Hlavní obsah
Internet a technologie

Co si o budoucnosti právních služeb myslí umělá inteligence?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ondřej Preuss (vytvořeno pomocí AI)

Jak si představuje budoucnost advokacie sama AI?

13. 3. 14:33

V posledních měsících se všude valí lavina jménem umělá inteligence (AI). Velká očekávání často střídá obava o náš současný svět, o práci novinářů, úředníků, ale i právníků. Co si o budoucnosti právní profese myslí sama AI? Zeptal jsem se jí.

Článek

V roce 2017 jsem publikoval článek pod titulem „Máme se bát umělé inteligence?“. Kromě toho, že jsem měl jiný a naivnější účes, měl jsem možná i jiné a naivnější představy o tom, jak bude AI fungovat. Už tehdy jsem však vnímal „ohrožení“ či chcete-li „příležitost“ pro právníky. V mezidobí statistická metoda udělala obrovský skok dopředu a když byl na konci minulého roku otevřen ChatGPT, najednou si tohoto tématu začali všímat všichni. Tento týden nás čeká chat GPT-4 a tak jsem se zeptal samotného chatu, jak vidí obor, ve kterém se pohybuji (jsem advokát a zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz).

Možná to v jiných příbuzných oborech nebude jiné…

O: Zkus v návaznosti na můj původní článek , který jsem ti nahrál „Máme se bát umělé inteligence“ z roku 2017 napsat novou aktuální verzi s tím, že se zaměříš na důsledky zavádění AI pro poskytování právních služeb (advokacii) v následujících 10 letech.

AI: V posledních letech se v oblasti právních služeb objevují inovace v oblasti umělé inteligence (AI), které slibují zlepšení efektivity a přesnosti právních služeb a současně snížení nákladů. Tyto inovace zahrnují automatizaci právních procesů, strojové učení pro analýzu právních dokumentů a chatboty pro právní poradenství.

V následujících 10 letech můžeme očekávat, že zavádění AI v oblasti právních služeb bude pokračovat a rozšiřovat se do dalších oblastí. Jedním z hlavních důsledků bude zlepšení efektivity a přesnosti právních služeb, což by mohlo vést k lepšímu výkonu spravedlnosti a k lepší ochraně práv jednotlivců a společností.

V oblasti analýzy právních dokumentů budou AI nástroje schopny vylepšit práci právníků tím, že budou schopny přiřadit relevanci jednotlivým částem dokumentů, rychleji najít požadované informace a automaticky rozpoznávat klíčové pojmy. To umožní právníkům, aby se mohli soustředit na složitější aspekty práce a poskytovat lepší služby svým klientům.

Chatboty pro právní poradenství budou také stále běžnější a umožní klientům získat rychlé a přesné odpovědi na své dotazy bez nutnosti osobního setkání s právníkem. Tato možnost může pomoci klientům, kteří potřebují rychlé řešení svých právních problémů, ale nemají čas nebo peníze na osobní setkání s právníkem.

Dalším důsledkem zavádění AI do oblasti právních služeb může být změna pracovních míst a rolí v právním průmyslu. Pokud budou AI nástroje stále schopnější a přesnější, mohou nahrazovat některé manuální úkoly, které dnes vykonávají lidé. To může vést k tomu, že právní průmysl bude potřebovat méně zaměstnanců na určitých pozicích a budou se vyžadovat nové dovednosti pro práci s AI nástroji.

Zároveň může zavádění AI v oblasti právních služeb přinést nové etické a právní vztahy. Zavádění AI v advokacii bude vyžadovat přehodnocení mnoha etických a právních otázek. Jedním z hlavních zdrojů obav je otázka, kdo bude zodpovědný za rozhodnutí AI, zejména pokud AI poruší právní nebo etické normy. Bude třeba určit, kdo ponese zodpovědnost za škody způsobené AI a jakým způsobem bude zajištěna spravedlnost pro obě strany sporu.

Další etickou otázkou, kterou je třeba zvážit, je zabezpečení soukromí a ochrana dat. S nárůstem množství dat, které jsou zpracovávány AI, se zvyšuje riziko zneužití nebo narušení soukromí klientů. Advokáti a právní firmy musí být obezřetní a pečlivě zvážit, jaká data jsou zpracovávána AI a jakým způsobem jsou chráněna.

Nakonec je třeba zvážit otázku, jakým způsobem se AI vztahuje k právní odpovědnosti. AI je schopna přijímat rozhodnutí a konat akce, a proto je důležité určit, kdo ponese odpovědnost za tyto akce. Jak se bude právo vypořádávat s otázkou zodpovědnosti AI v případě škod, které mohou být způsobeny AI?

Zkrátka, zavádění AI v advokacii přinese nové výzvy a etické a právní otázky, které je třeba řešit. Bude zapotřebí zavést nové právní předpisy a etické standardy, které budou zajistit spravedlivé a bezpečné využívání AI v právním systému.

O: Díky. A ještě mi řekni, co si myslíš o službě Dostupnyadvokat.cz a zda by mohla na zavádění AI profitovat?

AI: Bohužel, jako umělá inteligence nemám přístup k aktuálním informacím o fungování konkrétních služeb, jako je Dostupnyadvokat.cz. Nicméně obecně lze říci, že digitalizace a zavádění AI mohou v mnoha oblastech, včetně poskytování právních služeb, pomoci zlepšit efektivitu a rychlost poskytování služeb, a tím také zvýšit jejich dostupnost. Služby jako Dostupnyadvokat.cz, které se zaměřují na snižování nákladů na poskytování právních služeb a zvyšování jejich dostupnosti, by tak mohly být významnější a užitečnější s využitím AI.

Je však důležité mít na paměti, že přestože umělá inteligence může být nástrojem, který pomůže s efektivnějším a rychlejším poskytováním právních služeb, stále zůstává zodpovědnost na lidských právních odbornících, aby zajistili, že tato technologie bude používána v souladu s etickými a právními normami a aby zajistili, že klienti jsou řádně informováni a chráněni.

O: Jak tedy myslíš, že budou muset advokátní kanceláře změnit svůj business model?

AI: S nástupem AI a automatizace se očekává, že se advokátní kanceláře budou muset přizpůsobit novým technologiím a změnit svůj business model. Mohou se zaměřit na oblasti práva, které jsou méně náchylné k automatizaci a které vyžadují vyšší úroveň lidského poradenství a rozhodování, jako je například řešení komplexních právních sporů, vyjednávání složitých transakcí nebo poskytování poradenství v oblasti právních rizik a compliance.

Další možností je, že kanceláře mohou využít technologie k poskytování právních služeb většímu počtu klientů s nižšími náklady a zvýšením efektivity. To může zahrnovat využití chatbotů a automatizovaných systémů pro odpovědi na běžné dotazy klientů, elektronické smlouvy a dokumenty nebo právní analýzu dokumentů a dat.

V každém případě bude mít nástup AI významný dopad na advokátní kanceláře a budou muset inovovat své procesy a služby, aby mohly úspěšně konkurovat v rychle se měnícím právním prostředí.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz