Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Známky a slovní hodnocení

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jiří Vítek / Seznam.cz

Skvost, který slouží k výzdobě na stropu kostela, od nás může dostat známku. Zrovna tak ho můžeme posuzovat svými slovy…

17. 9. 20:42

Leckdo vidí známky ve škole jako nezastupitelné. Druhý je má za překonanou etapu. Co je vlastně správně? Co bychom si jako rodiče měli přát?

Článek

Na úvod si řekněme, že pohledy se různí a občas můžeme zaznamenat neshody mezi zainteresovanými odborníky a úředníky. Své si přirozeně myslí a řeknou sami vyučující. Jeden známky vynáší, označuje je za nezastupitelné a možná mají až kultovní pojetí. Druhá strana je má za překonanou etapu ve vývoji celého školství a vnímá je spíše jako anachronismus. Jak se zde má obyčejný člověk vyznat? A co dítě bez potřebných znalostí a bez rozhledu a zkušeností? Asi bude užitečné se seznámit s dalšími informacemi a postřehy. Mohly by nám pomoci postoupit kupředu.

Samostatnou kapitolou jsou známky a jejich dopad. Jsou vůbec potřebné či dokonce nutné? Je známka jedinou informací o prospěchu? Mají díky ní rodiče opravdový přehled? Leckdo tvrdí, že bez známek se rodiče o studování svého dítěte nic nedozvědí. Dítě samo se nepřizná, což je také věc výchovy a ilustrace podoby a kvality vzájemného vztahu. Je jasné, že kde se příliš nekomunikuje, tam mnoho informací neproběhne, byť řada z nich je přenášena beze slov. Když jsou po ruce známky, rodič koukne a hned ví, na čem je. Je tomu ale tak? Není situace jiná? Známka je v souladu s tvrzením odborníků jen částečnou výpovědí o počínání dítěte, totiž jak se naučilo poslední látku a jak zvládlo aktuální akt zkoušení. A protože učitelé nemají čas a mnohdy ani schopnost známkovat komplexně, známka neobsahuje ani další položky jako - vztah žáka k předmětu, ke škole, k učiteli, nejsou v ní zahrnuty ani prvky žákova chování atd. Otázkou do diskuse je, zda by právě uvedené prvky měla známka opravdu obsahovat a v jakém rozsahu. Zdá se, že zdaleka není ujasněno, co vše do ní patří a co by se v ní naopak projevovat nemělo.

Navíc leckdy odráží aktuální náladu učitele. Jestli se mu něco v osobní, rodinné a pracovní složce života nepovedlo, volí přísnější pohled, aby si vylil svou zlost a zbavil se napětí. Je tak snadné přenést vlastní potíže na osůbku, která disponuje omezenými zkušenostmi a možnostmi obrany. Jindy se naopak tolik nesoustředí a je shovívavější. V duchu uznává, že nikdo není dokonalý a z vysokých požadavků aktuálně sleví. Jindy se mu do hlavy promítne, že se s maminkou zná (z jógy, z divadla apod.), že tatínek pracuje v zastupitelstvu, vede mladé fotbalisty atd. Nebo si rodiče počínají poněkud hrubě a jde z nich strach. Pak se má známka stát objektivní výpovědí o schopnostech a znalostech žáka? Asi sotva. Nemluvě o faktu, že probíhá aktuální srovnávání se žáky, kteří byli v daný den přezkoušeni dříve. Jinými slovy psáno - chybí objektivní stupnice a nástroj. Jim se blíží standardizované testy, které jsou bohatě využívány především v americkém školním systému. Kromě řady neoddiskutovatelných předností jejich nedostatkem je, že školní docházka se mění a redukuje na honbu za body. Vedle klasického ústního zkoušení zde máme tzv. malé a velké písemné práce, z nichž známky jsou nestejné hodnoty. Ne každý učitel si je ve svých podkladech vede zvlášť, aby je v příslušném čase v odpovídajícím rozsahu zvážil a při konečné klasifikaci využil. Pak si všichni žel příliš zblízka seznamují se zápornými dopady a projevy zprůměrování. Naštěstí se prosazuje nápomocný systém, který zde učitelům vychází vstříc a známky jim pomáhá vážit. Dá se na něj spolehnout? Nebude nadále platit, že člověk má být nejdůležitějším dílkem systému?

Známky mají v našem školním systému zakořeněnou tradici, jíž takřka všichni rozumějí. Je však třeba říci, že se jedná pouze o povrchní porozumění. Jedním z nejlepších důkazů je, když učitelé, rodiče a děti vypočítávají průměry z dosažených známek. Ve skutečnosti smíchávají jablka s hruškami a výsledkem se má například stát pomeranč a/nebo banán. Nebo dokonce kotě? Hodnocení ze čtvrtletní kompozice je obtížně souměřitelné s pětiminutovým testem. Na druhé straně je žádoucí vzít v potaz názor, že neohlášený desetiminutový test řekne více než písemná prověrka, o níž se ví měsíc dopředu. Jak nebude nesnadné uhodnout, avizovaná aktivita přináší informaci, co žák aktuálně ví a co se stačil naučit, zatímco tzv. přepadovka více charakterizuje jeho postoj k danému předmětu a míru zájmu o něj. Rovněž nám něco říká o jeho morálce, poctivosti a příklonu k pravidelné přípravě a naopak. Jestliže známe aspoň něco z problematických bodů kolem známek a známkování, že možné prohlásit, že slovní hodnocení má vyšší šanci stát se věrohodnějším podkladem pro určení žákovy situace. Tady se zastavíme příště.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz