Hlavní obsah
Lidé a společnost

Zastupování členem domácnosti

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pexels
23. 2. 15:03

Tímto článkem pokračujeme v započaté sérii, která mapuje možnosti zastoupení člověka a jeho podpory ve chvílích, kdy postupně ztrácí schopnost dobře vyhodnocovat situace a dochází k úbytku mentálních sil.

Článek

V prvním díle jsme se věnovali plné moci, která je určena pro ty situace, kdy člověk nemá žádný kognitivní deficit ani netrpí žádnou duševní chorobou, pouze chce, aby věci jeho jménem vyřizoval někdo další. V tomto článku se blíže podíváme na tzv. zastupování členem domácnosti.

Co se dá zastupováním vyřídit a co ne?

Zastupování členem domácnosti vám umožní vyřizovat za blízkého člověka záležitosti běžného života. Jako příklad se často uvádí vyřízení občanského průkazu, příspěvku na péči nebo třeba sjednání nebo rozšíření terénní sociální služby (například uzavření smlouvy s pečovatelskou službou).

Naproti tomu v rámci zastupování nelze prodat byt zastoupeného, uzavřít půjčku na jeho jméno nebo také zasahovat do tělesné a duševní integrity. Stejně tak není možné sjednat nástup do domova seniorů nebo jiné pobytové sociální služby, při které dochází k přestěhování zastupovaného. Zároveň je stanoveno, že zástupce může nakládat s příjmy zastupovaného v takovém rozsahu, jak je to pro zastupovaného v obvyklých záležitostech běžné vzhledem k jeho životní úrovni. Nicméně s prostředky na účtu může zastupovaný nakládat pouze do výše životního minima.

Jaké jsou nutné podmínky?

Aby bylo možné zastupování využít je nutné splnit několik podmínek. Zaprvé člověk, kterého zastupujete, musí trpět duševní poruchou, která mu brání samostatně právně jednat (zastupování se vztahuje pouze na zletilé osoby), nicméně její intenzita není taková, že by bylo v danou chvíli třeba přikročit k omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka.

Druhou podmínkou je, že zástupcem je někdo z předem zákonem určeného okruhu lidí. Může jím být potomek zastupovaného, jeho předek, sourozenec, manžel/ka, partner/ka nebo osoba žijící se zastoupeným ve společné domácnosti minimálně po dobu 3 let. Zastupovaný může mít i více zástupců. Pro závaznost jednání stačí, pokud koná jeden z nich.

Poslední, třetí podmínkou je schválení zastupování soudem. Zastoupení vzniká tak, že zástupce uvědomí zastupovaného, že ho bude zastupovat a vysvětlí mu povahu tohoto zastoupení a jeho důsledky. Zastupovaný musí takovou nabídku přijmout. Pokud ji akceptuje, je třeba kontaktovat soud s žádostí o schválení zastupování. Proto doporučujeme vyhotovit dohodu o zastupování písemně.

Zaniknutí zastupování

Zastupování může jednoduše zaniknout tak, že zastupovaný si již dále nepřeje být zastupován a dá to zástupci najevo. Stejně tak zastoupení zanikne, pokud se ho zástupce vzdá. V neposlední řadě zastupování automaticky zaniká, pokud je zastupovanému určen opatrovník. K tomu dochází obvykle současně s omezením svéprávnosti, tedy ve chvíli, kdy se stav zastupovaného zhoršil.

V příštím díle tohoto právního seriálu se budeme věnovat tzv. nápomoci při rozhodování. Ta je specifická tím, že na rozdíl od plné moci či zastupování členem domácnosti, při nápomoci nedochází k tomu, že jeden člověk jedná jménem druhého.

Tereza Brunerová, právnička a psycholožka

Potřebujete s něčím poradit?

Svůj dotaz do poradny můžete poslat pomocí formuláře, nebo nám zavolat v uvedené hodiny poradenské linky.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz