veškerou práci za političky a politiky, úřednice a úředníky zastanou roboti. Budou také už nepotřební zaměstnankyně a zaměstnanci soudů, spolu s nimi soudkyně i soudci. Právo se zcela určitě promění. Dle mého názoru všechny právnické obory budou robotizací zcela nahrazeny, a nejen tyto obory, ale také ekonomie, bankovnictví ale i novinařina a zpravodajství, jak chápeme dnes atd. Je evidentní, že zaniknou i vydavatelství a nakladatelství… Ale zpět k tématu.

Nebude již třeba poslankyň a poslanců, ani krajských, městských a obecních zastupitelstev. Žádní starostové, hejtmani, ministři a ba co víc, ani prezidenti. Tato proměna státu bude opravdu důsledná a zcela změní dějiny. Začneme žít ve světě kde nebudou lidi ovládání lidmi, ale…?

Robotizace zcela promění strukturu řízení a rozdělování moci. A zde musím zdůraznit, že vlády se v žádném případě neujmou roboti, ale ani žádný z lidí. Ach, tak kdo tedy když ne roboti ani my?

V logickém důsledku je veškerá moc založena na příkazech. Ti, kdo příkaz vydají a ti, kdo příkaz plní. Díky robotizaci budou příkazy plnit roboti a zadávat je budou lidé bez ohledu na jakýkoli status. Robot ale nebude mít nad sebou vládce ani člověk nebude mít nad sebou vládce. Vše bude založeno na oboustranném splnění příkazu, aniž by robot člověka omezoval a člověk omezoval robota. Protože vše bude zpracováváno roboty, veškerá administrace, korespondence, žádosti a rozhodnutí, pak nebude již potřeba žádných úřednic a úředníků. Zcela vymizí fyzické aspekty sátu, kterými se dnes tak chlubí (budovy, politická reprezentace atd.).

Robotizace tedy v konečném důsledku výrazně omezí, ne-li zcela zamezí omezujícímu vlivu státu. Politička a politik již nebudou nutní. Státní úřednice a úředník již nebudou potřeba. Veškerou agendu státu, veškerou komunikaci s občany převezmou roboti.

O údržbu se budou zprvu starat lidé a později další roboti. Tím se ušetří ne miliardy, ale trilióny. A člověk bude moci být zase lidským člověkem, už ne tím, kdo chce ovládat druhé a parazitovat na společnosti v roli političky a politika, státní úřednice a státního úředníka… A teprve tehdy, až roboti převezmou veškerou byrokracii státu a zmizí stát, jak jej známe, potom tehdy se budeme moci vydat konečně ke hvězdám.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz