Hlavní obsah
Finance

Předčasný důchod a jak o něj žádat?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pexels
15. 2. 15:25

Abyste mohli odejít do předčasného důchodu, musíte dosáhnout daného věku a získat alespoň takovou dobu důchodového pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta v současné době činí 35 let.

Článek

Ke zjištění, zda a kdy máte na předčasný důchod nárok, slouží Informativní důchodová aplikace (IDA) od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), v rámci které můžete na jednom místě spravovat všechny podklady k výpočtu nároku na důchod.

Jak si o něj požádat?

Žádost je nutné podat osobně na pobočce OSSZ podle místa vašeho trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Určitě doporučujeme si schůzku objednat předem, ať nemusíte dlouho čekat. Můžete to udělat na této stránce. Nejprve vyberete kraj a obec, poté výběr služby → žádost o důchod → pokračovat. Následně se vám zobrazí volné termíny, na které je možné se objednat (zelená barva).

V současné době existuje více možností uplatnění nároku na důchod. POZOR! Ačkoli využijete možnost uplatnění A) nebo B), stejně je však potřeba nejdéle do 6 měsíců od data elektronického nebo poštovního podání formuláře navštívit osobně příslušnou pobočku ČSSZ a žádost vyřídit znovu, osobně! V tomto případě doporučujeme rovněž využít možnosti objednat si termín, která je popsána výše.

A) Elektronicky: vyplněný formulář zašlete prostřednictvím elektronické identity.

B) Poštou: vyplněný formulář vytisknete, podepíšete a odešlete poštou na pobočku Úřadu práce podle vašeho trvalého bydliště.

Co vše k žádosti potřebuji?

1. Doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu.

2. Pokud se rozhodnete o výplatu důchodu na účet, je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis:

3. Dále budete potřebovat formuláře a dokumenty, které dokládají doby pojištění a které ČSSZ nemá ve své evidenci. Jsou to například:

  • doklady o studiu, popřípadě učení, i nedokončeném (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom nebo index);
  • doklady o výkonu vojenské služby;
  • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče – jsou vyžadovány, pouze pokud nelze uvedené ověřit v agendovém systému evidence obyvatel);
  • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž víte, že je ČSSZ nemá ve své evidenci.

Mohu si při pobírání předčasného důchodu přivydělávat?

Bohužel, až do data, kdy máte nárok na řádný důchod, nesmíte při pobírání předčasného důchodu vykonávat výdělečnou činnost. Výjimkou zůstává zaměstnání malého rozsahu, z nějž není příjem vyšší než 3 500 Kč měsíčně, nebo dohoda o provedení práce, pokud je příjem do 10 000 Kč měsíčně. V případě, že jste OSVČ, nesmí vaše roční příjmy překročit 85 058 Kč. Jakmile dosáhnete důchodového věku, vztahují se na vás pravidla jako na řádného důchodce a můžete opět vykonávat výdělečnou činnost bez omezení.

Rozdíl je, pokud o žádáte o předčasný důchod bez výplaty. V takovém případě nadále můžete pracovat, ale jakmile chcete předčasný důchod vyplácet, platí pravidla uvedená výše - výdělečná činnost jen do určité výše, po dosažení důchodového věku výdělečná činnost neomezená.

Klára Buttová, sociální pracovnice

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz