Hlavní obsah
Příroda a ekologie

Životní prostředí a realita

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

8. 11. 17:18

Požadavek doby na zadržování vody v krajině a jaká je realita.

Článek

Společnost XY v roce 2014 koupila nemovitosti resp. zbořeniště po bývalém s.p. Armabeton, kde součásti pozemků je i bývalý rybník ze 17. století původního vlastníka mlynáře Korytny. Plocha byla převážně občany využívána jako „černá skládka“, torza budov pak totálně zničili tzv. bezdomovci. Vlastník resp. investor se mj. rozhodl obnovit původní rybník včetně úpravy přilehlého okolí.

Myšlenka a samotná realita jsou dva pojmy, které se dvakrát nemusí. Od žádosti o stavební povolení na obnovu původního rybníka uplynulo téměř 10 let a investor povolení k užívání od vodoprávního úřadu doposud nedostal.

Mezitím byla provedena novela tzv. Vodního zákona, která umožnila vlastníkům původních vodních ploch jejich obnovu do 2 ha a hloubce do 1,5 m provádět pouze na ohlášení stavby.

Když vynechám peripetie a snahy o získání dotace na toto vodní dílo resp. tůňku, kdy vyhlašované dotační tituly měli motivovat vlastníky k obnově původních vodních ploch popř. budování nových vodních ploch a mokřadů na které investor nikdy nedosáhl viz poslední žádost o dotační titul vyhlášený Ministerstvem pro životní prostředí prostřednictvím NATURA 2000, rozhodl se investor obnovit rybník vlastními prostředky.

Dříve, než vydal příslušný vodoprávní úřad souhlas s užíváním vodního díla si příroda vzala zpět co jí v minulosti patřilo a to bez ohledu na §§§ a upravené dílo podle projektu na obnovu původního rybníka, odbahnění a stavební úpravy se časem naplnilo vodou, břehy zarostly vegetací a vznikl zde BIOTOP, kde se usadili bezobratlí a obojživelní živočichové, mezi nimi např. žába ropucha, skokan zelený nebo chráněný rak kamenáč. Rybník se stal útočištěm pro vodní ptactvo a napajedlem pro srnčí zvěř, kterým jak je vidět vůbec nevadí, že „úřad“ nevydal povolení k jeho užívání, že úřad zahájil správní řízení jehož výsledkem je zákaz užívání vodní plochy, což po odvolání se proti tomuto rozhodnutí potvrdil nejen Krajský úřad Středočeského kraje, ale i soudy vč. soudu odvolacího.

Biotop si však žije dál svým životem, příroda si užívá podzimu a věří, že my lidé dostaneme rozum a nebudeme obyvatelům a uživatelům tohoto BIOTOPU , který se nachází na samé hranici EVL (Evropsky významná lokalita) bránit v jejich existenci, například tím, že jim rybník vypustíme.

Závěrem malá perlička z celého procesu obnovy původní vodní plochy jen to, že o této bohulibé činnosti byl z jistých důvodů resp. netečnosti katolické církve informován svatý otec ve Vatikánu.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz