Hlavní obsah
Příroda a ekologie

Vyčerpali jsme všechny zdroje a už žijeme na ekologický dluh

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash/NASA
2. 8. 7:00

Dnes, druhého srpna jsme překročili limit toho, co nám planeta může nabídnout. Ode dneška žijeme na dluh.

Článek

Podle analýzy organizace Global Footprint Network dosáhlo lidstvo okamžiku, kdy začíná vyčerpávat přírodní zdroje nad úroveň, kterou by Země mohla obnovit za celý rok. Earth Overshoot Day a Country Overshoot Day jsou dva termíny spojené s ekologickou stopou a přetěžováním planety. Earth Overshoot Day představuje den, kdy celosvětová spotřeba lidské populace překročí regenerační kapacitu Země pro daný rok. Country Overshoot Day se pak týká jednotlivých států a značí den, kdy spotřeba obyvatelstva dané země přesáhne ekologickou kapacitu této země v daném roce.

Pro Českou republiku byl Country Overshoot Day v roce 2023 stanoven na 12. dubna. To znamená, že od tohoto data spotřeba přírodních zdrojů a produkce odpadu v České republice překročila ekologickou kapacitu země pro daný rok. Stanovení těchto datumů slouží jako ukazatel, který nám pomáhá pochopit, jak naše činnost ovlivňuje přírodní zdroje a ekosystémy na celosvětové i místní úrovni. Jsou něco jako varování, že je důležité snižovat ekologickou stopu a přecházet na udržitelnější způsoby života, abychom ochránili a zachovali naši planetu pro budoucí generace.

Posledních padesát let nastává Earth Overshoot Day čím dál dříve. Padesátileté přetrvávání překračování limitů Země přitom znamená, že se roční deficity kumulují v ekologický dluh, který už dosahuje 19 let obnovy planety. Výsledkem je rozsáhlá degradace ekosystémů a atmosféra plná skleníkových plynů. Pro ty z nás, kteří žijí v bohatších zemích, by to měla být jasná připomínka naší kolektivní odpovědnosti za to, jaká spotřebitelské rozhodnutí děláme každý den a jak podporujeme globální korporace, jež ničí křehké ekosystémy naší planety a překračují její limity.

Bohatší země, které stále spalují fosilní paliva, se dosud neodhodlaly k náročným, ale plně proveditelným krokům směrem k udržitelnému způsobu života. Největší přínos má solární a větrná energie, ochrana a obnova lesů a dalších ekosystémů, zemědělství a výroba potravin šetrná ke klimatu a energetická účinnost v mnoha podobách. Pokud přijmeme určitá opatření na straně poptávky, můžeme do roku 2050 snížit globální emise skleníkových plynů o 40 až 70 % ve srovnání se současnými scénáři. Musíme jen změnit způsob, jakým využíváme technologie a zdroje k uspokojení našich potřeb v oblasti spotřeby energií, potravin, přístřeší, mobility a výrobků.  Na systémové úrovni potřebujeme jasný plán a konkrétní kroky, pro transformaci naší ekonomiky a energetiky.

Foto: Global Footprint Network

Country Overshoot Days 2023

Uruguay – příběh politické vůle

Zemí, která nám možná trochu překvapivě může poskytnout inspiraci, je Uruguay. Tato malá země s kopcovitým terénem je důkazem toho, že snížení spotřeby zdrojů Země neznamená nutně snížení životní úrovně. Ačkoliv neexistuje univerzální předpis pro udržitelnost, Uruguay nám dokládá, že vedoucí představitelé mohou účinně snižovat ekologickou stopu země.

Země se může pyšnit jednou z nejnižších úrovní příjmové nerovnosti v Latinské Americe a téměř nulovou extrémní chudobou. Tamní vláda investovala do vzdělávání, zdravotní péče, minimálních mezd valorizovaných podle inflace a progresivního daňového systému, který redistribuuje bohatství od bohatých k chudým. Právě tyto kroky snížily chudobu a nerovnost. Zaměření se na sociální péči vytváří stabilní a odolnou společnost, jejíž členové jsou méně zranitelní vůči hospodářským otřesům. Není divu, že Uruguay patří k nejšťastnějším zemím Latinské Ameriky a má silnou sociální záchrannou síť a vysokou životní úroveň.

Dosahování energetické nezávislosti

Uruguay snížila svou závislost na fosilních palivech tím, že přešla na obnovitelné zdroje energie. Energetickou transformaci zahájila v roce 2008 a nyní se řadí mezi světové lídry v této oblasti. Téměř 98 % její elektrické energie je vyráběno z obnovitelných zdrojů, převážně z vodních a větrných elektráren. Transformace zároveň přinesla nová pracovní místa a ekonomické příležitosti, neboť Uruguay se stala lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Přestože uruguayští představitelé učinili v posledních desetiletích mnoho pozitivních kroků, nelze úplně ospravedlnit všechny jejich rozhodnutí. Země čelí nejhorší krizi hospodaření s vodou v historii, kterou způsobil nekontrolovaný růst městských oblastí a vyčerpání zásob vody sloužících hlavnímu městu Montevideo. Aktivisté také kritizují úřady za upřednostňování využívání vody nadnárodními společnostmi a zemědělskými podniky na úkor vlastních občanů. Velké znepokojení vzbuzují například plány na výstavbu datového centra společnosti Google, které by spotřebovalo miliony litrů vody. Uruguay navíc plánuje rozšíření průzkumu ložisek ropy a zemního plynu po tom, co objevila nové zásoby u svých břehů. Země usiluje o rozšíření těžby a spotřeby, což však může mít pro životní prostředí ničivé důsledky.

Naléhejme na politiky

Nacházíme se v důležitém okamžiku lidské historie. Ti z nás, kteří žijí v zemích, které již překonaly hranice nadměrné spotřeby, mohou prožívat kvalitní život bez zbytečného plytvání a ničení životního prostředí. Měli bychom naléhat na naše vlády, aby následovaly pozitivní příklady ze zahraničí a prosazovaly politiky, které nejsou uvízlé v minulosti, ale ukazují cestu vpřed.

Uruguayským představitelům, podnikatelům a pracovníkům přinesl zelený přechod nejen čistou energii, ale také změnu jejich vlastního myšlení. Namísto toho, aby se zalekli  budoucích krizí, přijali je jako běžné výzvy a hledal jejich řešení s ohledem na potřeby lidstva, ale i planety. Inspirujme se těmito kroky a jednou provždy opusťme neudržitelné překračování limitů na Zemi.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz