Hlavní obsah
Umění a zábava

Hvězdný rytíř. Sci-fi nabité fantazií míří ke všem milovníkům dobrodružství

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jan Jiříček/Alex De Nawi

Hvězdného rytíře si budete moci brzy poslechnout i v audioknize. Mladý absolvent vesmírné akademie Ylem vás vezme sebou, ve svém hvězdném korábu, na desítky úžasných výprav do dalekého kosmu.

13. 4. 9:14

Ylem vás zve na obydlené planety a jejich měsíce, na nichž se setkává se zajímavými mimozemskými „organiky“. Na svých toulkách kosmickým prostorem se ocitá i v překvapivých a nebezpečných situacích.

Článek

ALEX DE NAWI

HVĚZDNÝ RYTÍŘ (úvod)

Já, Orlem z Garlenu, strážce Vesmírného pokladu, jsem pověřen seznámit vás, zemské organiky, se svým jediným potomkem a také s jeho posláním, jímž je ochrana vaší civilizace před možným zánikem.

Ani ty nejspíš ještě nevíš o tom, že vysoko nad oběžnou dráhou Země létají ve svých záchranných lodích Hvězdní rytíři. Máš-li zájem se o nich dozvědět víc? Otevři si stránky princezny Gimedy, nebo se pohodlně usaď do svého sedáku, zapni si pásy fantazie a zmáčkni modře podsvícený START. Ať už je ti devět, nebo devětadevadesát, vydej se se mnou za dobrodružstvím do hlubokého vesmíru, k planoucím hvězdám, cizím planetám a jejich obydleným měsícům.

Až opustíš gravitaci Země a dosáhneš rychlosti světla, zadej do palubního počítače souřadnice galaxie Andromedy a cestou hyperprostorem si přečti mé vyprávění.

Počkám na tebe u výstupu z červí díry s označením RTL 90050.

Nechybí-li ti odvaha, tedy, startujeme…

Věz, že od dávných, pradávných časů, putují nedozírným vesmírným prostorem Hvězdní rytíři z Garlenu. Navštěvují miliony světů a pomáhají potřebným.

Tyto statečné a odhodlané záchranáře dokonale vycvičilo Společenství Vesmírných Světů, založené před prastarými věky na první z obydlených planet, Garlenu. Galaxie Natéa, v níž se tato planeta nachází, se otáčí na periferii kosmické nadkupy v Panně. Tahle kupa galaxií, neboli glostr, je pro tebe, i pro všechny ostatní inteligentní obyvatele známého vesmíru nejen domovem, ale i jakýmsi gigantickým vězením, neboť za ní se rozprostírají jen stovky megaparseků prázdnoty, do níž se neodváží žádná loď s nadprostorovou, natož jen světelnou rychlostí. Velikost vesmíru za touto pustou dutinou si nikdo z lidí nedovede ani představit. Vraťme se ale k těm, které ti chci nyní představit já.

Garlenští rytíři jsou převážně potomky starobylého šlechtického rodu FatéMórgn (měňavců). Hlavní předností těchto nebojácných organiků je stoprocentní čestnost, věrnost svému poslání a odhodlání kdykoli odletět tam, kde se nachází někdo v nesnázích. Avšak nejsou jen záchranáři. Jsou i odvážnými průzkumníky. Hledají obyvatelné světy v neznámých oblastech vzdálených sektorů a zaznamenávají je do podrobných holografických map garlenských archivů.

Důležitým úkolem pro ně je také udržovat ve vesmíru pořádek a střežit dodržování jeho zákonů.

Titul Hvězdného rytíře má prostě v celém glostru velkou váhu.

Dokonce i jejich jedinečná plavidla už z dálky poznávají všichni obyvatelé planet, patřících pod křídla vesmírného společenství. Tyto rychlé, většinou jednomístné koráby křižující mezigalaktické cesty, pohání kvantová dio energie, jejíž tajemství a sílu zemšťané dosud nepoznali. S její pomocí a také díky kosmickým zkratkám, doletí hvězdolet vždy spolehlivě a bezpečně tam, odkud přichází volání o pomoc. A případů, kdy je ve vesmíru nutný zásah rytířů z Garlenu, je opravdu hodně.

Jeli cíl příliš daleko, nebo je třeba ho dosáhnout co nejrychleji, nasají ventilační turbíny z vakua velké množství dio energie, z níž pak složitým procesem, s pomocí hetrono citiového přístroje, vytvoří palubní počítač před lodí červí díru, kudy stroj vpluje do hyperprostoru.

Rozvětvené vesmírné tunely využívá většina inteligentního osídlení celého glostru a ovládá je a kontroluje právě centrála Hvězdných rytířů. Všechny ohlášené objekty pak v relativně krátkém čase přemístí na kvantových vlnách do oblasti zadaných souřadnic. Palubní počítače všech vesmírných plavidel při každém vytvoření brány automaticky nahlašují centrále svou polohu. Kdo tak neučiní, je podezřelý. Kybernetický systém prozkoumá důležitost tohoto faktoru a po kladném vyhodnocení vyhledá jeho pozici a začne ho sledovat.

O existenci Hvězdných rytířů nemá doposud vaše populace nejmenší tušení. Právě tak o bezpočtu obydlených planet i měsíců. Je to proto, že se Velká Garlenská Rada rozhodla ponechat Zemi v izolaci a bez těchto informací do doby, kdy lidstvo konečně upustí od sebevražedného ničení a začne si vážit daru života.

Již po mnoho miliard let obíhá planeta Garlen svou mateřskou hvězdu Héélix, od níž bere veškerou potřebnou energii. Tato oběžnice pluje společně s mnoha podobnými světy i jejich bílými slunci částí staré kulové hvězdokupy, známé mnoha tamním civilizacím pod názvem HééGmóót, neboli Prostor Světla.

Rozlehlá zářící zóna se rozpíná ve třetím rameni přenádherné trpasličí galaxie, Natéy, doslovně přeloženo Nebroušený Drahokam, která je od vašeho modrého světa vzdálená tři miliony světelných let. Pokud budeš mít zájem ji vyhledat dalekohledem, můžeš jí najít v souhvězdí Střelce.

A právě tam se zrodil příběh nejmladšího z Hvězdných hrdinů.

Hvězdný rytíř, o kterém ti chci nyní vyprávět, se jmenuje Ylem.

Ylem byl svými zploditeli pojmenován stejně, jako lidstvo nazvalo prvotní hmotu, z níž byl utvořen vesmír. I když je to nezemšťan, právě tak, jako ty, i on se narodil na planetě, jíž vy lidé říkáte, Země. Přestože nosí podobu pozemského chlapce, je úplně jiný než jsi ty, nebo tvoji kamarádi. Nezrodil se totiž z člověka. Jeho matkou je Gimeda, princezna z Garlenu, a otcem, strážce velkého vesmírného tajemství, Orlem. Oba tito organité byli před dávnou dobou pověřeni Bógy, prvními obyvateli universa, ochránit největší vesmírný poklad před Grááem, temným démonem ZLA, který po něm celé věky neúnavně pátrá. Zatím naštěstí bezúspěšně.

Je tomu již převelice dlouho, co ti dva opustili galaxii Natéu a zamířili k neznámým světům dalekého kosmu. S pomocí Bógů našli Orlem s Gimedou úkryt v Mléčné dráze, na nenápadné, jediné obydlené planetě Sluneční soustavy, modravé a krásné Zemi. Tato planeta byla vybrána proto, že je dostatečně vzdálená od ostatních vesmírných civilizací a příroda tu vytvořila tolik rozmanitých míst kde se mohou schovat, že nebudouli sami chtít, je nemožné je objevit. Oni se ale zatím nemají proč skrývat. Žijí mezi lidmi již od dob zářné Atlantidy.

Oba jsou příslušníky rodu FatéMórgn a mohou být téměř čímkoli.

Tady na Zemi přijali podobu, kterou nosí nejinteligentnější tvor této planety, podobu člověka. Zde také dali život a jméno svému jedinému potomkovi.

Při vstupu do tohoto života zdědil Ylem veškerou genetickou výbavu svých předků. Na svět přišel jako všichni měňavci, jejichž tělesnou schránku tvoří kytrikan řady 2. Jedna ze složek vašimi vědci hledané temné hmoty. Z tvého pohledu je to jakýsi průhledný 3D hologram z tvrdého světla. Každý zploditel tohoto druhu, má možnost vzezření svého potomka přeměňovat, dokud nebude svou buněčnou obnovu ovládat sám. Jeho rodiče, aby s nimi mohl cestovat a nenápadně žít mezi lidmi mu vybrali podobu malého chlapce.

V ostatním se však Ylem od pozemských dětí lišil. Ve věku, kdy ony teprve začínaly chodit a nesrozumitelně vyslovovat první hlásky, on již ovládal všechny světové jazyky, veškeré dějiny a moudrosti lidstva. I například sílu gravitace. Na zádech velkého skalního orla, v něhož se měnil jeho otec a v doprovodu ušlechtilé orlice, své matky, objevoval lidem prozatím neznámá zákoutí zemského povrchu. Po proměně v různé obyvatele mořských hlubin pak spolu prožili i mnohá dobrodružství, v těch úchvatných a člověku obtížně přístupných krajinách ticha a tmy.

Stejně jako všichni jedinci svého druhu, dostal Ylem do vínku schopnost, jež mu s pomocí regeneračního přístroje dovoluje přežívat věky ve stále mladém těle.

Dlouhé mládí mu umožnilo poznat všechna tajemství Země. Ví o ní víc, než kterákoli jiná bytost narozená na této planetě. Není to ale pouze tím, že má ke studiu spoustu času díky dlouhověkosti. Hlavním důvodem je, že na rozdíl od vás, dovede využít celou kapacitu svého lidského mozku.

Mladý měňavec byl vždy krásami pozemské přírody, i vším co se na Zemi nachází, uchvácen. Přesto přišla chvíle, kdy mu začal lidský svět připadat malý a nicotný. Lákal ho jiný „svět“. Ten, který se ti rozpíná vysoko nad hlavou. Nekonečně hluboký a tajemný prostor, posetý zářícími hvězdami. To byl jeden z důvodů, proč se Ylem rozhodl Modrou planetu opustit. Jeho rodiče mu nebránili a tak, když dosáhl plnoletosti, tedy sto dvaceti pozemských let, odletěl v malém hvězdoletu na planetu svých předků, kde poznal spoustu nových přátel. To oni ho navedli na překrásná, zajímavá a vzdálená místa v kosmu, které tolik toužil poznat.

Ylem již procestoval celý kosmický glostr křížem krážem a ten mu připravil tolik překvapení a tolik dobrodružství, že by k tomu tisíc lidských životů nestačilo. Přesto má stále co poznávat a objevovat.

Svůj nový domov si našel na okraji trpasličí galaxie Canis Major, v nevelké planetární soustavě bez života. Její hvězdě dal jméno Andromeda. Stejné, jakým se honosí jemu nejmilejší souhvězdí viditelné ze Země, a malý svět, který mu po menší úpravě poskytl azyl, pojmenoval po své matce Gimeda. Odtud často vyráží na výpravy mezi hvězdokupy, do nitra galaxií a mlhovin, a obrovské kosmické dálavy mu předvádějí rozmanitosti, jaké oko člověka zatím nespatřilo.

Létá jimi se svým věrným přítelem Orlem, jak nazval nejnovější typ hvězdného korábu, jež byl dárkem od otce po úspěšném dokončení vesmírné akademie. S ním cestuje obrovskou rychlostí mezi vesmírnými ostrovy a navštěvuje neznámé podivuhodné planety. I na nich se však občas setkává s násilím, které z celého srdce nenávidí. Proto také vstoupil do Společenství Vesmírných Světů. Když prošel náročnou zkouškou a složil přísahu rytířů z Garlenu, stal se jedním z nich. Stal se jedním z Hvězdných rytířů, kteří svůj život navěky zasvětili ochraně DOBRA.

Mnoho civilizací, jímž se děje bezpráví, ho žádá o pomoc. A on vždy pomůže.

Jeho loď, ale i jeho hvězdnou uniformu zná již většina obydlených světů tohoto i okolních sektorů.

Ylem je sice měňavec, avšak vzezření lidského organika má raději. Přestože není člověkem, cítí se jím být. Cítí se být pozemšťanem, neboť se na Modré planetě narodil a prožil na ní celé své báječné dětství. Jeho hmotné lidské tělo mu však ubírá víc energie než měňavské. Proto v době kdy je sám, zůstává ve své původní podobě. Pokud ale svůj nový domov opouští, pokaždé se mění v člověka.

Už z dětství je mladý organik navyklý brát na sebe různé lidské podoby. Má-li jeho tělo nějakou vážnou újmu, což se mu občas přihodí, nebo ho jen omrzí stále stejný pohled do zrcadla, navštíví Zemi, vybere si zajímavého teenagera, dálkovým snímačem okopíruje jeho genetickou informaci a vypůjčí si jeho tvář i postavu. Pozemšťan tento akt vůbec nezaznamená.

Klidně se může stát, že Ylem právě teď vypadá jako „Ty“.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz