Hlavní obsah

Konec Starého Světa je předurčen!

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Sirius-cz.net

Konec Starého Světa je předurčen

20. 5. 23:32

Evoluční plán nelze zastavit, konec Starého Světa je předurčen. A nyní můžeme vidět pravou tvář zvířete - masky byly odloženy, staré síly jednají otevřeně a již nemaskují své nemorální činy pompézními ideologickými slogany.

Článek

Naše loď „Planeta Země“ se nadále pohybuje po trase Nové Epochy.

Ale pohybuje se podivně, s některými trhnutími, jako by ji něco drželo.

Podívejme se přes palubu. Je to Starý Svět, který popadl tvrdě loď a nechce ji vypustit z přístavu stagnujících světonázorů.

Takto se chová smrtelně zraněné zvíře, které předvídá bezprostřední smrt a zoufale odolává šílenému hněvu ze své bezmocnosti.

Marně odolává - evoluční plán nelze zastavit, konec Starého Světa je předurčen.

A nyní můžeme vidět pravou tvář zvířete - masky byly odloženy, staré síly jednají otevřeně a již nemaskují své nemorální činy pompézními ideologickými slogany.

Foto: Sirius-cz.net

Konec Starého Světa je předurčen

Bez ohledu na to, jak moc bychom se chtěli vyhnout zpožděním, budeme muset zpomalit a pochopit, co ve skutečnosti je Starý Svět, ve kterém se zdálo, že žijeme jakoby celkem pohodlně. A porovnejte s tím, co nás v Novém Světě čeká.

A uděláme konečnou volbu - pokud někdo ještě pochybuje.

Náš průvodce Saint-Germain nás znovu povzbuzuje:

Foto: Sirius-cz.net

.

«Budete muset změnit své vědomí, změnit postoje vůči všemu, co vás obklopuje. Protože Nová Epocha bude založena na úplně jiných principech! A pokud se budete držet strachu, individualismu, omezení, pak zůstanete pozadu, ujede vám vlak evoluce. Protože pro Novou Epochu bude charakteristický kolektivismus, svoboda a vztahy, které budou založeny na přátelství a lásce! V první řadě je nyní nejdůležitější změnit vědomí a myšlení!»  

Zapneme rozum a začneme porovnávat.

Staré a nové myšlení

Myšlení Starého Světa je založeno na lidských zákonech. Těch zákonů je spousta a každou chvíli se mění.

Hranice morálky ve společnosti neustále klesá a zákony jsou stále nemorálnější, stále absurdnější a přizpůsobují se naší realitě.

Tvorba lidských zákonů dnes připomíná ošklivého netvora, tisícerukého a mnohohlavého.

Božský Zákon, o kterém mluví Mistři Moudrosti, se nemění, je starý miliony let. Není v něm mnoho ustanovení.

Božský Zákon tvrdí, že člověk má kromě fyzického těla i vyšší nesmrtelnou část; že náš život, který nyní žijeme na Zemi, není první a není poslední a že naše nesmrtelná část je podle Zákona reinkarnace mnohokrát reinkarnována.

Foto: Sirius-cz.net

.

A události, které se nám dnes stanou a které se stanou v budoucnu, závisí na tom, co jsme dělali dříve - v současném životě a v minulých inkarnacích.

To, co zaseješ,to sklidíš - to je Zákon karmy nebo Zákon příčiny a následku.

Tři pilíře Božského Zákona - to je  Nejvyšší Morální Zákon, Zákon karmy a Zákon reinkarnace.

Všechno ostatní je důsledkem těchto třech ustanovení Božského Učení.

V moderní společnosti jsou všechny aspirace a úspěchy soustředěny kolem hmotného bohatství a potěšení fyzického světa, dominuje v něm myšlenka spotřeby.

V Novém Světě se všechno řídí Božským Zákonem.

Koncentrace na Nejvyšší umožňuje člověku harmonicky se rozvíjet duchovně a morálně.

Potřeby se stávají přirozenými, protože strach a touha po zisku jsou pryč.

Staré myšlení vidí ve všem nepřátele.

Nepřítelem může být kdokoliv - soused, komunální služby, vláda, cizí země. A pokud je nepřítel, je potřeba s ním bojovat.

Boj plodí hněv, agresi, nenávist.

Pro nové myšlení bude prioritou nenásilí. Není třeba bojovat.

Musíme se rozhlédnout kolem sebe a zjistit, kolik lidí potřebuje pomoc, kterou my můžeme poskytnout.

Láska, milosrdenství, soucit - to jsou vlastnosti, které se stanou základem pro osobu s vysokou úrovní vědomí.

Služba lidem se stane nejvyšším projevem: nežít pro sebe, ale pro ostatní.

Foto: Sirius-cz.net

.

Můžeme to dále porovnávat.

A pojďme přijít na to, v čem ještě Starý Svět nevyhověl evolučnímu plánu rozvoje.

Vytvoření tak zvaných „kozlíků“

Kuan Jin, Bohyně Milosrdenství a Soucitu, říká, že nedokonalost a sobectví starého myšlení se projevuje naprosto ve všech oblastech života.

Foto: Sirius-cz.net

Kuan Jin, Bohyně Milosrdenství a Soucitu

"Ve všech sférách lidské činnosti existují odchylky od Božské cesty vývoje.

Vzdělávací systém neposkytuje tolik vzdělání, jako by připravoval budoucí generaci o touhu učit se a zlepšovat se v Bohu. Systém zdravotnictví okrádá lidi o jejich poslední zdraví.

Finanční systém není vázán na výsledky tvůrčí práce, ale na mentální a emocionální změny lidí, kteří hazardují na burzách cenných papírů a spravujícím kapitálem.

Politický systém je zcela oddělen od potřeb lidí a služba slabým a znevýhodněným členům společnosti je nahrazena službou osobním zájmům jednotlivců.

Média šíři cokoli jiného než informace (klepy, drby, skandály a kriminální příběhy).

Všechny sféry lidské činnosti musí být přestavěny v souladu s Božským Zákonem, jinak prostě nemohou existovat.

Lidstvo se dostalo na hranici svého vývoje, za kterou je vidět nebytí.“

Proč se stalo, že došlo k selhání ve všech sférách společnosti?

Naše uvažování by mělo začít otázkou, kdo je hlavním režisérem aktuálního scénáře?

Nejedná se o prezidenty, ani o politiky ani specialisty, ale o síly, v jejichž rukou jsou soustředěny hlavní fondy a které přerozdělují toky zisku výhradně ve svůj  prospěch. Právě ony mají skutečnou moc.

Předvojem těchto sil jsou média, která obratně manipulují mysli mas, zasévají strach a paniku.

Média vyvolávají hysterii mezi zeměmi a emocionálně terorizují světovou populaci zprávami o koronaviru a dalších „hrůzách“.

Filmy jsou plné násilí, jejich hrdinové, zdánlivě hájící principy dobra, zabíjejí všechny napravo i nalevo.

Dokonce i v animovaných filmech jsou děti poskvrněné.

Pod silným informačním (ve skutečnosti dezinformačním) tlakem lidé vycházejí ze cviku myslet, dostávají deprese a neurózy a v panice si kupují televizory, pohanku a toaletní papír.

Jak si nevzpomenout na ruskou lidovou pohádku o sestře Aljonušce a bratru Ivanuškovi.

Nepij vodu z kopyta, stane se z tebe kozlík,“ varovala bratra Aljonuška, ale neposlechl a proměnil se v kozlíka.

A v každém domě máme vlastní „vodu v kopytu“ - obrazovku trvale zapnuté televize, notebooku nebo smartphonu.

Vytváření „kozlíků“ uvedeno do provozu.

Foto: Sirius-cz.net

.

Nadměrná spotřeba způsobuje změnu klimatu na planetě i hory odpadků, které už není kam dávat.

Z této situace existují pouze dvě cesty:

- buď snížit počet spotřebitelů, což přímo uvádí globální finanční elita,

- buď nebo snížit hladinu spotřeby, změnit naše myšlení a jednat vědomě v souladu s přírodou - právě o tom mluví Mistři.

Foto: Sirius-cz.net

.

Vnitřní ovládá vnější

Svět se řidí buď Láskou, nebo strachem. Co je v nás, to bude i venku.

My sami jsme tvůrci naší současnosti a budoucnosti.

„Vnější poslušně opakuje váš vnitřní stav.“ <…>

... pouze míra vašich vnitřních úspěchů vám otevírá cestu k dalšímu vývoji.

Odpor vnějším iluzorním silám musíte překonat ve vašem vědomí.

Když lidé nejsou rozvinutí, vycházejí do ulic, organizují revoluce, svrhují vládu.

Učím vás změnit vnější změnou uvnitř.

A toto je Cesta, kterou vás vedou Vzestoupení Mistři.

Uklidnění vašich vnitřních bouří vede k uklidnění vnějších hurikánů.

Vnitřní ovládá vnější. Síla Ducha vládne světu. Proto síly, které jsou proti nám, dělají vše pro to, aby váš Duch mlčel. A tato válka proti vašemu ​​Duchu nepřestává ani na minutu.“

Když zůstaneme ve starém světě, prostě ztratíme svou duši.

Který svět si tedy vybereme: starý nebo nový? Odpověď je zřejmá.

Konec Starého Světa je předurčen!

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz