Hlavní obsah
Finance

Už tomu neříkejte ekonomický růst!

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pok Rie, Pexels

Odlesňování a změna klimatu dle vědeckých měření vedou ke ztrátě produktivity biosféry a tím pádem i její schopnosti nás lidi živit. Ekonomové tomuto procesu chybně říkají „ekonomický růst.“

6. 9. 13:35

Ekonomický růst - dogma dnešní doby, o kterém se nediskutuje. Dle vědců situace vypadá jinak: čím vyšší je HDP, tím nižší je schopnost planety nás lidi živit. Je čas začít věci nazývat pravými jmény.

Článek

Jaký stát je bohatší, ten, který má ropu, nebo ten, který všechnu prodal a spálil? Pro ekonoma je věc jasná, bohatší je ten, který ropu vytěžil, prodal nebo zpracoval a následně získané finance přeměnil v ušlechtilé věci jako třeba výzkum. Druhá otázka zní: dobře, ale teď tu ropu už nemá, takže co se bude dít dál? Nebo ještě jinak: představte si dvě veverky – jedna má zásoby na zimu a druhá všechny zásoby v záchvatu obžerství spotřebovala. Ano, ta druhá si chroptí blažeností, ale bez zásob chcípne a ví to.

Otázka bohatství a blahobytu je myslím v posledních dekádách klíčová, paradoxně mi připadá, že většina neví, co vlastně bohatství je. Asi se shodneme, že většina lidí dnes pod pojmem bohatství myslí ekonomický růst, dobro, o kterém se nediskutuje. Růstem se asi chce říct, že bohatství není statické, že je to spíš proces než stav. Proti ekonomickému růstu stojí environmentalisté, kteří kritizují právě růstovou složku ideje a navrhují modely, které udržují výkon ekonomiky v definované (udržitelné) mezi. Obsahově i verbálně se vymezují proti myšlence růstu, například názvem směru nerůst, který má přinést udržitelnou alternativu současnému kapitalismu. Nebavme se ale o vhodnosti názvu těchto směrů, ale o podstatě. Obě názorové skupiny chápou „růst“ nesprávně, že pojem „růst“ je nevhodné označení jevu, který se snaží pojmenovat, protože fakticky vzato se o žádný růst nejedná ale spíš o pravý opak.

Současné chápání ekonomie a její výkonnosti se točí kolem pojmu „růst,“ ale čemu vlastně pojem hospodářský růst reálně odpovídá? Fyzicky tento jev, který měříme slavným indikátorem hrubý domácí produkt (HDP), přímo souvisí s produkcí emisí skleníkových plynů, odlesňováním a snižováním fotosyntézy rostlin, vyčerpáváním půdy a snižováním výnosů [1]. Všechno jevy, které mají mimořádně negativní dopad právě na blahobyt a ekonomiku, logicky, pokud vypěstuji méně jídla, dřeva, krmiv apod. kvůli degradaci půdy, vydělám méně peněz a chudnu. Dnes existují snílkové, kteří věří, že ekonomický růst lze od degradace přírody oddělit – je to nesmysl, ekonomický růst a HDP je indikátorem spotřeby zdrojů, nelze jej oddělit od produkce odpadu (CO2) nebo odlesňování, protože se jedná o jeden a tentýž proces. Pojem „růst“ je tedy primárně spojen s poklesem zdrojů, nejedná se tedy o žádný růst ale o spotřebu, respektive růst spotřeby.

To, že naše ekonomické aktivity vedou ke snižování produktivity naší biosféry, je dnes snadno prokazatelným faktem, tento proces lze sledovat s využitím dlouhodobých měření satelity[2]. Indikátory výkonnosti ekonomiky měří jen spotřebu, přeměnu energie na entropii (entropie = energie, kterou nelze dál využít), neříkají nic o tom, kolik bohatství skutečně máme. A ano, růst jako spotřeba je důležitým faktorem ekonomické výkonnosti, ale bez znalosti aktuálního stavu zdrojů, třeba v podobě hodnocení zdraví a produktivity ekosystémů, je tato rovnice jen poloviční.

Takže abych shrnul myšlenku: vy, kterým na planetě záleží a kteří si NEmyslíte, že „všechno bude v poho,“ nenaskakujte na rétoriku druhých, protože pak sami hovoříte o nesprávných věcech. My nepotřebujeme přestat růst, růst musí všechno, představte si, že by vaše malé děti přestaly růst a vy byste museli utírat pozadí na věky! Říkejte tomu spotřeba, protože tím to doopravdy je – HDP je indikátor produkce entropie, ať už v podobě odpadů jako jsou skleníkové plyny nebo tepla, které vzniká během veškeré lidské ekonomické aktivity a spolupodílí se na oteplování planety. Spotřeba není nijak pozitivní jev, jenže aby existovala civilizace, spotřebu potřebujete – spotřebou přírodního bohatství vznikají zdroje, díky kterým může existovat něco tak skvělého jako satelity měřící zdraví vegetace naší planety, díky kterým můžeme zhodnotit kolik přírodního kapitálu nám ještě zbývá.

Když už chceme mluvit o růstu, mluvme o růstu zásob přírodních zdrojů, zdraví ekosystémů a jejich schopnosti produkovat statky a blahobyt. Objevíme něco, o čem ekonom ani neví že existuje – že totiž bohatství a blahobyt není jen produktem lidské práce, ale také práce ekosystémů, symbiózy rostlin, hub a zvířat. Buďte ti, kdo jsou propagátory růstu, skuteční kapitalisté, a o ekonomech říkejte, že si přejí chudobu, protože to, čemu říkají ekonomický růst je ve skutečnosti hospodářský propad, ztráta zdojů a schopnosti biosféry nás živit. Vezměte jim vítr z plachet, buďte proaktivní a ne reaktivní, kolonizujte pojmy jako jsou bohatství a růst vlastními významy, která dávají daleko větší smysl než to, co tvrdí ekonomové a politici. Nikdo nechce žít v bídě, a bída je přesně to místo kam nás současní ekonomové prokazatelně ženou, i když ve slepé víře tvrdí opak.

[1] https://ourworldindata.org/grapher/co2-emissions-vs-gdp

https://www.nature.com/articles/s41559-021-01417-z

[2] https://www.whatnews.cz/news/katastrofalne-chudneme-byt-hdp-roste-nicime-si-totiz-to-nejvetsi-bohatstvi-ekosystemy/

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz