Hlavní obsah
Psychologie

Nechtěné dítě se cítí provinile za svou existenci celý svůj život

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: licence Canva

Psychické strádání, které dítě zažívá, má tendenci se přenášet z generace na generaci. Dítě, které bylo odmítnuto svou matkou, může být náchylnější k tomu, aby se stejně chovalo ke svým vlastním dětem. To může vytvořit nekonečný cyklus po generace.

8. 7. 14:56

Navzdory zajištění základních potřeb a rodičovské zodpovědnosti jsou nechtěné děti ponechány, aby se pohybovaly ve světě citového prázdna a deprivace. Psychická subdeprivace dítěte ovlivní složitou povahu rodinné dynamiky a zasáhne celý jeho život.

Článek

Nechtěné děti se v rodinách potýkají se značnými problémy, jsou považovány za překážky a zátěž. Navzdory materiálnímu zajištění a plnění rodičovských povinností trpí tyto děti citovou deprivací, která se s dětmi táhne až do dospělosti. Významní čeští odborníci Dytrych a Matějček provedli výzkum, jehož závěry platí dodnes.[1]

Přestože dosahují podobných výsledků v inteligenčním testu, nechtěné děti mají ve škole horší výsledky a jsou hůře hodnocené jejich rodiči i učiteli. Vykazují menší sociální vyspělost a vyšší míru maladaptace.

Nechtěné děti sice dosahují podobných výsledků v inteligenčních testech, ale mají horší studijní výsledky. Těžko si hledají kamarády a ve třídě nejsou oblíbené. Zvláště negativní hodnocení od matek dostávají synové, kteří vykazují nižší sociální zralost a vyšší míru nepřizpůsobivosti. Nechtěné děti nikdy nedosáhnou stejného úspěchu jako děti chtěné a častěji zažívají neúspěch. Studie uvádí, že se setkávají s problémy na pracovišti, konflikty s kolegy a nadřízenými a neuspokojivými přátelskými vztahy. Mnohé z nich dokonce vyžadují terapii. Jejich vzdělání a sociální status jsou okolím vnímány negativně.[2]

Podle studie nechtěné děti neprožívají uspokojivé přátelské vztahy a mnoho z nich zažívá zklamání v lásce. Často potřebují terapii. Deprivované děti se i při nadprůměrné inteligenci špatně učí.

Obecně se nechtěné děti potýkají s problémy při začleňování do kolektivů a bojují se socializací. Neustálé odmítání ze strany rodičů je hluboce ovlivňuje po celý život. Matky s nimi v dětství tráví méně času a považují je za přítěž. Přítomnost nechtěného dítěte vytváří frustrující rodinné prostředí, které ovlivňuje všechny členy rodiny. Rodiče na své děti častěji křičí, používají tělesné tresty.

I když výzkumy týmu zmíněných autorů proběhly v roce 1975 a mnohé je dnes jinak, některé závěry stále platí: Má-li se dítě vyvíjet v zdatnou a lidsky zralou osobnost, musí vyrůstat v citově vřelém a stálém prostředí.

Psychická subdeprivace, neboli částečné citové strádání, se poprvé objevila v závěru studie o dětech narozených z nechtěného těhotenství. Syndrom citové deprivace je specifická forma strádání dítěte, která vzniká v důsledku neuspokojení jeho základních citových potřeb, a to dlouhodobě. Toto postižení je komplexní.[3]

Citově vřelá rodina dokáže zázraky právě v kompenzaci zmíněného. Pokud rodina neposkytuje přiměřenou míru podnětů a má minimální sociální a kulturní úroveň, je to pro dítě opravdu velmi zlé.[4]

Anketa

Nechtěné děti si nesou následky subdeprivace po celý život
Nesouhlasím
10 %
Souhlasím
90 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 231 čtenářů.

_____________

Zdroj: [1] DAVID, HENRY P., DYTRYCH ZDENĚK., MATĚJČEK, ZDENĚK. Born Unwanted: Observations From the Prague Study. American Psychologist, 2003; st. 224-229

[2] DYTRYCH, ZDENĚK, ZDENĚK MATĚJČEK a VRATISLAV SCHÜLLER. Nechtěné děti: závěrečná zpráva dílčího úkolu státního plánu badatelského výzkumu č. VII-3-7/2.2 „Vliv chování matek na biosociální vývoj dětí narozených z nechtěného těhotenství“. Část A. Praha: Výzkumný ústav psychiatrický, 1975.

[3] Termín pojmenoval světově uznávaný dětský psycholog Zdeněk Matějček

[4] PhDr. TOMÁŠ NOVÁK, dostupné z: https://www.vitalia.cz/autori/tomas-novak/

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz