Hlavní obsah
Názory a úvahy

Vedení je třeba

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Zima a vítr do problematiky vedení zcela jistě promlouvají. Dokonce několika způsoby.

14. 11. 14:39

Zajisté je nutno uvažovat o vedení pro odběr a přenos elektrické energie. Neměli bychom vynechat ani pracoviště. Vedení ale nacházíme rovněž ve sportovním zápase.

Článek

Málokdo asi bude vystupovat proti. Vedení je opravdu potřebné. Jenže o jaké se jedná? Při bližším pohledu uvidíme, že představy v hlavách lidí se mohou více, či méně lišit. Díky bohatství metody kritického myšlení se můžeme podívat na několik verzí. Jejich znalost nám umožní nezažít velké překvapení a údiv, pokud se s nimi potkáme.

Zajisté je nutno uvažovat o vedení pro odběr a přenos elektrické energie. Ne nadarmo občas v médiích slyšíme o přenosové soustavě a jakým je někdy vystavena tlakům. Zejména, když v Německu hodně fouká a příslušná větrná zařízení vyrábějí elektrický proud v nadměrném množství. Pochopitelně jsme rádi, je-li vše v pořádku, nehrozí výpadky, a ani k nim nečekaně nedochází a my si můžeme užívat všech moderních výdobytků, bez nichž by byl náš dnešní život těžký, avšak k jejichž provozu je nutná tzv. cizí energie. Na rozdíl od našich předků jsme mnohem více závislí na vnějších faktorech, jež mají dost podob. Čím je jich více, tím jsme slabší ve schopnosti přežít. Měli bychom si dávat pozor na růst našeho zpohodlnění. Především pro rodiče jde o dost velkou výzvu. Raději méně úlev! Pokud jsem zmínil vítr, tak kromě věcného vedení / tj. drátů ad. / se zvyšují nároky též na vedení příslušných firem.

Neměli bychom vynechat pracoviště. Jistě se na něm s elektrickým proudem také setkáme, ale nám půjde o vedení ze strany nadřízených. Ne zbytečně jsou nazýváni jako vedoucí pracovníci. Kdo se více vyzná, upozornil by, že proces není tak jednoduchý, jak by na první pohled mohl vypadat. Od odborníků na prožívání, myšlení a chování lidí a z několika dalších oborů bychom zaslechli důležitou připomínku, že je třeba si ujasnit pojmy. Jedním z nich je řízení. Obsahuje v sobě především materiální, technické, finanční, organizační a administrativní prvky a procesy a jejich souvislosti. Vedení má ve svém obsahu především vše, co je spojeno s usměrňováním lidí. Pak uvažujeme o motivaci, stimulaci, hodnocení apod. Dále se zde objevují rozličné psychologické a morální aspekty. Přímo v praxi si můžeme povšimnout, že mnoho vedoucích se oběma úseky současně neumí zabývat. V lepším případě rozumějí výrobní části, ale velmi podceňují a zanedbávají lidi a jejich vnitřní elementy a dějství. Podobně jako se odehrává ve škole, kdy žáci a žákyně až na výjimky zůstávají se svými vnitřními potížemi sami. Příslušníci pedagogického sboru se soustředí především na probrání látky, aby tzv. jeli v souladu s RVP, ŠVP a pokyny vedení. Role vedoucích a vedení tak jistě nebývá naplněna, nebo aspoň ne dostatečně. Vrchovatě už vůbec ne. Kdo by se pak divil dopadům na zdravotní stav zúčastněných jedinců?

Vedení nacházíme rovněž ve sportovním zápase. Nejlépe bude, když se tak děje u týmu, jemuž fandíme. Probíhá velká bitva o výklad pravidel. Následuje přestávka, vidíme kolem sebe napjaté a naštvané obličeje. Osoby sedí na lavičkách a usilovně hledají na internetu, o jaká ustanovení se přesně jedná a jak by měla být vykládána a pochopena. Ano, někdy hodně záleží na detailech. Optimální je, aby se lidé uměli dohodnout a pokud možno bez negativních projevů. Leckdy nemají dostatek sil, ochoty a ani příslušné schopnosti. Pak sem musí vstoupit autoritativní cizí prvek, případně náhled do oficiálních pravidel. Je jasné, že se ztrácí čas, který by býval mohl být využit pro samu hru. Nicméně ani ujasnění není špatnou volbou. Horší verzí je, jestliže se během hledání a dohadování v hojné míře objevuje používání neslušných slov. Máme nevhodný příklad vedení.

Vedení můžeme mít na mysli při úvahách, nechává-li se určitá osoba inspirovat někým a/nebo něčím. Do úvahy přichází oblast výtvarného umění, ale klidně sem je možné přiřadit sportovní aktivity. Necháme se vést příkladem staršího sourozence, spolužáka, kolegy v práci, souseda a dalších, kteří čtou podnětné knihy, chodí na dlouhé pěší procházky ve vyšším tempu, jezdí na kole, běhají, plavou či se zúčastňují tzv. moderních aktivit.Odjakživa jsme toužili něco zajímavého vykonávat a nyní před sebou máme vzor, který jsme se odhodlali následovat. Někdy kromě něj potřebujeme detailnější vedení ve smyslu, jak přesně se pohybovat, abychom dosáhli efektivnosti a neublížili si. Třeba se časem natolik zdokonalíme, že budeme moci poskytnout vedení někomu jinému!

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz