Hlavní obsah

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Články najdete v sekci Moje sledované a také vám pošleme upozornění do emailu.

Mgr. Radek Sárközi pochází z Mostu. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem (obor český jazyk a literatura – dějepis pro SŠ). Vyučoval češtinu, dějepis a informatiku na státním i soukromém víceletém gymnáziu, základní škole a střední odborné škole. Je autorem Elektronické učebnice literatury a tvůrčího psaní. Založil weby Česká literatura na internetu, Šotkoviny a Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. Vymyslel a spoluorganizoval celostátní soutěže školních časopisů Freinet (AISIS) a Náš časopis (Abeceda) a soutěže školních literárních sborníků Brudlý Krampoblouch (Společnost středoškolských pedagogů) a Nadílka našich dílek (Abeceda). Publikuje články o školství. Tvoří e-learningové kurzy pro učitele a žáky. V současnosti učí učitele v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, moderní vyučovací metody a reformu školství (specializační studium pro koordinátory tvorby ŠVP) a dělá workshopy pro žáky ZŠ a SŠ. Spolupracoval s autorem středoškolských učebnic Kouzelné zrcadlo literatury. Je prezidentem spolku Pedagogická komora.