Hlavní obsah
Názory a úvahy

Honba za dobrými známkami začíná / nekončí /

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jiří Vítek / Seznam.cz

Kromě stanovené látky, která se musí probrat, mohou děti ve škole získat známku za práci navíc, třeba napsat poutavých pár vět o kulturním objektu, zvířeti…

10. 9. 15:58

Leckdo z rodičů si myslí, že známka ve škole je všechno. Ale opravdu má tak velkou váhu?

Článek

Tak nám před několika dny začal nový školní rok. Někdo si prázdninových akcí užil až dost a nyní se docela těší zpátky do školy. Třeba se už touží setkat s kamarády, od nichž byl na několik týdnů odloučen. Jiný by si prázdninové období raději prodloužil, neboť pobyt ve škole mu přináší spíše negativní zážitky. Narazíme na řadu žáků a žaček, kteří se ve svých pocitech nacházejí kdesi mezi nebo se jim v závislosti na různých okolnostech a dějích mění a skoro každý den nebo dokonce hodinu prožívají jinak.

Jak není těžké uhodnout, zdaleka neběží jen o návrat mezi spolužáky. V mnohých dětech vstup do známého školního prostředí vyvolává konkrétní pocity, jež se rozprostírají v celém pozitivně - negativním spektru. Rozbor příčin by byl dost dlouhý, a proto si jen stručně řekněme, že jde o samo prostředí školy, o působení učitelů, vedení školy, obsah učiva, používané metody a způsoby, postoje rodičů a samozřejmě o vlivy spojené se spolužáky. Jak zřejmě dokážeme odhadnout, každý faktor může působit kladně i záporně. Pro psychiku dítěte je obtížné, že se tak neděje stále stejně, což jeho nejistotu zvyšuje, protože nemá dostatečné znalosti a hlavně zkušenosti, aby se s jednotlivými situacemi a s jejich změnami zdárně vyrovnalo. Důkazem o existenci proměnlivosti nechť nám jsou změny nálad na straně rodičů a učitelů. Určitá neprůhlednost a leckdy nevypočitatelnost v reakcích části z nich vytváří pro žáky a žákyně značnou zátěžovou situaci. Je zákonité, že všechny děje budou mít dopady na školní výkon, pocity a výsledky.

Celý proces významně ovlivňuje klasifikace. S ohledem na její dopady na děti, na vztahy mezi nimi a na poměry v rodině je užitečné se zmínit o několika prvcích. Ze známky se často dělá více, než čím ve skutečnosti je. Je pravda, že nám přináší důležité informace a spoluvytváří obraz o dítěti a o jeho vědomostech, dovednostech, schopnostech a zkušenostech. A v mnohém odhaluje jeho osobní vlastnosti, třeba pracovitost, důslednost, trpělivost, vytrvalost, snaživost, cílevědomost, systematičnost ad. Nebo jejich opaky!

Aniž bych se pouštěl do složitých úvah, s nimiž se zájemce obšírněji může seznámit v příslušných učebnicích učitelské psychologie, je potřebné říci, že bychom známky neměli podceňovat a především ani přeceňovat. Při střízlivém rozboru se dopracujeme k faktu, že známka nebývá ani tak výrazem skutečných žákových znalostí, jako spíše vyjadřuje stupeň, v jakém vyhověl konkrétním požadavkům určitého učitele v jeho aktuálním rozpoložení. Pedagogové, byť se mnozí tváří jako dokonalé a všeznalé osobnosti, jsou jen obyčejnými lidmi, na něž se vztahují běžné psychologické mechanismy a zákonitosti. Proto se projevují různými postoji a přístupy, které navíc nebývají vždy konstantní. Každý má a projevuje jisté ambice, cíle, potřeby, hodnoty atd. Učitelé podléhají výkyvům nálad, sympatií a antipatií, a tak za stejný výkon u různých žáků a v různém čase udělují nestejné známky. Pak by bylo možné hovořit o nestabilitě klasifikace. Kde pramení?

Mnozí trpí nejistotou a potřebují se sami prosadit a dát žákům a žákyním na vědomí, kdo má ve třídě a ve škole moc a hlavní slovo. Stačí si položit několik otázek. Jde jim především o zachování autority? Zdůrazňují zejména pořádek, kázeň a klid? Mají v plánu děti opravdu vzdělávat? Zaměřují se také na výchovné aspekty? Snaží se jim přistřihávat křidélka a dokonce je ponižují, aby sami vynikli? Nakolik doceňují jejich osobnosti? Znají a uznávají pojem - důstojnost dítěte? Jak pečují o vzájemné vztahy? Jaká je sociální atmosféra ve třídě? A jaká ve skupině učitelů? Vytvářejí různé účelové koalice, nebo se spíše řídí jasnými principy a snaží se o stabilitu ve svém chování? Jsou schopni mít a prezentovat svůj názor, nebo se převážně schovávají za svou oficiální roli? Ba snad jen papouškují názory vedení školy? Objevují se prvky jako kupování si přízně kolegů a kolegyň? Jsou slyšet silná slova, ale skutek utek? Jaké místo zde mají různé zákulisní hry? A jaká je třeba pozice mužské menšiny v ženské většině? Jistě by bylo zajímavé znát skutečné postoje a hlavně pocity. Jenže kdo by je zveřejnil? Kdo by se odvážil? A jaké by na něj byly pohledy? A co by se dělo poté? Došlo by ke zlepšení? Nebo bychom se naděli opačných podob? A komu a čemu by se prospělo?

Dotazů by mohlo padnout ještě více. Vše má v sobě konkrétní ovlivňující míru a hodnotu. Základním závěrem je, že známka není všechno a že na její podobu má vliv více činitelů. Při jejich vědomí by se žáci a žákyně měli pustit do vzdělávacího procesu. Jejich vědomí se sice částečně zkomplikuje, ale lépe pochopí podstatu a průběh dění kolem sebe, což jim obvykle dodá více jistoty a částečně i kontroly nad situací.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz