Hlavní obsah
Knihy a literatura

Zmizení

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

18. 4. 12:35

Ztráta života

Článek

Atilla se náhle ocitl na neznámém a pustém místě daleko od lidí. Cítil se jak odříznutý od světa.

Porozhlédl se a před ním se tyčila nevelká kaplička viktoriánského stylu.

Zjistil, že je v neznámých končinách úplně sám. Kolem něho se klenula krajina s keříky, hustými stromy, a pustou zelení.

Jediní tvorové co tu byli, byl on sám a létající rackové nad starou kapličkou s odprýskanými zdmi a rozbitými okny.

Jediný zvuk který slyšel, bylo zpívání ptáků, bzučící hmyz. Když naslouchal s nastraženýma ušima, zareagoval slabounké

šumění. Šumění pocházelo ze staré ponuré kapličky.

Atilla se rozhlížel na všechny strany, a rozhodoval se jak se dostat z neznámého místa ven. Zamyslel se a zařval do dálky:

,,Haló, je tu někdo na blízku?"

Všude panovalo ticho. Občas se zvedl vítr, který zašustil v korunách stromů. Čas se chýlil k večeru a obloha byla pokryta rudými

červánky. Obloha se sešeřila a Atilla zaslechl v dáli rachot jedoucího vlaku.

Krajina se ponořila do černé tmy.

On se rozhodl, že půjde směrem, kde slyšel jedoucí vlak. Prodíral se různými místy, kde vyrostlo plno porostů a hrboly. Cesta

vedla trochu do kopce a Atilla musel jít pomaleji.

Neubránil se tísnivému pocitu, který ho obklopoval. Přepadl ho už dříve. Pobrukoval si přitom oblíbenou písničku.

Nohy ho bolely a v dálce spatřil pohled na malé nádražíčko, k němuž došel.

Cítil se stále opuštěn. Doufal, že se dostane do obydlených míst. Na nádraží si sedl na lavičku a odpočíval. Nohy mu ztěžkly.

Byl unaven dlouhou cestou. Na chvíli zavřel oči a upadal do vidiny spánku.

Asi po půlhodině se probudil a vstal z lavičky. Došel ke dveřím nádražní haly a chtěl je otevřít. Byly zamčené. Protáhl se a udělal

pár kroků. Zastavil se.

Dva metry od něj se zjevil mlžný opar neurčitého tvaru a Atilla si jej zvědavě prohlížel.

Z hustého mlhavého oparu vystoupila postava a podávala mu kus papíru. Bylo to zlé znamení:

Vzkaz obsahoval tyto řádky:

,,Vstoupil jsi na prokleté místo! Už se odtud nikdy nedostaneš!

Mám tě v pasti, a živý odtud nevyjdeš!"

Průhledná postava se hned rozplynula. Atillu to překvapilo. Nebyl schopen vyslovit jediné slovo. Podlomily se mu nohy a zamrazilo

ho v zádech. Spadl na zem a chtěl vstát, aby mohl utéci.

Skočil o kousek dál a krajina se před ním začala měnit. Nacházel se v prostoru neproniknutelných stěn. Připadal si jako v labyrintu

nebo v jeskynních chodbách. Hledal cestu k východu. Vzal si do ruky mobil a vytáčel číslo tísňového volání. Nebyl zde signál a mobil

se mu po vytočení čísla vypínal z neznámých důvodů.

Toulal se neznámými chodbami kde nebylo úniku. Zmocnil se ho v mysli dosti tísnivý pocit, kterému se nedokázal ubránit. Klepaly se

mu ruce. Vydal ze svého hrdla přiškrcený úzkostlivý výkřik:

,,Haló pomóóóct!".......

Kolem něho proletěla neznámá proudící síla a nabírala stále větší intenzity. Atillovi bilo srdce jako zvon, a kromě toho slyšel i svůj zrych-

lený dech. Opustily ho síly, a on pocítil tlak za jeho zády, jako když ho něco vtahuje do sebe.

Ztratil vědomí a byl vtažen do brány pekel. Ležel na holé zemi ve studeném sklepení a nad ním stáli čtyři muži. Muži v dlouhých suta-

nách ho zvedli, nacpali do velké rakve, a uzavřeli víkem na zámek.

Zvednutou rakev nesli, a procházeli několik chodeb, asi deset metrů. Šli směrem k mohutnému velkému oknu. Když byli na místě, zas-

tavili se a muž stojící v popředí otočil dveřní kličkou a otevřel dveře dokořán.

Těžkou rakev spustili z okna do mořských hlubin. Muži se chvilku z okna dívali jak rakev pluje po vodě a potom se ponořila. Vlny jí uná-

šely neznámo kam.

V městečku Kelston byl tento příběh napsán do dějin a stovky let se o tomto případu dozvídali lidé z jeho okolí.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz

Další články autora