Hlavní obsah
Seberozvoj

Vpřed ke snu!

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Sirius-cz.net

Vpřed ke snu!

16. 5. 10:00

Odvraťme se od každodenního spěchu. Vypněme telefon, zapněme skvělou hudbu, zaujměme pohodlnou polohu, zavřeme oči a představme si vytouženou budoucnost…

Článek
Foto: Sirius-cz.net

Vpřed ke snu 3

Před vnitřním okem se objevuje fantastický obrázek s půvabnými budovami, letadly, udržovanými parky a zahradami. Přidejte lidi, kteří jdou v parku s dětmi. Všichni se usmívají a jsou přátelští, oblečeni v pohodlných světlých šatech. Čistota, pořádek, mír, všude vládne klid …

Nebo můžeme uvidět  čistá moře a oceány. A bílou plachetnici s plachtami naplněnými větrem, která se může plavit jak po vodě, tak ve vzduchu. Zde je skupina vědců studujících podvodní svět se svými studenty. Děti komunikují s delfíny a lépe rozumí jejich jazyku.

A tady je škola budoucnosti, ve které neexistují známé školní lavice. Zde jsou prostorné světlé třídy s kulatými stoly a holografickými deskami, mnoho laboratoří. Učitelé jsou vynikající lidé: filozofové, spisovatelé, umělci, vědci. Každý žák má svého učitele, který pro svého svěřence vytváří individuální program, v závislosti na jeho aspiracích a talentu. Program má spoustu praktických cvičení.

Třeba tato dívka z páté třídy miluje botaniku a společně s učitelem se zabývá pěstováním a šlechtěním rostlin. A tento žák z desáté třídy se podílí na vývoji zdravotnického zařízení pro obnovu poškozených tkání. Jsou to krásné sny! …

„… nebraňte svému vědomí, dopřejte si ty nejvyšší fantazie a určitě se splní. Zůstaňte dětmi, sněte a fantazírujte a nedovolte, abyste se stali těmi dospělými, kteří žijí na planetě Zemi.“

„Nejvyšší fantazie ..“ Budeme i nadále snít! Ale co když se pokusíme pokrýt všechny oblasti života státu? Co bude nejdůležitější pro lidi budoucnosti?

Nejvyšší hodnotou bude následovat moudrý Zákon, který je základem celého Vesmíru. Můžeme to nazvat Nejvyšší Zákon, Zákon Přírody, Boží Zákon, Zákon Vyšší Mysli …

Náboženská dogmata zmizí. Pravá víra bude žít v srdcích lidí. Pravá Víra bude založena na Lásce k Bohu, k bližnímu, k přírodě, planetě, všemu živému.

Jaké vlastnosti bude mít člověk budoucnosti?

Novému člověku patří nenásilí, milosrdenství, soucit, tolerance, důstojnost, čest a odvaha. Takový člověk je připraven kdykoli přijít na pomoc lidem a zemi.

Seznam vlastnosti lze doplnit. Představte si, že je  takových lidí stále více a více.

Foto: Sirius-cz.net

vpřed ke snu4

O čem můžeme snít ve státním systému?

Vláda bude úctyhodná povinnost. Vládci a úředníci budou lidé s nejvyššími lidskými ctnostmi. Jejich heslo - jednota a služba lidem. Bylo by dobré vytvořit speciální vzdělávací instituce, které budou tyto vynikající manažery školit.V nich budou vyučovat  a studovat nejuvědomělejší  a nejvědomější členové společnosti.

Svět bude bez válek. Ozbrojené síly budou zpočátku použity výhradně pro zabezpečení státních hranic. Poté bude ve všech mezinárodních vztazích zaveden princip nenásilí. Potřeba armád zmizí. Závod ve zbrojení bude zastaven, vojenské zásoby - likvidovány, technika - předělána pro mírové účely.

Zrodí se úplně jiný přístup k práci. Práce se stane způsobem tvořivé seberealizace člověka. Práce bude radost. Práce bude přinášet blaho všem  členům společnosti.

Vzdělávání se stane prostředkem odhalení vnitřního potenciálu osobnosti. Každý člověk dostane maximálně různostranné nejhumanitárnější vzdělání. A samozřejmě bude zdarma. Nové přístupy vzbudí zájem o učení. Každé dítě bude mít představu o Nejvyšším Zákoně Vesmíru. Dokonalost každé osoby pro Božskou seberealizaci je cílem všech programů. Zvláštní pozornost je věnována morálce.

Pro člověka, který udržuje soulad s Nejvyšším Zákonem, není potřeba velké množství lidských zákonů.

Mnoho občanských zákonů bude zrušeno. Nehledě na to zločin prakticky neexistuje. Věznice se vyprazdňují každým dnem. Uvolňují se obrovské prostředky, které jsou přesměrovány na vzdělávání a výchovu. Díky řádnému vzdělání zmizí sociální a majetková nerovnost.

Foto: Sirius-cz.net

vpěd ke snu5

Medicína přestane být používána jako prostředek zisku a bude zdarma. Cílem lékařů bude zdraví každého člověka. Zdravý životní styl, biopotraviny, obydlí uvnitř přírody - to vše bude nedílnou součástí života.

Veškerý vědecký vývoj bude zaměřen na zlepšení života a zachování lidského zdraví.

Díky všem druhům umění bude člověk lepší.

Média se budou věnovat osvětě.

Na rodinu bude nahlíženo jako na spojení mezi mužem a ženou pro narození a výchovu dětí, jakož i pro podporu společnosti. Každá třetí rodina bude mít pět nebo více dětí. Každá mladá rodina staví samostatný pohodlný dům v ekologicky čistých osadách nového typu na účet státu.

Zvláštní pozornost je věnována starším lidem. Budou mít neomezený účet u státní banky. A budou moci používat peněžní prostředky bez omezení k uspokojení svých potřeb ve stravování, bydlení, léčbě a také pro uspokojení duchovních potřeb, například poutních cest do svatých míst po celém světě.

Foto: Sirius-cz.net

Vpřed ke Snu6

Každá země je bohatá. Země, ve kterých se vyskytnou obtíže, okamžitě získají podporu jiných států. Hranice jsou smluvené a existují pouze proto, aby vládce mohl nasměrovat své úsilí ke zlepšení života na území, za které je odpovědný.

Nastal Zlatý Věk pro naši planetu! A tuto budoucnost jsme si sami vytvořili - nejprve ve snech, protože vše začíná myšlenkou, jejíž let je vysoký a neomezený. A pak postupně začneme přibližovat naši světlou budoucnost konkrétními skutky. A budoucí Zlatý Věk se stane skutečným.

Vpřed ke Snu!

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz