Hlavní obsah

Proč chybí léky a lékaři? Proč nedostatek zubařů chtěli politici?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Teď rozhodujeme o tom, zda za 15 let bude nedostatek větší nebo menší.

13. 8. 13:15

Když lékaři stávkovali, nikdo je neposlouchal. A i když to politici nevěděli, ve skutečnosti dělali všechno pro to, aby teď byl nedostatek zubařů a psychiatrů a za pár let praktiků a …

Článek

Proč chybí léky – kde je problém?

Na můj článek o trhu jsem dostal nesouhlasný komentář: Dovolím si polemizovat s částí článku, která říká, že za socialismu (určité) zboží chybělo, protože se plánovalo - a že trh vše vyřeší. Proč tedy chybí léky? Proč máme nedostatek lékařů (třeba proto, že po bezplatném studiu odejdou pracovat do zahraničí)? Proč máme nedostatek řemeslníků (protože školy se zřizují podle zájmu o určitou profesi/povolání, ne podle toho, co je potřeba - tedy i právě proto, že se to neplánuje)? Proč najednou chybí základní školy (protože si někdo zapomněl přečíst ve statistice, kolik dětí se před šesti lety narodilo - tedy neplánoval)?

Za nedostatek léků může právě nedostatek trhu

Kdyby trh fungoval, byly by léky dražší, ale byly by. Samozřejmě některé léky by ani tak nemusely být. Ale každý trh funguje tak, že co je nedostatkové, to je, když si za to připlatíme. A když ne, tak to pro nás není.
A když se nedostatkové zboží prodává za dražší ceny, tak tím motivujete další potenciální výrobce, aby začali nedostatkové zboží vyrábět. Takže po nějaké době je léků dostatek a za rozumnou cenu.
Druhou možnost si nedávno vyzkoušeli Maďaři. A co čert nechtěl – zase trh vyhrál. Takže Slováci jezdili tankovat do Maďarska a nakonec musela maďarská vláda před trhem kapitulovat.

Možná je dobře, že máme nedostatek léků

Protože nás to může naučit, že zákony trhu se nedají obelhat. A proto v USA mají léků nejvíce, protože tam (pokud vím) není trh tak moc klamán. Ale má to zase nevýhodu: v USA se nejvíc lidí bojí stáří, protože tam vám nemusí stačit mnohamilionový majetek, abyste nezemřeli na chudobu, když jste dali vše, co jste měli za léky a lékaře.
Ale podle mě nemusíme dělat chyby, jaké dělají v USA. Ale k tomu musíme připustit, že žádný systém není dokonalý. A v sebelepším systému budou chyby.

Protože nás to může naučit, že zákony trhu se nedají obelhat. A proto v USA mají léků nejvíce, protože tam (pokud vím) není trh tak moc klamán. Ale má to zase nevýhodu: v USA se nejvíc lidí bojí stáří, protože tam vám nemusí stačit mnohamilionový majetek, abystae nezemřeli na chudobu, když jste dali vše, co jste měli za léky a lékaře.
Ale podle mě nemusíme dělat chyby, jaké dělají v USA. Ale k tomu musíme připustit, že ku, kterou vláda musí zaplatit, aby pro nás jich bylo dost a tím pádem ten, kdo chtěl platit nejméně z těch, na které by se léky dostaly bez zásahu naší vlády, už ty léky neměl. Ale to se netýká nás, tak to nemusíme řešit. (Stejně jako totéž nebudou řešit ostatní, když budou chtít léky pro sebe).


Že to takto funguje, je ale neoddiskutovatelné. A zase platí pravidlo trhu: Stejné jako platilo pro Židy na začátku r. 1939, když chtěli emigrovat z protektorátu, tak cena života byla tuším 200.000 Kč, což tehdy byla závratná suma, jestli si to dobře pamatuju z jednoho filmu a jestli ten film uváděl správnou cenu.

A co nedostatek lékařů?

Funguje stejně. Už v roce 1994, kdy jsem končil medicínu bylo jasné, že kolem roku 2020 nejpozději bude nedostatek lékařů. A co se dělo? Já jsem měl možnost jít pracovat do nemocnice, kde mi bylo řečeno, že když si zaplatím svůj plat předem, tak mi tuto částku budou vyplácet jako můj plat. A tehdy nikdo nevěděl, jestli tato praxe bude trvat jeden rok nebo 2 a půl roku, než si dodělám atestaci nebo 7 let, o čemž se mluvilo, že bude trvat podle nového zákona (který nakonec nebyl) předatestační příprava.

Takže jsem nastoupil na psychiatrii, která měla nedostatek lékařů a i já jako neatestovaný lékař jsem tam dostal plat, který jsem nemusel zaplatit předem. Bylo to skoro celých 5000 Kč. A já jsem byl šťastný, že jsem směl za tuto almužnu pracovat. Pamatuji si na stávku lékařů, o které bylo nepravdivě referováno v médiích a kterou zakončil výrok pana Klause, že kdo nechce dělat lékaře, nemusí.

A novináři nebyli ochotni pravdivě informovat a díky tomu lidé raději uvěřili politikům.

Přičemž mezi lékaři je nadprůměrné procento lidí, kteří jsou ochotni pracovat i za málo, zatímco mezi politiky je jejich počet téměř nulový. Ale bohužel lidé chtějí být klamáni a dnes to odnášíme všichni.
Tehdy by stačilo relativně málo peněz, aby tady lékaři chtěli zůstat a kdyby se každý rok zvětšil počet studentů na medicíně, teď bychom na tom byli o hodně líp.

Řešení

Neexistuje. Dokud budou lékaři honorovaní líp v zemích, kde je rádi přijmou, budou tam odcházet. Bezplatné studium nestačí a hlavně není zadarmo. Už za mých let aspoň polovina spolužáků chodila na brigády, aby na studium měla.

1. Studium zadarmo, ale lékaři tady musí zůstat

Výhoda: Medicínu budou studovat ti nejchytřejší, protože si ji budou moci dovolit i chudí. Ale ti skutečně chudí už studovat nemohou ani tak.

2. Studium zadarmo

Dnešní stav.

3. Studium placené

Výhoda je, že nikdo nedotuje studium. Ale toto řešení přináší velké ztráty pro celek, protože medicínu nebudou studovat ti nejlepší. Ale ti, jejichž finanční situace jim to dovolí.
Nevýhoda: Pak není vůbec žádný důvod, aby tady lékaři zůstávali.

4. Studium placené, pro kohokoliv, kdo chce

A ti nejhorší lékaři + ti nejvíc neochotní odejít + ti, co se nechtějí přizpůsobovat novému jazyku a prostředí, zůstanou tady pro nás. Ale aspoň jich tady bude dost, tak řekněme za 15-20 let.

Do té doby nám nezbyde, než být rádi za lékaře ze Slovenska

Nebo pochopit, že když musím platit u právníka, aniž mi dá jakoukoliv záruku, že mi pomůže, že totéž může chtít i lékař. A že na to nemám? Budeme moc rádi, když neskončíme jako v USA, kde je takový člověk odsouzen ke smrti. A Vy byste měl být moc rád a vděčen lékařům, že se v drtivé většině nechovají jako právníci. Ale z něčeho žít musí a nikdo by neměl chtít, aby žili podprůměrně, což do okamžiku své atestace musí.

A měli bychom být rádi i za lékaře z Ukrajiny

a ne jim házet klacky pod nohy. Protože my jsme měli na bytě 2 měsíce 2 rodiny z Ukrajiny. A ta lepší, rozumnější, která se chtěla učit česky, je teď už v Kanadě. A to byla žena pracující v dělnické profesi a muž jako řidič náklaďáku. U lékařů je to ještě jednodušší, protože nedostatek lékařů mají všechny země.

Chcete fungování

Ale to jste měl chtít nejpozději před 15 lety. Teď můžete ovlivnit fungování (ne)trhu na poli lékařů nejdřív za 15 let. Do té doby se my všichni musíme smířit s tím, že teď neseme následky svého ne/konání před 15-20-30 lety.

Jednoduché řešení

které se ale nikomu nebude líbit, takže za 15 let na tom budeme ještě hůř než dnes.
Dejte lékařům takové platy, aby chtěli pracovat i v době svého důchodu. Aby chytří mladí lidé, kteří chtějí svůj život zasvětit své práci nejméně na 60 hodin týdně (protože to lékaři musí, kromě výjimek, které nechci jmenovat a kromě lékařů, kteří pracují pro stát), se hrnuli do studia medicíny. A dejte studium zadarmo s tím, že kdo nebude chtít tady zůstat, tak si ho dodatečně zaplatí. Odstraňte přijímačky, dovolte aby lékařské fakulty mohly brát kohokoliv. Za to musíte ale lékařským fakultám zaplatit. A samotná náročnost studia medicíny udělá to, že během prvního ročníku zmizí ti, kteří na to nemají.
A pak za 10 let od tohoto všeho tady bude poprvé víc nových lékařů. A pak po dalších 5-10 letech tady bude dost lékařů a protože i na ně bude fungovat zákon trhu, tak poprvé začne jít odměna pro ně dolů. Ale to bude z neporovnatelně vyšší základny, než je teď.

Proč to nepůjde?

Protože politici hasí požáry teď. Nikoho nenapadne řešit, co bude za 15 let. Protože on musí být zvolen za 4 roky. To, že za 15 let za něj někdo jiný slízne smetanu, takových politiků je tady hodně málo.

Proto se v lidských dějinách střídají demokracie s autokraciemi

Demokracie dělá to nejlepší v rámci 4 let. A díky tomu se časem dostane do neřešitelné situace.
Pak převládne potřeba vlády silné ruky. A tu bude dělat někdo, kdo je schopen ničit jen svůj vlastní lid a pak se třeba dožije pokojné smrti (generál Franco) a nebo dokonce „moudrý vládce“, což si dnes říkáme o Karlu IV., ale Židé by o jeho „moudrosti“ věděli své.
A nebo despota povede svůj lid k absolutnímu vítězství (a zbude po něm obrovská říše jako po Džingischánovi nebo po Alexandru Velikém) nebo k veliké porážce (Hitler) anebo je veliká porážka nemožná, protože „car“ má jaderné zbraně.

Snad jednoho dne budeme jako Islanďané

kteří nikdy nedovolili, aby jim vládl někdo, kdo se neřídí demokratickými principy. A to si musíme vybojovat my. Tím, že každému politikovi budeme skládat účty. Ale ne že lepšímu politikovi neodpustíme malé chyby, zatímco 100× horšímu je odpustíme.

A co školy?

Tím, že se stát zavázal, že je povinné vzdělání, tím na sebe vzal dobrovolně povinnost, že ho musí zajistit. A tady selhal stát.        

Protože tady trh už není možný v čisté podobě. Protože já si nemohu spočítat, že za 5 let bude nedostatek škol a je pro mě výhodné si založit školu a vydělávat peníze na tom, že někdo neumí počítat. Bohužel to v našem systému není téměř možné.
V tom, co přísluší státu, musí stát plánovat. Ale je otázka, jestli i středoškolské vzdělání má být garantováno. A podle toho, jak se my občané rozhodneme, podle toho budeme čelit problémům s netrhem (když se rozhodneme, že má být garantováno státem) nebo problémům s trhem. Co je podstatné, nikde není řešení, které by bylo zcela chyb prosté.

A nedostatek řemeslníků?

Ten se dá vyřešit úplně jednoduše. Prostě každý budoucí řemeslník bude mít možnost mít buď školu nebo povinné vzdělání „u mistra“. A v tom okamžiku padají všechny problémy, kromě těch, že „učedník“ nebude dostávat minimální mzdu, ale bude to dělat za byt a stravu.
A to si naše společnost netroufne, takže to musíme zase brát ode zdi ke zdi a počkat, až bude řemeslníků tak málo, že to přiláká i nevzdělance a pak to budeme řešit. A pak budeme všichni doplácet na vzdělání těch, které už dnes těžko sháníme. Protože u nich podle mě není problém v nedostatku škol, ale v tom, že se na tyto obory těžko shání aspoň to minimum, aby školy byly plné.

My se musíme rozhodnout, co chceme nechat na trhu a co ne

A co nenecháme na trhu, musíme počítat, že bude dražší, méně kvalitní a doufejme, že aspoň pro všechny. A v tom musíme dobře plánovat, protože trh neumí vyřešit problémy, kde jsme ho zakázali.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz