Hlavní obsah
Lidé a společnost

Sociální komise: Kdo v ní je a co hodnotí?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Dreamstime
5. 4. 17:10

Jakmile podáte žádost do pobytové sociální služby (např. domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), zabývá se jejím posuzováním sociální komise.

Článek

Každý domov si může stanovit vlastní kritéria posuzování žádostí i vlastní složení členů sociální komise.

Každý poskytovatel sociálních služeb má mít proces jednání se zájemcem o službu jasně popsaný v rámci Standardů kvality sociálních služeb. Organizace má mít písemně stanovená vnitřní pravidla pro posuzování přijatých žádostí a pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem. Velmi často jsou tato pravidla posuzování zveřejněna na webových stránkách organizace, případně by vás o nich měl informovat příslušný pracovník.

Kdo může být členem sociální komise?

Sociální komise je seskupení odborných pracovníků a pracovníků vedení sociální služby, kteří společně prochází podklady k doručené žádosti.

Složení členů sociální komise se může lišit, nejčastěji však bývá následující: sociální pracovník dané služby, zdravotní pracovník, ředitel/vedoucí služby. Složení sociální komise bývá zpravidla liché, aby hlasování členů bylo rozhodné.

Posuzování žádosti

Hlavním úkolem sociální komise je:

 • posoudit, zda žadatel spadá do cílové skupiny, které je sociální služba poskytována
 • posoudit a zhodnotit přijatou žádost
 • rozhodnout o přijetí klienta do sociální služby v případě volné kapacity

Nejčastěji zohledňovaná kritéria při posuzování žádostí:

 • zdravotní stav žadatele
 • nepříznivá sociální situace
 • bytové podmínky
 • osamělost
 • věk
 • stupeň přiznaného příspěvku na péči
 • v některých případech i datum podání žádosti

Pořadník vs. bodový systém

Některé evidence zájemců o službu fungují jako pořadník, v rámci kterého je rozhodujícím kritériem datum podání žádosti. V případě uvolnění kapacity se nabízí zájemcům, kteří jsou v pořadníku na prvních místech, v případě odmítnutí místa se mohou dostat opět na konec seznamu.

Jiná zařízení přistoupila například na tzv. bodový systém posuzování žádostí, kdy každé z kritérií má bodové rozpětí. Každá žádost je dle daných kritérií obodována a volné lůžko je pak nabízeno žadatelům podle počtu bodů.

Celý proces posuzování žádosti trvá řádově ve dnech až týdnech, záleží na konkrétní pobytové službě a jejích interních procesech (např. jak často zasedá sociální komise a v jakém intervalu jsou obsazována volná lůžka).

Výsledky sociální komise

Výsledkem jednání sociální komise bývá:

 • přijetí žádostí do evidence,
 • odložené jednání (nejčastěji z důvodu nedostatečných podkladů pro rozhodnutí komise), nebo
 • odmítnutí, resp. nezařazení žádosti do evidence žadatelů o službu.

Pokud je žádost řádně vyplněná a žadatel splňuje daná kritéria pro přijetí do seznamu žadatelů o službu, sociální komise přijme žádost do evidence. Postupy pobytových služeb jsou pak různé - někdy je žadateli nabídnuto v případě volné kapacity lůžko ihned, v jiném případě je žadatel informován, že bude kontaktován v případě uvolnění vhodného lůžka. Pokud uplyne delší čas od zařazení do evidence, může být žadatel vyzván k aktualizaci lékařské zprávy nebo celé žádosti.

Sociální komise může odložit rozhodnutí o zařazení či nezařazení žádosti do evidence. Nejčastěji se tak stává, pokud například chybí některé informace v podané žádosti (lékařská zpráva, informace o příspěvku na péči apod.), či pokud zdravotní stav žadatele není stabilizován (v takové situaci se čeká na stabilizaci zdravotního stavu, která nevyžaduje stálou lékařskou péči).

Nejčastější důvody odmítnutí žádosti

Sociální komise může odmítnout tj. nezařadit žádost do evidence žadatelů o sociální službu z následujících důvodů daných zákonem:

 1. zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
 4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Klára Buttová, sociální pracovnice

Potřebujete s něčím poradit?

Svůj dotaz do poradny můžete poslat pomocí formuláře, nebo nám zavolat v uvedené hodiny poradenské linky.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz