Hlavní obsah
Názory a úvahy

Místo nápravy a přiznání chyby vyhrožuje hejtmanka těm, kdo na problém upozornili

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
10. 3. 12:17

Místo toho, aby vedení Středočeského kraje vyvodilo důsledky z prokázaných a zřejmě i protizákonných pochybeních, kterých se dopustilo při výběrových řízeních, pohrozila hejtmanka Petra Pecková na Zastupitelstvu postihem údajných zdrojů informací.

Článek

Na posledním Krajském zastupitelstvu jsem upozornil na skutečnosti týkající se možného zmanipulování veřejné zakázky „Kontrola zveřejňování smluv Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje“. K tomu podle mého názoru došlo tak, že zadavatel (StČ kraj) opatřil prospěch vybranému dodavateli a zajistil mu výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů.

Existuje totiž podezření, že podmínky výběrového řízení byly zpracovány tak, aby zcela vyhovovaly jednomu účastníkovi.

Je totiž zcela jasné a prokazatelné, že část zadávací dokumentace byla pracovníky KÚ opsána do slova a použita v totožném znění, jaké nabízela zmíněná firma na svých webových stránkách. Zkuste si porovnat:

Webové stránky firmy:

Seminář je vytvořen tak, aby podal účastníkům komplexní přehled o problematice, která se týká zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také „zákon o registru smluv“). Obsah semináře je vytvořen na základě zákona o registru smluv, jeho novely (zák. č. 177/2019 Sb.), Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv a dalších právních předpisů. Současně seminář čerpá z praktických zkušeností společnosti DYNATECH s.r.o. a díky tomu je seminář obsahuje i ukázky nejčastějších rizik a postupů, kterými lze tato rizika odhalovat, napravovat a předcházet jim.

Zadání Veřejné zakázky Krajským úřadem:

Vzdělávání je vytvořeno tak, aby podalo účastníkům komplexní přehled o problematice, která se týká zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také „zákon o registru smluv“). Obsah vzdělávání je vytvořen na základě zákona o registru smluv, jeho novely (zák. č. 177/2019 Sb.), Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv a dalších právních předpisů. Současně seminář čerpá z praktických zkušeností a díky tomu seminář obsahuje i ukázky nejčastějších rizik a postupů, kterými lze tato rizika odhalovat, napravovat a předcházet jim.

Je zcela jasně patrné, že oba výše uvedené texty jsou téměř totožné a text KÚ je pouze upraven tak, aby v něm nefiguroval název firmy. Dokonce byly do zadávací dokumentace opsány i neaktuální zákony!

A zkuste porovnat i toto:

Webové stránky firmy:

• Shrnutí povinností vyplývajících ze zákona – povinné subjekty, uveřejňované dokumenty, způsob uveřejnění

• Výjimky z povinnosti uveřejnění

• Sankce zákona

• Rizika zákona a jak je ošetřit

• Nejčastější pochybení při uveřejňování smluv

• Náprava chybně uveřejněných smluv

• Praktické tipy a postupy založené na zkušenostech se zveřejňováním smluv v praxi

• Nastavení procesu uveřejňování smluv v organizaci

• Uveřejňování smluv pomocí SW nástrojů

• Efektivní kontrola uveřejněných smluv

Zadání veřejné zakázky Krajským úřadem:

• Shrnutí povinností vyplývajících ze zákona – povinné subjekty, uveřejňované dokumenty, způsob uveřejnění

• Výjimky z povinnosti uveřejnění

• Sankce zákona

• Rizika zákona a jak je ošetřit

• Nejčastější pochybení při uveřejňování smluv

• Náprava chybně uveřejněných smluv

• Praktické tipy a postupy založené na zkušenostech se zveřejňováním smluv v praxi

• Nastavení procesu uveřejňování smluv v organizaci

• Uveřejňování smluv pomocí SW nástrojů

• Efektivní kontrola uveřejněných smluv

Oba výše uvedené texty jsou NAPROSTO totožné. Zcela oprávněně je zde tedy důvod se domnívat, že minimálně část zadávací dokumentace vznikla způsobem, který zvýhodňoval jednoho z účastníků výběrového řízení a to právě tím, že převzal téměř doslovnou kopii podmínek, podle kterých již tento účastník provozuje svoje vzdělávání v oblasti Registru smluv.

Právě na toto jsem upozornil vedení Středočeského kraje a ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje. Očekával jsem nápravu, přiznání chyby či sypání si popelu na hlavu, avšak marně. Pochybná zakázka byla sice zrušena, ale žádné chyby přiznány nebyly. Namísto toho se ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jan Louška, se nepříliš přesvědčivě začal vymlouvat, že tato veřejná zakázka byla zrušena kvůli vysoké ceně a hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková počala přesvědčovat přítomné zastupitele, že veřejná zakázka byla zrušena kvůli tomu, že byla špatně zadaná a muselo se odpovídat na velké množství dotazů od uchazečů. Patrně se oba neměli čas se domluvit, co budou říkat.

Nicméně něco si paní hejtmanka z mojí kritiky patrně nakonec vzala k srdci. A sice to, že podle ní došlo k úniku informací z krajského úřadu a viník tedy musí být potrestán, přesněji řečeno, budou podle paní hejtmanky vyvozeny důsledky. Naivně by bylo možno předpokládat, že ony důsledky budou vyvozeny vůči řediteli krajského úřadu Janu Louškovi, neboť je to on, kdo odpovídá za chod krajského úřadu, ale to se nestalo. My jsme znovu svědky snahy o to, aby se nad dalším přešlapem pana ředitele zase zavřela voda.

Tedy žádné přiznání chyby, žádná sebereflexe, ale pátrání po těch, kdo mohli na chyby upozornit. A to nemluvím o tom, že pokud někdo narazí na protiprávní jednání, je na něj povinen upozornit ze zákona.

Bude zajímavé sledovat, kdo tedy bude exemplárně potrestán na základě vykonstruovaného obvinění, a jak bude celá záležitost řešena s těmi, kteří byly za ovlivňování výběrového řízení zodpovědní.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:
Petra Pecková
Martin Herman

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz