Hlavní obsah
Prezidentské volby

11 doporučení pro moderování prezidentských debat

Foto: Profimedia.cz

Moderátor Karel Voříšek (vpravo) při debatě prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana. (23. ledna 2018)

3. 1. 0:00

Hlavním účelem žurnalistiky je umožnit občanům činit dobře informovaná rozhodnutí. To platí jak pro zpravodajství a publicistiku, tak pro moderování prezidentských debat.

Článek

Úloha novinářů a novinářek při zprostředkování informací je pro rozhodování voličů nepopiratelná, s čímž jde ruku v ruce také jejich odpovědnost za spravedlivé a nestranné vedení debat.

Následující seznam nabízí doporučení, jak moderovat debaty a vyhnout se manipulaci s publikem, byť by byla neúmyslná. Širší veřejnosti pak nabízíme náhled na to, co by měla od novinářů a novinářek očekávat v oblasti nezaujatého a profesionálního přístupu. Při formulaci doporučení jsme kromě jiného vycházeli z již existujících analýz mediální reprezentace prezidentských kandidátů a kandidátek z minulých let (viz Poznámka na konci textu.) Naší motivací také je, aby doporučení ze strany akademiků a akademiček nezaznívala pouze zpětně, při hodnocení již proběhlých debat.

Za vhodné považujeme zejména:

 1. Zaměřit se na témata, ne na souboje mezi kandidáty. Rámujte prezidentskou volbu věcně a zaměřujte se na podstatu, na postoje kandidátů a kandidátek k jednotlivým tématům a na to, jak by řešili problémy, které je v jejich funkčním období mohou potkat. Omezte rámování prezidentské volby jako závodu nebo bitvy, s důrazem na vedení kampaně a strategii kandidátů a kandidátek. Takové rámování totiž vede k nárůstu politického cynismu publika a k jeho nižší informovanosti o věcné stránce volby.
 2. Nenechat se manipulovat přestřelkami mezi kandidáty. Výběrem témat, na která se při pokrývání prezidentské volby a jednotlivých kandidátů a kandidátek zaměřujete, zároveň pomáháte nastolovat kritéria, která pak při své volbě použije publikum. Nenaskakujte zbytečně na to, přes jaká témata na sebe vzájemně útočí kandidáti a kandidátky. Diskuse nemá primárně prověřovat jejich schopnost vést a odrážet verbální útoky. Měla by pomoci odhalit širší komunikační kompetence budoucího prezidenta nebo prezidentky, mezi něž patří i empatické naslouchání.
 3. Přemýšlet o tom, jak kandidáty oslovujete a označujete. Netykejte jim ani je nijak nezvýhodňujte. Generál není jméno a Danuše má i příjmení. Buď uvádějte tituly a hodnosti u všech (generál Pavel, profesorka Nerudová a inženýr Babiš), nebo u nikoho.
 4. Dbát na to, abyste jednotlivým kandidátům a kandidátkám poskytli spravedlivý a vyvážený prostor. Počet sekund nebo slov ale není všechno; berte v úvahu komunikační styl kandidátů a kandidátek a jejich tendenci utíkat z otázek.
 5. Promýšlet nejen obsah, ale i formu otázek. Když kladete otázky, dejte si pozor na to, aby nebyly návodné ani zesměšňující, a aby byly struktura a zaměření dotazů pro všechny kandidáty a kandidátky srovnatelné. Není například dobré se u jednoho kandidáta zaměřit pouze na morální integritu a u druhého pouze na odbornost a kompetence.
 6. Věnovat pozornost výběru expertů a expertek, kteří se ke kandidátům a kandidátkám vyjadřují. Bez ohledu na obor mají i oni svá hodnotová východiska, ze kterých můžou v různé míře vycházet ve svém hodnocení. Měli by proto zastupovat různé hodnotové a ideové perspektivy tak, aby hodnocení kandidátů a kandidátek neprobíhalo pouze optikou jedné sady hodnot, ale vyjadřovalo celou pestrost postojů v rámci demokratické společnosti.
 7. Vyhýbat se genderovým stereotypům a předsudkům. Když už se potřebujete zeptat, jak kandidáti a kandidátky zvládají péči o domácnost a výchovu dětí nebo kdo jim pečuje o vlasy a šatník, ptejte se všech bez ohledu na pohlaví.
 8. Zvědomit si vlastní sympatie a antipatie k jednotlivým kandidátům a kandidátkám a pak se od nich snažit oprostit. Rychlost, s kterou je přerušíte, míra kritičnosti a útočnosti, použití ironie a sarkasmu, ale i neverbální komunikace vysílají publiku jasný signál o vašich preferencích - a publikum to cítí.
 9. Nepřispívat zbytečně k polarizaci společnosti. Kritická funkce médií je důležitá, ale pokud v publiku zůstane pocit, že všichni kandidáti a kandidátky jsou neschopní a/nebo amorální, může to posílit nezájem o politiku a politické dění. Věnujte se také kladným vlastnostem a charakteristikám kandidátů a kandidátek. Jsou stejně důležité jako ty záporné.
 10. Zjistit si, co skutečně může prezident. Prezident není pouhým kladečem věnců, ale není ani dominantní postavou moci výkonné. Zjistěte si, jaké má kompetence (absolutní i kontrasignované pravomoci prezidenta popsané v Ústavě ČR i v běžných zákonech), a ptejte se na ně. Například, jedna z nejdůležitějších pravomocí se týká obsazení Ústavního soudu, protože jde o zásadní právně-politickou instituci v zemi mající pravomoc rušit zákony přijaté parlamentem a bdící nad dodržováním pravidel demokratického právního státu. Nový prezident/prezidentka bude v průběhu svého funkčního období jmenovat 14 z 15 soudců Ústavního soudu (včetně předsedy) - ptejte se, jak o výběru smýšlí a jaká kritéria a jaké charakteristiky považuje za klíčové.
 11. Myslet na zásady korektní práce s průzkumy veřejného mínění. Ověřte si, kdo průzkum objednal a zaplatil, a také serióznost agentury. Nepracujte s průzkumy jako s předpovědí volebních výsledků. Dodržujte také pravidla publikování výzkumů veřejného mínění. Myslete na statistickou chybu, vysvětlujte ji publiku a nepřeceňujte malé změny a rozdíly.

Marína Urbániková (Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU a Ústav pro otázky soudnictví PrF MU), Josef Šlerka (Studia nových médií FF UK)

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz