Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Absolvent Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty sociálních věd UK v Praze, autor několika knih a odborných textů a v současné době znovu poslanec v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde mimo jiné zastává funkci předsedy Zahraničního výboru.

V minulosti byl náměstkem ministra spravedlnosti, později ministra zdravotnictví, rovněž proděkanem Fakulty zdravotnických studií v Plzni. Za svou činnost ve věci reformy psychiatrické péče v ČR obdržel Medaili za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie v ČR.