Hlavní obsah
Psychologie

Sociální schválení: Klíčový faktor v lidských interakcích

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Nebojte se vystupovat z řady

20. 9. 7:57

Sociální schválení je psychologický koncept, který se týká touhy jedinců získat pozitivní hodnocení a akceptaci od svého sociálního okolí.

Článek

Sociální schválení je fenoménem, který se v psychologii intenzivně zkoumá a ovlivňuje naše chování a rozhodování. Jde o tendenci jednotlivců podřizovat své postoje, názory a chování očekáváním a hodnocením ostatních lidí v jejich sociálním okolí. V tomto článku se budeme hlouběji zabývat tímto zajímavým aspektem lidské psychiky.

Tato poměrně nová část sociální psychologie má kořeny v lidském vývoji a kultuře. Od pradávných dob bylo pro naše předky výhodné zapadat do komunity a získávat schválení svého kmenového společenství, což zvyšovalo šance na přežití. Toto odvěké instinktivní chování je stále patrné ve společenském životě i dnes. Pro příklady nemusíme chodit daleko, například mladí lidé často kupují a nosí oblečení, které je v souladu s aktuálními módními trendy, aby získali schválení a uznání od svých vrstevníků, nebo jindy lidé volí partnera, který je více akceptován jejich rodinou nebo přáteli, i když to nemusí být jejich ideální volba.

Sociální schválení může mít různé podoby. Jedním z klíčových mechanismů je konformita, což je sklon lidí přizpůsobovat své chování a postoje tak, aby byly v souladu s očekáváním či normami ve skupině, ve které se nacházejí. Dalším významným mechanismem je internalizace, kdy jedinec začne přijímat hodnoty a postoje skupiny jako své vlastní.

Sociální schválení má významné dopady na jedince. Může vést ke ztrátě autonomie a autenticity, kdy jedinec ztrácí schopnost rozhodovat se podle svých vlastních hodnot a preferencí. Také může vést k úzkosti a stresu, pokud se jedinec snaží neustále vyhovět očekáváním ostatních.

Na jednu stranu může mít jak pozitivní, na stranu druhou také negativní aspekty. Pozitivním je, že umožňuje lidem zapadnout do společnosti a vytvořit si sociální vazby. Negativním je, že může potlačovat individualitu a inovaci, což může brzdit společenský pokrok. Zde bych chtěl uvést příklad, kdy vám díky sociálnímu schválení může jít i o život. Představte si situaci, kdy na vás začíná přicházet mrtvice, která se projevuje ztrátou citlivostí končetin či obličeje, náhlé potíže s viděním a spoustou dalších příznaků, které můžou končit smrtí. V tomto bodě je nutné jednat velmi rychle a jak již možná tušíte, lidé vás pravděpodobně budou obcházet či překračovat právě kvůli sociálnímu schválení (všichni předpokládají, že jste jen nějaký opilec). Psychologové v této situaci radí, vybrat si jednu konkrétní osobu a od ni požadovat pomoc, například: „Vy pane v té zelené bundě, prosím, potřebuji vaši pomoc.“ Tímhle rozptýlíte všechny pochybnosti.

Je důležité najít rovnováhu mezi potřebou sociálního schválení a udržením vlastní autonomie. Jedním z klíčových kroků k tomu je sebekritické uvědomění si vlastních hodnot a priorit. Tím, že si budeme vědomi svých pravých přesvědčení a budeme se snažit jednat v souladu s nimi, můžeme omezit negativní dopady sociálního schválení.

Závěrem bych podotknul, že sociální schválení je složitým fenoménem, který ovlivňuje naše každodenní rozhodování a chování. Zároveň nám může přinést výhody i nevýhody, a proto je důležité se s ním vyrovnávat uvědoměle a s ohledem na vlastní hodnoty a potřeby. Porozumění sociálnímu schválení nám může pomoci lépe pochopit, proč lidé často jednají tak, jak jednají, a jak můžeme tuto dynamiku ovlivnit ve prospěch vlastního osobního rozvoje.

Zdroj: Robert Cialdini - Zbraně vlivu

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz