Hlavní obsah

Fotovoltaika v roce 2023: Boom nebo propadák?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jasatomik

fotovoltaika

6. 9. 7:44

Fotovoltaické systémy jsou stále žádanější mezi majiteli domů, chat a karavanů, kteří chtějí využít sluneční energii pro své potřeby. Jaké jsou výhody a nevýhody fotovoltaiky v roce 2023?

Článek

Fotovoltaika je technologie, která umožňuje přeměnit sluneční záření na elektrickou energii pomocí fotovoltaických panelů. Tato energie se může použít pro napájení různých spotřebičů, osvětlení, nabíjení baterií nebo prodej do elektrické sítě. Fotovoltaika je považována za obnovitelný a ekologický zdroj energie, který snižuje emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech.

V roce 2023 se očekává další růst zájmu o fotovoltaiku, zejména mezi majiteli rodinných domů, chat a karavanů, kteří chtějí zvýšit svou energetickou soběstačnost a ušetřit na nákladech za elektřinu. Podle odhadů by se měl trh s fotovoltaikou v České republice zvýšit o 20 % oproti roku 2022¹. Mezi hlavní faktory, které podporují tento trend, patří:

- Snížení cen fotovoltaických panelů a souvisejících komponentů díky technologickému pokroku a konkurenci na trhu².

- Zvýšení cen elektřiny ze sítě v důsledku energetické krize, regulace a daní³.

- Zavedení nových dotačních programů pro podporu instalace fotovoltaiky na rodinných domech, chatách a karavanech⁴.

- Zlepšení povědomí a informovanosti veřejnosti o výhodách a možnostech fotovoltaiky⁵.

Fotovoltaika však má i některé nevýhody, které je třeba zvážit před jejím pořízením. Mezi ně patří:

- Závislost na slunečním svitu, který se může lišit podle ročního období, denní doby a počasí⁶.

- Potřeba dostatečné kapacity akumulátorů pro ukládání přebytečné energie a zajištění dodávky v době nulové produkce⁶.

- Nutnost správného návrhu, dimenzování, instalace a údržby fotovoltaického systému pro optimální využití jeho potenciálu⁷.

- Možnost kontaminace nebo falšování fotovoltaických produktů nebo služeb kvůli nedostatečné regulaci nebo kontrole kvality na trhu.

Pokud se rozhodnete pro instalaci fotovoltaiky na vaší chatu nebo karavanu, měli byste si vybrat takzvaný ostrovní systém. Tento systém pracuje nezávisle na elektrické síti a skládá se z následujících částí:

- Fotovoltaické panely, které zachycují sluneční záření a přeměňují ho na stejnosměrný proud.

- Regulátor nabíjení, který řídí tok energie mezi panely, akumulátory a spotřebiči.

- Akumulátory, které ukládají přebytečnou energii a dodávají ji v době nízké nebo žádné produkce.

- Měnič napětí, který mění stejnosměrný proud na střídavý proud, který je potřebný pro běžné spotřebiče.

- Spotřebiče, které spotřebovávají elektrickou energii pro svůj provoz.

Při výběru a instalaci ostrovního systému je důležité dodržet následující doporučení:

- Spočítejte si, kolik energie budete potřebovat pro vaše spotřebiče a kolik hodin denně je budete používat. Podle toho zvolte velikost a počet fotovoltaických panelů, akumulátorů a měniče napětí.

- Umístěte fotovoltaické panely na jižní stranu bez zastínění chaty nebo karavanu. Nastavte je pod optimálním úhlem, který závisí na zeměpisné šířce a ročním období. Pro Českou republiku je to asi 35 stupňů v létě a 55 stupňů v zimě.

- Používejte kvalitní a certifikované komponenty od ověřených dodavatelů. Vyhněte se levným nebo neznámým produktům, které mohou být nekvalitní, znečištěné nebo falšované.

- Dodržujte bezpečnostní pravidla při manipulaci s elektrickou energií. Používejte vhodné kabely, pojistky, ochranné prvky a izolátory. Nezapomeňte na uzemnění systému.

- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu fotovoltaického systému. Čistěte panely od prachu, sněhu nebo listí. Kontrolujte stav akumulátorů, měniče napětí a spojů. Vyměňujte opotřebené nebo poškozené části.

Pokud chcete na chatě s fotovoltaikou mít i topení, můžete si pořídit takzvaný hybridní systém. Tento systém kombinuje fotovoltaiku s jiným zdrojem tepla, jako je plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo krbová kamna. Tento systém vám umožní využít sluneční energii pro ohřev vody nebo vzduchu a doplnit ji jiným palivem v době nízké produkce. Hybridní systém má následující výhody:

- Zvyšuje energetickou účinnost a snižuje náklady na topení.

- Zajišťuje komfortní teplotu v chatě i v zimním období.

- Snižuje emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší.

- Zvyšuje hodnotu chaty a její atraktivitu pro pronájem nebo prodej.

Při výběru a instalaci hybridního systému je důležité dodržet následující doporučení:

- Zvolte vhodný typ topení podle vašich potřeb, možností a preferencí. Porovnejte ceny, dostupnost a kvalitu paliv, údržbu a servis zařízení, ekologičnost a bezpečnost provozu.

- Zvolte vhodný typ ohřevu podle typu topení. Můžete použít buď ohřev vody v bojleru nebo ohřev vzduchu ve

- Fotovoltaický systém s výkonem alespoň **270 Wp**, který by pokryl vaši průměrnou denní spotřebu energie okolo **800 Wh**¹. Tento systém by se skládal z jednoho fotovoltaického panelu, regulátoru nabíjení, akumulátoru, měniče napětí a kabelů. Můžete si vybrat z některých nabídek na trhu, například [tady](^2^) nebo [tady](^3^).

- Elektrické topidlo s výkonem alespoň **2000 W**, které by dokázalo udržovat teplotu 15 stupňů v místnosti o ploše 25 m2 a objemu 60 m3⁴. Toto topidlo by mělo být vybaveno termostatem, časovačem a pojistkou proti přehřátí. Můžete si vybrat z různých typů topidel, jako jsou krby, radiátory, konvektory, infrazářiče nebo topné panely. Například [tento](^5^) konvektor by mohl být vhodný pro vaše potřeby.

Zdroj: Konverzace s Bingem, 6. 9. 2023

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:
Karavan

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz