Hlavní obsah
Lidé a společnost

Největší evropská konference mikronárodů - MicroCon 2023

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: MicroCon 2023, Grand Duchy of Flandrensis

Fotografie účastníků největší konference mikronárodů v Evropě (Ypry v Belgii, 2023)

15. 8. 6:41

V Belgii o víkendu proběhla největší konference mikronárodů v Evropě. Na konferenci bylo 68 účastníků z celkem 32 delegací, včetně dokumentaristů, profesorů a samozřejmě mnoho samozvaných diktátorů, prezidentů či monarchů.

Článek

V Belgii o víkendu proběhla největší konference mikronárodů v Evropě. Na konferenci bylo 68 účastníků z celkem 32 delegací, včetně dokumentaristů, novinářů, univerzitních profesorů a chybět samozřejmě nemohlo mnoho samozvaných diktátorů, prezidentů či monarchů.

Začátek konference

Konference se konala na jihu Belgie v Yprách, historickém městě silně spojovaném s první světovou válkou. Spoluhostitelem této konference bylo Velkovévodství Flandrensis, mikronárod, který se profiluje jako „jediný stát, který si nepřeje, aby kdokoliv žil na jeho území“. Jedná se o kreativní ekologický projekt se zájmem zviditelnit potřebu chránit Antarktický kontinent jiným způsobem než současné přístupy. Druhým hostitelem byl mikronárod Ladonie, založený švédským umělcem Larsem Vilksem poté, co ho místní vláda nutila zničit jeho velkou uměleckou instalaci na pobřeží Švédska.

Konferenci otevřeli delegáti z těchto dvou mikronárodů - velkovévoda Nicholas z Flandrensis a sir Yvan Bertjens, ministr zahraničí Ladonie. Humorně popsali náročnost organizování této události, a že za poslední tři týdny strávili spolu více času, než se svými manželkami. První přednáška této konference byla na téma „Jak spravovat mikronárod“, kde se v rámci tohoto jednoho bloku vystřídal Yvan s Arcivévodou Arturem z Parlamentní monarchie Dukcionary, rakouského mikronárodu.

Foto: Svět mikronárodů / MicroWiki

Začátek konference a první přednáška

V následujícím bloku se poprvé na mikronárodním summitu představila MicroWiki, encyklopedie mikronárodů. Oznámili úspěšné oslavy svého 18. výročí a k čemu mohou komunitě mikronárodů sloužit. Jedná se o web provozovaný z České republiky a Británie, je provozován mikronacionalisty a psaný mikronacionalisty, je tedy volnější co se týče restrikcí na citace na rozdíl od Wikipedie. Má i verzi v češtině. Zároveň se jedná o největší zdroj informací co se mikronárodů týče, a pro mnohé byl i prvním bodem, kde se jejich zájem přeměnil v novou zálibu. Zmínil se i značný přesah tohoto webu do reality, mnohá přátelství, dokonce i romantické vztahy, které pomohl navázat.

Foto: Flandrensis

Prezentace MicroWiki

Vliv na osobní život, kulturní rozdíly a stolečky

Následující prezentace se věnovaly vlivu mikronacionálních aktivit na život císaře Angyalistánu a opět velkovévody Flandrensis. Zmiňovali jaké negativní očekávání oba měli - nepochopení ze strany kolegů a přátel, vládních organizací či šikanu jejich dětí. Realita byla ovšem jiná - reakce byly zcela pozitivní, kromě pár komentářů na internetu. Prezentace prezidenta z Saint Castin se věnovala kulturním rozdílům mezi různými komunitami mikronárodů - frankofonní komunitě, anglofonní, zbytku Evropy, různé komunity v Asii, jak spolu interagují vnitřně i vně. Jednalo se o velmi detailní popis, jehož přínos může snížit komunikační a kulturní bariéry mezi různými sektory mikronárodů.

Po této přestávce byla krátká polední pauza, při které sešli delegáti do prostorů s předem připraveným stolečky, kam si každá delegace mohla rozmístit předměty na ukázku či rozdání. Začala také první výměna předmětů, například mincí, samolepek nebo placek. Delegáti se rozdělili do skupinek a vzájemně se bavili o svých mikronárodech a zkušenostech. Na zahrádce se při přestávce pořídilo skupinové foto, začalo taktéž první kolo rozhovorů. Konference se nesla ve velmi přátelském duchu.

Foto: Svět mikronárodů

Stánek státu Obscurium

První z dalšího bloku přednášek se věnovala budování vztahů s místními obyvateli, jak a co jim poskytovat a jak zaručit, že se aktivit mikronárodů rádi stanou součástí. V kontextu mikronárodů ve Francii se jedná především o „městské“ mikronárody, podobné Svobodné republice Kraví hory na Moravě, kde se snaží zapojit co nejvíce místních obyvatel a zároveň z města udělat turistickou atrakci. První akademická přednáška se věnovala ekologickým mikronárodům a jakým způsobem se snaží zachránit planetu svým unikátním přístupem. Následovala polední pauza.

Foto: Svět mikronárodů

Sultán Slowjamastanu s první publikací Slovníku mikronárodů

Peníze, ženy a… worldbuilding?

Po polední pauze následoval blok přednášek - první o financování mikronárodů, druhá o kryptoměnách a jak využít blockchainové technologie v mikronárodech, následující o zkušeností manželek mikronacionalistů a jaký vliv jejich aktivity měly na jejich život, jak balancovat rodinu a mikronárody. Princ Travis z Westarcticy a Kevin Baugh z Molossie, pravděpodobně dva současní nejznámější mikronacionalisté, popisovali své zkušenosti s médii - jak reportéři mohou působit nejprve smířlivě a přátelsky, ale nakonec jsou v článku popisováni negativně a za blázny, či problémy při práci ve federální vládě Spojených států, kde mikronárody zprvu nepřišly k pochopení. Poslední prezentace před pauzou byla od prince Lorenzburgu, která se věnovala tvorbě kultury a kulturního narrativu mikronárodu (worldbuilding) a jeho doporučení. Následovala opět pauza, při které docházelo k výměně předmětů, diskusi, formování nových přátelství.

Poslední blok přednášek se věnoval tématu úspěšných mikronárodů - sultán Slowjamastanu, humorného mikronárodu v Nevadské poušti, ve kterém je protizákonné nosit kroksy. Popisoval důležitost základních tří otázek - proč zakládat stát, pro koho je tento stát určen, jakým způsobem bude zakládající myšlenka podána. Nastínil, že je potřeba konstruovat příběh a dávat lidem emoce, jinak jejich život mikronárod neobohatí a nestanou se ani jeho součástí. Vzestup tohoto mikronárodu ukázal, že tento přístup může být velmi úspěšný.

Následující přednáška z tohoto bloku byla od dr. Sandry Petermann z univerzity v německém Mainzu, jedné z mála akademiček, které se tématu mikronárodů věnují. Pojednávala o motivech a sociálních přínosech mikronacionalismu a výstřednosti obecně, a jak mikronárody mohou pomoci bojovat proti kulturní homogenizaci způsobené globalismem.

Jak nevyhořet do Montrealu

Posledním mluvčím byl opět Kevin Baugh z Molossie a věnoval se tématu, jak nevyhořet v mikronacionalismu. Pojednával o důležitosti zábavy a humoru, vyrábění a prodávání věcí a ekonomiky obecně. Doporučoval taktéž vše dokumentovat a ukazovat světu. Jeho skoro půl století dlouhá zkušenost ukazuje, že je vskutku expertem na toto téma.

Foto: Svět mikronárodů

Prezident Kevin Baugh s manželkou

Konference končila předáním medailí od dětí reprezentantů mikronárodů. Byly dány ceny za nejhezčí vlajku, nejlepší uniformu a nejvtipnější kostým. Poslední slovo bylo o další plánované konferenci v roce 2025 v kanadském Montrealu. Jakožto účastník jsem byl mile překvapen přátelským přijetím a povedenou prezentací mnoha mikronárodů. S jistotou mohu říct, že se na další MicroCon velmi těším.

Foto: Svět mikronárodů

Stánek MicroWiki

Anketa

Chtěli byste se dozvědět více o mikronárodech?
Ano, o všech
100 %
Ano, ale jen o těch v Česku
0 %
Ne
0 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovali 3 čtenáři.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz