Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Transformace výuky pro 21. století: umělá inteligence ve školách

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Zapojme všechny/freepik

Umělá inteligence mění způsob vzdělávání. Jaké jsou její výhody?

25. 10. 8:55

Název AI neboli artificial intelligence označuje počítačový systém, který má schopnost provádět úkoly vyžadující lidskou inteligenci. Následující text vám ukáže, jak AI využívat ve škole a proč se jí není třeba bát.

Článek

Vstupujeme do éry, ve které technologický pokrok mění téměř každou sféru našeho života, a vzdělání není výjimkou. Umělá inteligence, někdy nazývaná „budoucností vzdělávání“, postupně proniká do našich škol a mění způsob, jakým se učíme a jakým učíme další generace. Co přináší tato revoluce do našich tříd? Jak umělá inteligence zlepšuje vzdělávací procesy a jakým způsobem ovlivňuje životy učitelů a žáků? Podívejte se s námi, jak technologie utvářejí budoucnost vzdělávání.

I když umělou inteligenci využíváme běžně už v podobě překladačů nebo třeba jen focením na mobil, s příchodem chatbotů se stala jedním z největších technologických průlomů a její uplatnění v oblasti vzdělávání má potenciál změnit způsob výuky. Jak tedy mohou školy využívat tento nástroj? Jaké přináší výhody a jak je mohou žáci a učitelé aktivně využívat ve svůj prospěch?

Výhody použití umělé inteligence ve školách

Individuální výuka: Umělá inteligence může analyzovat chování, pokrok a preference jednotlivých žáků. Tímto způsobem může škola uchovávat personalizované vzdělávací plány, které lépe odpovídají potřebám každého žáka. Učitelé následně mohou získat přehled o tom, na jaké konkrétní téma je třeba se zaměřit. Žáci se díky tomu mohou naučit pracovat svým vlastním pracovním tempem a efektivně pracovat s výukovým obsahem.

Automatizace administrativních, testových a hodnoticích úkolů: Některé aplikace využívají technologie a algoritmy, které mohou být v určitém smyslu také považovány za formu umělé inteligence (AI) a učitelům pomáhají s úkoly jako je tvorba testů, hodnocení a evidence výsledků testů či úkolů ve školním prostředí.

Systémy umělé inteligence navíc mohou učitelům poskytnout podrobné instrukce krok za krokem, jak efektivně pracovat s těmito platformami. Mohou jim také např. pomoci s tvorbou otázek do testů pro žáky na různých úrovních (např. vytvořit otázky s možností volby jedné správné odpovědi z více otázek), které učitel následně uloží v některé z vybraných platforem.

Níže najdete stručný přehled často využívaných platforem:

Google Forms s rozšířením Flubaroo Platforma umožňuje vytvářet elektronické formuláře pro testování žáků. Rozšíření Flubaroo pak umožňuje rychlé hodnocení a vytvoření reportů.

Kahoot! Tato platforma je skvělá pro tvorbu interaktivních kvízů a testů. Kahoot! umožňuje žákům zapojit se do výuky pomocí svých mobilních zařízení.

Quizlet Nabízí možnost vytvářet vlastní digitální testy a kvízy. Lze také využít již vytvořené materiály od ostatních učitelů.

Socrative Umožňuje vytvářet a hodnotit testy a kvízy online. Má také možnosti pro rychlou zpětnou vazbu.

Moodle Open-source e-learningová platforma, která může být využita pro tvorbu a správu testů a úkolů online.

ClassMarker Specializuje se na online testování a hodnocení. Umožňuje vytvářet různé typy testů s automatickým vyhodnocováním.

Inovativní výukové materiály: Díky umělé inteligenci mohou školy vytvářet interaktivní a zajímavé výukové materiály. Jako příklad lze uvést simulaci virtuální laboratoře, která umožní žákům lépe porozumět složitějším vědeckým konceptům. V hodinách matematiky lze například využít PhotoMath, což je bezplatná aplikace zaměřená na doučování matematiky. Hodiny přírodních věd oživí aplikace Seek by iNaturalist, která pomáhá určovat živočišné druhy podle fotografií. V hodinách jazyků lze pak využít aplikaci Verse by Verse, kde mohou žáci pomocí umělé inteligence napsat báseň.

Učitelé mohou využívat jazykové modely založené na strojovém učení při plánování výukových aktivit, a žáci mohou spolupracovat s těmito systémy při plnění úkolů ve skupinách, například tak, že vytvářejí věty v cizím jazyce z již procvičené slovní zásoby. Systém umělé inteligence jim např. může následně poskytovat návrhy a opravy těchto vět.

Nevýhody použití umělé inteligence ve školách

Nedostatek osobního kontaktu: Přestože je výuka s asistencí umělé inteligence výhodná, může mít za následek nedostatek osobního kontaktu mezi učitelem a žákem. Ačkoli je tento nástroj v mnoha směrech nepřekonatelný, nemůže nahradit osobní vztahy, které vznikají během tradiční výuky.

Nedostatečné technologické zázemí: Úspěšné zařazení umělé inteligence do škol vyžaduje kvalitní technickou infrastrukturu, která nemusí být na všech školách dostupná. Pokud by bylo vyučování zcela postavené na využití umělé inteligence, je třeba počítat s rizikem výpadku proudu a mít v záloze náhradní výukový plán.

Závislost na technologiích: Děti dnes tráví stále více času s mobilními telefony, notebooky nebo počítači, což snižuje jejich fyzickou aktivitu a sociální interakci. Je důležité, aby rodiče sledovali množství času, který děti tráví online, a vytvářeli vyvážený režim, který zahrnuje i jiné aktivity. Dítěti by měla být poskytnuta příležitost rozvíjet dovednosti mimo digitální svět a učit se, jak používat technologie zodpovědně a produktivně.

Ochrana soukromí: Sběr a analýza dat žáků může vyvolávat obavy ohledně ochrany soukromí. Je proto zásadní zajistit, aby byla dodržována bezpečnost dat a soukromí žáků a potažmo učitelů.

Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft Corporation, v podcastu Zapojme všechny zmiňuje obavu některých učitelů, že je umělá inteligence zcela nahradí. Tato obava je zatím ale zbytečná. Pravděpodobnější je, že některé aplikace nahradí pouze jednotlivé části učitelské práce. Umělá inteligence spíše umožňuje proměnit učitelskou roli a nabízí nové typy výukových aktivit, které jsou pro žáky v dnešní době atraktivní.

Jak mohou s umělou inteligencí pracovat žáci?

Samozřejmě je efektivnější, pokud se žáci sami aktivně zapojují do výuky, protože se tím učí nést zodpovědnost za daný úkol, zlepšují své prezentační dovednosti nebo se učí pracovat ve skupině. Mohou tedy také hrát aktivní roli při využití umělé inteligence.

Samostatné učení: Díky online zdrojům a výukovým aplikacím mají žáci možnost učit se nezávisle na učiteli. Mohou studovat nová témata nebo si zdokonalovat dovednosti ve svém vlastním tempu.

Spolupráce: Umělá inteligence může také podporovat spolupráci mezi žáky i učitelem. Virtuální třídy a projekty mohou propojit studenty z celého světa a dodat výuce nový rozměr. Žáci se nejen dozví nové informace, ale dostanou příležitost poznat nové kultury a zlepšit se také v komunikačních dovednostech.

Kritické myšlení: Používání umělé inteligence ve výuce může podněcovat kritické myšlení žáků, protože jsou schopni analyzovat data, vytvářet hypotézy nebo provádět experimenty.

Programování a technické dovednosti: Umělá inteligence představuje významný nástroj pro rozvoj kompetencí v oblasti programování a technologického vzdělávání. Žáci si mohou zkoušet vytvářet vlastní aplikace, rozšiřovat své znalosti v práci se skripty a experimentovat s umělou inteligencí jako součástí svého osobního vzdělávacího a profesního růstu. Tímto způsobem mohou získat dovednosti pro budoucí pracovní výzvy v technologicky orientovaném světě.

Závěrem lze říci, že se zatím nemusíme obávat žádné vzpoury strojů, ale můžeme tento nástroj využít jako přípravu na nové výzvy v 21. století. Je však důležité mít na paměti, že je třeba dbát na bezpečnost dat, ochranu soukromí a zároveň udržovat otevřený osobní kontakt. Správné využití umělé inteligence může přinést mnoho výhod a pomoci žákům i učitelům rozvíjet dovednosti potřebné pro budoucí úspěch ve vzdělávání nebo v kariéře.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz