Hlavní obsah
Názory a úvahy

Palestinská Nakba: K vystoupení M. Abbáse v OSN

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Wikipedia-Public Domain

Ilustrační obrázek: Vlajka OSN

16. 5. 18:51

Vážil cestu dlouhou přes devět tisíc kilometrů jenom proto, aby na druhé straně Atlantiku hlásal propagandistické lži. Kdo? Prezident arabské Palestinské autonomie Mahmúd Abbás.

Článek

Málokterý národ dokáže tak skvěle prodat svoji vlastní fatální chybu a tak úspěšně naříkat nad vlastním rozlitým mlékem jako palestinští Arabové. A málokterému „národnímu nářku“ svět tak ochotně naslouchá.

V minulých dnech jsme si připomněli – podle gregoriánského kalendáře – jedno naplnění a souběžně nenaplnění z historického hlediska velice důležité rezoluce Valného shromáždění OSN (třebaže z přísně formálního hlediska není právně závazná, ale má svůj zásadní politický význam), totiž rezoluce z roku 1947 o rozdělení bývalého britského mandátního území známého jako Palestina na arabský palestinský stát a židovský palestinský stát.

Realizován byl jen z poloviny. Připomeňme: židovská politická reprezentace plán přijala a 14. května 1948 vyhlásila Stát Izrael. Politická reprezentace palestinských Arabů a s ní všechny země Arabské ligy plán odmítly a 15. května zahájily proti Izraeli agresivní válku s cílem nově zřízený stát v zárodku vojensky zlikvidovat. Spolu s formacemi palestinských Arabů bylo do útoku zapojeno sedm arabských států (s odlišným početním nasazením) – Egypt, Transjordánsko (dnešní Jordánsko vzniklo později – poté, co ve válce obsadilo Západní břeh a východní Jeruzalém), Irák, Sýrie, Libanon, Saúdská Arábie a Jemen. Izrael nejenže svou existenci uhájil, ale na bojišti zvítězil a v důsledku války rozšířil své území nad rámec plánu OSN. Tuto okolnost by bylo pošetilé zpochybňovat a dvojnásobnou pošetilostí by byl požadavek, aby se Izrael stáhl na hranice stanovené zmíněným plánem. K tomu budiž dodáno:

1) Kdyby válka skončila jinak a Arabové získali větší teritorium, než jaké jim přisoudil plán OSN, také by se nestáhli na původní linii (nota bene když cílem agrese bylo získat pro Araby Palestinu celou).

2) Vzhledem k tomu, že ani Izrael neobsadil 100 procent území mandátní Palestiny, měli Arabové po válce k dispozici celý Západní břeh Jordánu, východní Jeruzalém a celé Pásmo Gazy. Na tomto území mohli Arabové zřídit svůj palestinský stát, což se nestalo. Západní břeh a východní Jeruzalém zabralo Transjordánsko (a stalo se Jordánskem), Pásmo Gazy spravoval Egypt. Tento stav trval až do války z června 1967, v jejímž důsledku se teritoriální poměry v oblasti znovu a zásadně změnily. Čili: i kdyby se Izrael po skončení války v roce 1949 nesmyslně stáhl na linii stanovenou OSN (a odmítnutou Araby), ničemu by to neprospělo, protože palestinský arabský stát tak jako tak z rozhodnutí samotných Arabů nevznikl a Izrael by tak agresorovi umožnil, aby získal větší území, jmenovitě by šlo o Transjordánsko a pravděpodobně i o Egypt. (Srovnání: území Německa jako agresora se po druhé světové válce také nezvětšilo, ale zmenšilo ve prospěch vítěze, Sovětského svazu.)

Po skončení války 1948/1949 podepsal Izrael se sousedními státy dohody o příměří, které stanovily linie příměří (nikoli definitivní hranice – ty vznikly až později, a to pouze mezi Egyptem a Izraelem a Jordánskem a Izraelem v souvislosti s podepsáním mírových smluv). Linie příměří v zásadě kopírovaly (až na drobné úpravy) čáry zastavení palby v čase ukončení konfliktu.

Reálným důsledkem agresivní války Arabů proti židovskému státu je existence uprchlíků. Z Izraele jich odešlo cca 700 tisíc a přibližně stejný počet židů byl vyhnán z arabských zemí (přesná čísla se mohou lišit). Zásadní rozdíl: Izrael židovské migranty z arabských zemi integroval do společnosti, byť to bylo, zejména v počátcích, extrémně nesnadné. Arabské státy nechaly palestinské Araby žít v uprchlických táborech a dodnes jim slouží jako politická karta k nátlaku na Izrael (nesmyslný požadavek, aby Izrael arabské uprchlíky a jejich potomky – přes 5 milionů – přijal ve svém státě, ačkoli se jedná o stát židovský, zatímco arabských států, které by je mohly přijmout a integrovat napočítáme dvaadvacet; koneckonců návrat židů vyhnaných z arabského světa po vzniku Izraele zpět do těchto zemí také není a nikdy nebude z podstaty věci na programu dne).

Dílčí shrnutí: Arabové svoji věc prohráli pouze a jenom vlastní vinou. Po skončení války 1948/1949 mohli vyhlásit na Západním břehu, ve východním Jeruzalémě a v Pásmu Gazy svůj stát; že se tak nestalo je jejich historická chyba, nikoli vina Izraele či kohokoli jiného. Tuto chybu si ovšem ve svém protiizraelském fanatismu nepřipouštějí a místo sebereflexe a sebezpytování ustanovili 15. květen jako Den Nakby, den povinného smutku nad tím, že v roce 1948 byl ustaven Stát Izrael (Nakba = katastrofa). A co horšího, tuto svoji chybu rafinovaně prodávají jako falešné politické zboží: staví se do role oběti a požadují, aby mezinárodní společenství s nimi drželo smutek nad jimi rozlitým mlékem a kydalo tuny špíny, pomluv a lží na Izrael – a světe div se, ono se jim to z velké části daří!

Nakba v OSN

Letos poprvé se konalo v OSN zvláštní zasedání, které mělo na programu onu „katastrofu“ (vznik Izraele), přičemž 15. května (na Den Nakby) držel dlouhou řeč prezident Palestinské autonomie Mahmúd Abbás. Předvedl festival nehorázností, lží, pomluv a protiizraelské nenávisti, překroutil co mohl a navíc popřel elementární historická fakta. Smutné, třebaže příznačné je, že ve Spojených národech se našlo dost zemí, které souhlasily s tím, aby jejich zástupci této propagandě naslouchali a tleskali jí.

Mahmúd Abbás působí jako politický zoufalec, který je známý tím, že si občas nevidí do úst. V OSN to nyní znovu potvrdil. Izraelské argumenty týkající se hodnocení vývoje v oblasti přirovnal k nacistické propagandě (což je obzvlášť „inteligentní“); požadoval vyloučení Izraele z OSN, dokud neumožní vznik palestinského státu a návrat oněch více než pěti milionů uprchlíků do Izraele a nadto urazil celý židovský národ, když popřel jeho historické vazby na jeruzalémskou Chrámovou horu (kde stály ve starověku dva židovské chrámy).

Velkou Británii a Spojené státy obvinil z toho, že nesou za Nakbu politickou a etickou odpovědnost, protože se podílely na tom, že se palestinský lid stal obětí jejich koloniálních cílů. „Tyto země se chtěly zbavit svých Židů a pak těžit z jejich přítomnosti v Palestině,“ dovozoval prezident. Izraelské tvrzení o tom, že po příchodu židů do Palestiny „rozkvetla poušť“ (což je symbolický výraz vztažený k úsilí židovských navrátilců o zúrodnění a kultivaci neúrodných oblastí jejich historické pravlasti, v čemž byli mimořádně úspěšní a svět je za to dodnes obdivuje) pojímá jako lež: „To jsou lži. Stále lžou, lžou a lžou jako Goebbels, dokud lidé jejich lžím neuvěří.“ Tady jako by Abbás úplně ztratil elementární soudnost a zdravý rozum nechal přede dveřmi jednacího sálu. Na okraj připomeňme další Abbásův nechutný výrok. Loni v srpnu při návštěvě Německa obvinil Izrael ze spáchání „50 holocaustů“. Tvrdit něco takového a ještě k tomu v Berlíně? Je nemožné to slušně komentovat.

A dále - doslova provokací je Abbásovo tvrzení, že Izraelci se desetiletí snažili najít důkazy o židovských vazbách na Chrámovou horu, ale nikdy prý nic neobjevili. „Třicet let kopali, aby našli jakýkoli důkaz – a nic nenašli,“ což je samozřejmě další lež. Na jejím základě ovšem Abbás hlásá do světa, a řekl to i v OSN: „Al Buraq Wall (arabský název pro Západní chrámovou zeď, nejposvátnější místo judaismu) a  Al Haram Al Šharif (arabský název pro Chrámovou horu – Vznešená svatyně) patří výhradně a pouze islámské nadaci Waqf.“ Tedy muslimům, čímž popírá – na půdě OSN! - právo židů jak na Západní zeď, tak na Chrámovou horu. Navíc tvrdil, že Palestincům není zaručena svoboda uctívání v areálu mešity Al Aksa, což je – už je to trapné – další lež. Izrael respektuje pravidlo, které sám po osvobození Chrámové hory z jordánské okupace v roce 1967 zavedl, totiž že náboženskou správu tohoto posvátného místa ponechal zmíněné nadaci Waqf, která podléhá jordánské monarchii. Na druhou stranu Izrael nemůže a nebude tolerovat stav, kdy arabští militanti dělají z mešity skladiště kamenů, tyčí, petard a jiných předmětů, kterými pak útočí na izraelské policisty a židovské návštěvníky Chrámové hory.

Dalším Abbásovým „argumentem“ je tvrzení, že dnešní arabští (!) Palestinci jsou potomky starověkých biblických Kananejců. Zdá se, že když už bylo vyvráceno jejich údajné spojení s biblickými Filištíni (Pelištejci), chytá se jiného stébla – Kananejců. Zoufalí politici se uchylují k zoufalým tvrzením.

A jak na akci „Nakba“ v OSN zareagoval Izrael? Jeho ambasador Gilad Erdan požádal dopisem zástupce stovky zemí (u nichž se dalo předpokládat, že to bude mít smysl), aby se tohoto protiizraelského divadla nezúčastnili. V textu uvádí: „Myšlenka, že by mezinárodní organizace mohla označit založení jednoho ze svých členských států za katastrofu nebo pohromu je děsivá a odpudivá,“ napsal a dodal, že tím je nejen schvalována nenávist vůči židům, ale dává to Palestincům zelenou k tomu, aby zneužívali mezinárodní orgány k propagaci svého pomlouvačného narativu. „Účast na jednostranných palestinských iniciativách, které falešně označují Izrael za zdroj všeho zla, nepřibližuje konflikt ke konci, ale slouží pouze k vyostření napětí. Hluboce vás žádám, abyste se ostudné akce ´Nakba´ nezúčastnili.“

Podle dostupných zpráv byl Erdan úspěšný ve 44 případech. I to cosi vypovídá o stavu dnešního světa.

Zdroje:

Reklama

Související témata:
Palestinci
Izraelci

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz