Hlavní obsah
Lidé a společnost

Co jsou standardy kvality sociálních služeb?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Dreamstime
27. 3. 15:00

Co zařízení sociálních služeb, to jiná reference jeho uživatelů a rodinných příslušníků.

Článek

Ano, každý můžeme mít odlišnou zkušenost, ale Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo základní vodítka, pomocí kterých má poskytovatel sociální služby zajistit kvalitu a úroveň poskytované sociální služby.

Co jsou standardy?

Standardy kvality sociálních služeb shrnují to, co se v současnosti obecně očekává od dobré sociální služby, jelikož byly vytvářeny ve spolupráci s uživateli i poskytovateli sociálních služeb. Lze je tedy považovat za všeobecně přijatou představu o tom, jak má vypadat kvalitní sociální služba.1

Od roku 2007 se Standardy kvality staly právním předpisem pro všechny poskytovatele sociálních služeb. Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb jasně definuje kritéria a jejich zásadnost u jednotlivých standardů.2 Standardy jsou pravidla, která vymezují způsoby jednání, o jejichž uskutečnění by mělo být usilováno.3

Z hlediska uživatele sociální služby (například klient domova pro seniory a jeho rodina) je dobré vědět, že Standardy kvality existují. Můžete se na ně při přijímání péče ptát či odkazovat, především pak na tzv. procedurální standardy. Pokud je v zařízení sociální služby prováděna kontrola ze strany MPSV, může být kontrolováno dodržování těchto standardů v provozu, tak i jejich písemné zpracování.

Dělení standardů

Standardy kvality rozdělujeme na procedurální, personální a provozní. Každý standard má své číslo. Standardy kvality mají velmi obecné znění a to z důvodu, aby byly aplikovatelné na všechny typy sociálních služeb.

Druhy sociálních služeb se zaměřením na seniory jsme popisovali například v článcích:

Procedurální standardy

Stanovují vše okolo poskytované sociální služby směrem k jejímu uživateli, klientovi. Ústředním prvkem je klient sociální služby, ochrana jeho práv a vůle, ale i ochranné mechanismy, kterými se klient nebo jeho rodina mohou bránit (jako například stížnosti). Patří sem:

 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 2. Ochrana práv osob
 3. Jednání se zájemcem o službu
 4. Smlouva o poskytnutí sociální služby
 5. Individuální plánování v průběhu sociální služby
 6. Dokumentace o poskytování sociální služby
 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Personální standardy

Obsahují kritéria z hlediska řízení a rozvoje zaměstnanců a týmů sociálních služeb:

 1. Personální a organizační zajištění sociální služby
 2. Profesní rozvoj zaměstnanců

Provozní standardy

Stanovují fungování sociální služby z pohledu organizace a řízení jejího provozu:

 1. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 2. Informovanost o poskytované sociální službě
 3. Prostředí a podmínky
 4. Nouzové a havarijní situace
 5. Zvyšování kvality sociální služby

Pro přiblížení tématu doporučujeme přečíst například přehlednou příručku pro uživatele, vydanou MPSV.

Klára Buttová, sociální pracovnice

Potřebujete s něčím poradit?

Svůj dotaz do poradny můžete poslat pomocí formuláře, nebo nám zavolat v uvedené hodiny poradenské linky.

Zdroje:

1 ČERMÁKOVÁ, Kristýna a Milena JOHNOVÁ. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe: průvodce poskytovatele. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. ISBN 80-86552-45-4.

2 Standardy kvality sociálních služeb. MPSV [online]. [cit. 2023-02-27]. Dostupné online.

3 MUSIL, Libor. Ráda bych Vám pomohla, ale--: dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. ISBN 80-903070-1-9.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz