Hlavní obsah
Lidé a společnost

Nejčastější chyby v pojmech: Domov pro seniory, se zvláštním režimem nebo s pečovatelskou službou?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pexels
27. 2. 15:00

Při hledání vhodné sociální služby pro vašeho blízkého může dojít k mylné záměně pojmů. V rámci tohoto článku bychom rádi upozornili na časté omyly, se kterými se setkáváme v rámci poradenství při výběru vhodné pobytové služby našich klientů.

Článek

Domov pro seniory nebo domov s pečovatelskou službou?

Velmi často se setkáváme se záměnou DPS → zkratka může znamenat domov pro seniory, ale i domov s pečovatelskou službou, což jsou dvě odlišná označení.

Domovy s pečovatelskou službou

Neřadí se mezi sociální služby. Jedná se o domy zvláštního určení, které jsou ve vlastnictví obce či městské části. Obyvatel uzavírá nájemní smlouvu s obcí. Byty v těchto domech jsou přiřazovány za předem stanovených kritérií jednotlivým žadatelům a jsou primárně určeny pro obyvatelé dané obce či městské části. V rámci těchto domů jsou obyvatelům k dispozici malometrážní byty (nejčastěji tzv. garsonky) a předpokládá se, že obyvatelům těchto bytů bude poskytována pečovatelská služba.

Domov s pečovatelskou službou je určen pro seniory, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči a kteří jsou ve většině životních úkonů o vlastní osobu soběstační, pouze potřebují dopomoc v některých z oblastí. Tuto dopomoc pak zajišťuje právě pečovatelská služba na základě další, samostatné smlouvy o poskytnutí sociální služby mezi obyvatelem a konkrétní organizací zprostředkující pečovatelskou službu (terénní sociální služba). Obecně platí, že režim poskytování pečovatelské služby seniorovi je na základě vzájemné dohody (například zajištění nákupu, dovážka obědů, pomoc při úklidu), avšak, nejedná se o nepřetržitý dohled druhé osoby. Může nastat situace, kdy senior potřebuje již větší míru péče, kterou již pečovatelská služba nepokryje. Doporučujeme tedy s předstihem podat žádost do domova pro seniory.

Domov pro seniory

Je určen osobám, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zejména z důvodu snížené soběstačnosti a vyššího věku. Klientům této pobytové sociální služby je poskytováno ubytování, celodenní strava, nepřetržitá pečovatelská služba a ošetřovatelská péče. Ubytování je nabízeno v jednolůžkových i vícelůžkových pokojích (může být zohledněno v celkové úhradě za tuto pobytovou službu). Pokoje jsou vybaveny základním zařízením (postel - obvykle polohovací), noční stolek, skříň. Většinou si senioři mohou pokoje dovybavit drobným nábytkem a dekoracemi (obrazy, květiny). Je zde zajištěno celodenní stravování s ohledem na možné zdravotní diety klientů.

V domově pro seniory o klienty pečuje širší řada odborností od sociálních pracovníků, přes rehabilitační a aktivizační pracovníky. Pečovatelskou službu zajišťuje tým pečovatelů, zdravotnické úkony provádí registrované zdravotní sestry. Jelikož se jedná o sociální službu, zdravotní sestry jsou přítomny 24h/denně a spolupracují s praktickým lékařem, který v domově působí. Domov pro seniory je pobytová sociální služba, o kterou si může senior zažádat na základě své svobodné vůle a poskytovatel této pobytové sociální služby má opět jasně definovaná kritéria posuzování žádosti. O procesu podání žádosti jsme psali například zde.

Domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem?

Domovy se zvláštním režimem (často zkratka DZR) jsou svým fungováním velmi podobné domovům pro seniory. Jsou to však specializovaná zařízení, která se zaměřují na celodenní péči o osoby se syndromem demence (nejčastěji s Alzheimerovou chorobou), osoby s psychiatrickým onemocněním ve stabilizovaném stádiu, osoby se závislostí na návykových látkách a další. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob - například pohyb klientů je omezen jen v rámci oddělení, které je s ohledem na bezpečnost klientů uzamčené. Podobně jako v domovech pro seniory, jsou klientům této pobytové sociální služby nabízeny aktivizační a rehabilitační programy, dochází sem pravidelně lékaři a setkáte se s více profesemi spolupracujícími při péči o klienty.

Můžete se také setkat se zařízeními, která disponují oběma typy pobytových služeb - mají oddělení domova pro seniory, tak oddělení domova se zvláštním režimem. Vzhledem k velkému nedostatku tohoto typu sociální služby vzniklo poměrně velké množství alternativních subjektů slibující odbornou péči. Doporučujeme vám proto při zvažování mimo jiné zohlednit, zda se jedná o zařízení, které je registrovanou sociální službou. Ověřit tuto skutečnost můžete například v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Klára Buttová, sociální pracovnice

Potřebujete s něčím poradit?

Svůj dotaz do poradny můžete poslat pomocí formuláře, nebo nám zavolat v uvedené hodiny poradenské linky.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz