Hlavní obsah
Lidé a společnost

Razítko nade vše?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

S razítkem je hodně spojeno, především moc a vliv…

14. 8. 9:00

Asi lze souhlasit s názorem, že razítko v našem životě bylo, je a určitě bude důležité. Skoro každý by tu přidal příběh, v němž by se umístily pocity jako napětí, uspokojení, zloba, strach, byrokracie, čekání, úleva, radost apod.

Článek

Na druhé straně platí, že má vcelku vysokou výpovědní hodnotu. Pak se bude pravdě hodně blížit konstatování, že různí lidé s nimi mají různé zkušenosti. Podívejme se na pár prvků.

Někdy jsou razítka všeříkající a hodně se z nich vyčte. Například jde o název firmy, její sídlo, adresu, telefonické spojení a identifikační číslo. Někdy je dokonce přidáno i logo firmy, které má za cíl vzbudit respekt nebo u osob vyvolat příjemný pocit. Jistě je například rozdíl mezi kytičkou a zkříženými meči. Naproti tomu jiná jsou nic neříkající a člověk se z nich skoro nic nedozví. Část údajů buď zcela chybí, nebo jsou úmyslně nebo nevědomky špatně čitelné. Pokud by šlo o opotřebování, možná se jedná o zajímavý signál, jak se u nich nakládá s lidmi a s materiálem. U mnohých kusů se projevuje nízká úroveň nápaditosti a absence tvořivosti.

Bez razítka však skoro nic nejde. Ale jsou místa, kde s nimi pracují a ještě jsou rádi. Jedná se především o provozovnu, která razítka vyrábí. Každá objednávka znamená, že se firma udrží nějakou dobu při životě. A dále kráčí o úředníky, kteří přijímají listiny, které jsou bez orazítkování v podstatě bezcenné. Ne že by snad museli mít skutečnou radost, ale kladným pocitem je naplní, když spis opatří otiskem a zbaví se ho. Nejlépe je-li jejich hromada odbavena co nejdříve.

Někdy jsme svědky doslova honu na razítka. Mít tzv. berana, štempl nebo otisk je nutné. Osoby, které ho mají a manipulují s ním, se většinou cítí jako velmi důležité. Někdy svoji pozici až přehánějí a nadměrně prožívají. Je s ním spojena nemalá moc. Na některých místech jsou proto bez podivu razítka uzamčena v příslušné skříni, jejich umístění v trezoru je vnímáno pomalu jako svátost. Jinde je k nim poměrně volný přístup, že by si skoro kdokoli mohl potvrdit cokoli, třeba že vedení firmy je sebrankou lumpů. Své dohry pochopitelně mají ztráty a poškození razítek.

Občas se opravdu stane, že ho někdo ztratí. Často jde o problém a je nutné přijmout určitá organizační a administrativní opatření. Mezi nimi je podání návrhu na vypracování nové verze, ohlášení ztráty a možného zneužití všem obchodním partnerům, aby se nestali obětí omylu a podvodu. Odpovědní funkcionáři pak obvykle trnou, co se kde vyvrbí a k čemu nedobrému v důsledku ztráty dojde, zda a nakolik bude zneužito. Jedním z účinných nástrojů je provádění pravidelné kontroly úplnosti podle pravého seznamu. Jednotlivá razítka většinou mívají malá čísélka, která dokladují, komu jaké bylo vydáno.

Zmíněný malý předmět má rovněž svoji časovou a procesuální váhu. Někde má razítko jen formální význam, vše se už ví a bylo zdárně a souhlasně projednáno. Jde jen o potvrzení stavu, což vystupuje jako dodatečná legalizace. Jindy je na počátku změn právě razítko a po jeho otisku se začíná a rozbíhá se. Třeba výstavba rodinného domku. Jinou variantou je, že oštemplováním cosi končí a už se nemusí nic dělat. Kupříkladu znalecký posudek. Ironií se někdy stane, že byl vynaložen čas, ale později se ukázalo, že se jednalo o nesprávné razítko. Případně vyšla nová vyhláška a část vkladů se ukázala opět jako zbytečná…

Razítko má opravdu velkou moc a značný finanční vliv, který však nelze pokaždé přesně vyčíslit. Když se podepisuje a razítkuje příkaz k úhradě v bance, pak jeho výše může být v desetikorunách, tisících i milionech. Poté se asi bude těžko odhadovat jeho peněžní váha. Podobně se děje při stavbě domu, kdy je potřebné sehnat úřady vyžadovanou kompletní paletu razítek a je jedno, bude-li jeho cena 2, 3 nebo 20 milionů. Jistě musí být dodáno, že jistou cenu někdy má orazítkování získat. Kromě kolků mám na mysli úplatky. Žel jsou součástí našeho života. A kdybych měl pokračovat ne zrovna žádoucím směrem, je potřebné vzpomenout na padělatele razítek. Zlaté časy patrně minuly, ale možná se mýlím…

Inteligentní lidé si význam razítek sice uvědomují, ale občas mají tendenci je nerespektovat a nepožadovat, protože chápou, že je mezi lidmi cosi nad razítkem. Méně talentovaní mnoho věcí nechápou, ale význam razítka je jim zpravidla dobře znám. Aby ho získali, nabízejí někdy úplatky v penězích. Inteligentní jsou chytřejší a poukazují na různé služby, výhody a úlevy. Leckomu se může hodit, že se o něm na jistém místě někdo zmíní, případně se oni mohou nějakým významným jménem před někým vyslovit. Je pravda, že leckdy se pověstné ledy skutečně trochu pohnou. V první variantě v soukromý prospěch, ve druhé je posun výhodný pro menší či větší skupinu. Pochopitelně se objeví také kombinace, kdy organizátor sám není škodný, ale nic nedá najevo, celou věc prezentuje naopak jako svoje dobrodiní. Není nadsázkou napsat, že získal kladné body. Kdo ví, zda dopředu nemyslí na kandidování do místního zastupitelstva. Někteří lidé mají schopnost vidět dopředu. A razítko se může stát vítaným pomocníkem.

Ať již patříme-li do jakékoli skupiny a vlastníme jakýkoli názor, stejně razítkovací nástroje musíme respektovat. Byť se někdy děje se sebezapřením, skřípěním zubů a s nepříjemným pohledem…

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz