Hlavní obsah
Právo a státní správa

Plná moc: Nejjednodušší způsob, kdy někdo jiný může vyřídit naše záležitosti

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pexels
3. 2. 12:00

Přinášíme vám první ze série článků, které mapují možnosti zastoupení člověka ve chvílích, kdy postupně ztrácí schopnost dobře vyhodnocovat situace a dochází k úbytku mentálních sil.

Článek

Začneme plnou mocí, která je určena pro zastupování těm, kdo žádný problém s orientací v situaci nemají.

Jak má plná moc vypadat?

Plná moc je patrně nejjednodušší způsob, kterým můžeme nechat někoho jiného, aby vyřídil naše záležitosti, pokud my samotní je vyřizovat nechceme nebo nemůžeme. V plné moci je tzv. zmocnitel, který zmocňuje tzv. zmocněnce, aby jeho jménem něco vykonal.

Je několik předpokladů, které je třeba splnit, aby byla plná moc platná. Zaprvé je potřeba, aby zmocnitel (ten kdo dává někomu plnou moc) byl plně svéprávný a o jeho svéprávnosti nebylo pochyb. To znamená, že jen člověk, který je plně orientovaný a je schopný sám právně jednat a chápat všechny důsledky takového jednání, se může stát zmocnitelem.

Dále je třeba mít na paměti, že plná moc je dohodou mezi dvěma stranami. To znamená, že na plné moci musí být jak podpis zmocnitele, tak podpis zmocněnce, který plnou moc přijímá.

Za třetí je v rámci plné moci nutné určit její rozsah. To znamená, že je zde např. napsáno, že je zmocněnec oprávněn jednat jménem zmocnitele v otázkách týkajících se pronájmu bytu nebo prodeje auta. Zkrátka a dobře musí být jasné, k čemu zmocněnci plnou moc udělujeme.

Generální plná moc

Je ovšem možné udělit i tzv. generální plnou moc, kterou zmocněnce zmocňuje k jakémukoliv právnímu jednání mým jménem až do jejího odvolání. Nicméně z pohledu praxe nedoporučuji takovou plnou moc uzavírat. Velmi často dochází k jejímu zneužití, kdy vidíme příbuzného, který si nechá od seniory podepsat generální plnou moc a místo, aby mu pomáhal, jak bylo dohodnuto, rozprodává jeho majetek.

Setkáváme se také s tím, že generální plná moc je užívána tam, kde již došlo k významnému zhoršení kognitivních funkcí zmocnitele (již není schopen plně posoudit situaci a rozumět všem důsledkům svého jednání) a bylo by na místě využít některý jiný institut.

Je potřeba mít ověřený podpis?

Ne vždy je třeba, aby byl na plné moci ověřený podpis. Jestliže ale budete mít na plné moci ověřené podpisy i v případě, kdy to není nutné, neznamená to chybu či dokonce neplatnost plné moci.

Podpis dnes ověří na speciálních přepážkách na poštách, jakýkoliv notář nebo úředník na matrice. Pokud potřebujete na plnou moc ověřený podpis a zmocnitel nebo zmocněnec nemůže (např. z důvodu pobytu v nemocnici) jít na poštu či úřad, je možné požádat matriční úřednici nebo notáře, aby došel do nemocnice nebo domova seniorů.

Práva a povinnosti

V případě, že za mě někdo jedná na základě plné moci, zavazuje jeho jednání přímo mě. Mně jako zmocniteli vznikají práva a povinnosti. Výjimkou je pouze situace, kdy zmocněnec překročil rozsah oprávnění a já jako zmocnitel jeho jednání bez zbytečného odkladu neschválím. V tom případě jednání zavazuje přímo zmocněnce.

Plná moc zaniká vykonáním jednání, na které byla určena, odvolání zmocnitele, vypovězením zmocněnce nebo zemře-li zmocněnec nebo zmocnitel.

Sepsat plnou moc je poměrně snadné a většinou k tomu není třeba pomoc právníka. V plné moci určíme zmocnitele, zmocněnce, její rozsah, přidáme datum, místo a podpisy. Pro jednodušší představu přidáváme vzor plné moci.

V příštím článku se podrobněji podíváme na další z možností, tedy na zastupování členem domácnosti pro případ, kdy plná moc již nestačí.

Tereza Brunerová, právnička a psycholožka

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz