Hlavní obsah
Finance

Zaměstnanci zbystřete: Zaměstnavatel na vás může uplatňovat slevu, vám z toho plynou jen povinnosti

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Na pojistném ušetří pouze zaměstnavatel, zaměstnanec neuvidí ani korunu.

6. 2. 23:58

Pokud spadáte do určité skupiny zaměstnanců a splníte zákonem dané podmínky, může na vás od 1.2.2023 zaměstnavatel uplatňovat slevu na sociálním pojistném, která mu může výrazně ulevit. Vám však z toho plynou pouze povinnosti.

Článek

Od 1.2.2023 platí, že zaměstnavatel může požadovat slevu na pojistném na sociální zabezpečení za zaměstnance, který u něj pracuje na zkrácený úvazek v případě, že zaměstnanec spadá do některé z těchto kategorií:

  • Zaměstnanec je starší 55 let.
  • Zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let.
  • Zaměstnanec pečuje o osobu blízkou mladší 10 let.
  • Zaměstnanec se připravuje na budoucí povolání studiem.
  • Zaměstnanec v období 12 kalendářních měsíců nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci.
  • Zaměstnanec je osobou se zdravotním postižením.
  • Zaměstnanec je mladší 21 let (zde neplatí podmínka zkráceného úvazku).

Pokud do některé z těchto kategorií patříte, zbystřete. Aby zaměstnavatel mohl slevu uplatnit musí být splněny ještě další podmínky. Konkrétně:

  • Ve všech zaměstnáních si vyděláte maximálně 1,5 násobek průměrné mzdy, tedy nejvíce 60 486 Kč. Počítají se pouze příjmy, které zakládají účast na nemocenském pojištění.
  • Průměr na jednu hodinu je maximálně 463,726 Kč.
  • Odpracovaná doba u tohoto zaměstnance nepřekročí 138 hodin.

Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, náleží zaměstnavateli sleva na pojistném ve výši 5 % z vyměřovacího základu na sociální pojištění. Pokud se zaměstnavatel rozhodne tuto slevu využít, musí vás o tom informovat. Pokud s tím ale budete souhlasit, vznikají vám povinnosti, které musíte dodržovat.

Pokud se u vás změní cokoli, co způsobuje, že váš zaměstnavatel nemá již právo slevu na pojistném za vaši osobu požadovat, jste povinni toto nahlásit bez odkladu. Zaměstnavatel sám pak musí tuto skutečnost nahlásit do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, vystavuje se riziku pokuty. Jestliže však vy skutečnost nenahlásíte včas, nemůže ji včas nahlásit ani zaměstnavatel. Zaměstnavatel se tak vystavuje riziku pokuty pouze na základě vašeho pozdního nahlášení, což by vám v práci mohlo způsobit nemalé potíže.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz