Hlavní obsah

Pravá a falešná víra

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Sirius-cz.net

Pravá a falešná víra

1. 11. 22:37

Je možné žít bez víry - víry v Nejvyšší, Neviditelné a Rozumné? Je to možné, ale pak bude život prázdný a nesnesitelně těžký. Víra je naše jádro, osa, základ. Víra je naše podpora, ochrana a lék.

Článek

Beseda podobně smýšlejících lidí na palubě naší lodi pokračuje.

- Je možné žít bez víry - víry v Nejvyšší, Neviditelné a Rozumné?

- Je to možné, ale pak bude život prázdný a nesnesitelně těžký. Víra je naše jádro, osa, základ. Víra je naše podpora, ochrana a lék.

- To vše je pravda, víra nás podporuje ve zkouškách života. Jak ale bez důkazů věřit v To, co nelze vidět ani prozkoumat?

Foto: Sirius-cz.net

Víra1

- Když je v nás přítomna víra, nepotřebujeme důkazy rozumu, protože víra je úroveň intuitivního poznání, která nežije v mysli, ale v srdci člověka.

Prostě víme, že Bůh je.

- Pokud existuje Bůh, proč dopouští tolik neštěstí a utrpení?

- Již jsme řekli, že utrpení a katastrofy vytváří sám člověk. Co je v nás, je i zvenku. Jsme příliš náchylní ke strachu a skleslosti, nelibosti a hněvu. A tyto negativní stavy vědomí se nakonec usazují ve fyzické rovině v podobě mezistátních konfliktů, válek, epidemií a přírodních katastrof.

Nesnažíme se poznat Zákony vesmíru, nepociťujeme souvislost mezi našimi vlastními činy a problémy, které na nás dopadají.

Odtud - bezbožnost a morální degradace.

- A co církev? Po celém světě existuje obrovské množství chrámů, kostelů, mešit, synagog, apod.? Proč to náboženství nezvládají ?

- Náboženství a víra jsou dvě různé věci. Náboženství organizuje vnější uctívání Boha.

Víra je vnitřní uznání Boží pravdivosti.

Ale zeptáme se Mistrů, co pomůže světu v moderních podmínkách.

Milovaný Ježíš osvětluje téma náboženství a Víry.

Foto: Sirius-cz.net

Víra2

"Instituce církve, která má udržet lidi v rámci Božského Zákona, ztrácí svůj význam, protože lidé ztrácejí víru a odklánějí se od morálních ideálů.

Jedinou záchranou pro lidstvo v těchto podmínkách je návrat k Bohu a pravé víře jako stavu vědomí. Vnímání Boha ne jako starého muže znázorněného na ikonách v kostele, ale jako vnitřní Světlo, které prostupuje celým Stvořením a přebývá ve všech bytostech na oltáři jejich srdcí, je schopné pomoci lidstvu v této fázi jeho vývoje.

Pojem Boha, který nebydlí v chrámech, ale naplňuje celý okolní prostor, může být pochopen myslí lidí na tomto stupni evolučního vývoje. A v chaosu, který dnes ve světě panuje, je jediným regulátorem a garantem stability vnitřní vládce - svědomí člověka nebo Bůh, který přebývá v každém člověku.“

Toto je úplně jiné chápání Boha, jiné než chápání dané náboženstvími. 

Bůh není v chrámech ani na ikonách. Je v našem srdci. To znamená, že Bůh je vždy s námi, můžeme se na něj kdykoli obrátit.

Bůh je naše svědomí. A naše svědomí vždy ví, zda děláme správně nebo špatně.

Není důležitá forma, ani rituály a obřady náboženství, ale pouze upřímnost snahy, míra naší víry.

Můžeme se obrátit k Bohu svými vlastními slovy, nebo - slovy jakékoli modlitby nebo mantry, které jsou nám známy, hlavní věc je, že to není na ukázku, ne mechanicky, ale jen z celého srdce.

„Bůh naplňuje sám sebou celý okolní prostor“, jak říkají Mistři.

To znamená, že Bůh není jen v nás, v našem srdci, ale jsme také v Něm.

Všichni jsme Jeho částmi, „buňkami“ Jeho nekonečně velkého „Těla“, Bůh se skládá z nás. 

Může jedna buňka těla ze své vlastní svobodné vůle nežít v harmonii s ostatními buňkami, ale na jejich náklady? Když to buňka udělá, stane se rakovinou a pomalu, ale nevyhnutelně zničí celé tělo.

To znamená, že pokud nevidíme Boha v jiné osobě, jednáme-li nemravně, ne podle svědomí, pak zabíjíme Boha a celý Vesmír.

A tehdy je to špatné pro všechny.

- Ukazuje se, že pravá Víra je naše spása?
- Mistři to potvrzují.

Víra je lék na strach. Dává nám odvahu, oddanost našim ideálům, Bohu.

Víra je štít. Dává dar nezranitelnosti - chrání před ničivými projevy světa v nejkritičtějších situacích.

Víra nám dává radost, Lásku, důvěru, klid, pocit Blaženosti při kontaktu s Vyšším světem.

Víra nám dává sílu jednat. Žít smysluplně.

„Putování do budoucnosti“. Kniha a videokniha o Nové Epoše.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz