Hlavní obsah
Názory a úvahy

DNA a HAR1 versus Darvinova teorie

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

28. 7. 8:54

„Nesrovnalosti ve vývoji člověka, popření Darvinovy teorie a zásah do našeho DNA a HAR1.“

Článek

Zajímá vás téma vývoje člověka a možného zásahu do našeho DNA? To je velmi zajímavá a složitá otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. Existují různé názory a teorie o tom, jak se člověk vyvinul a co ho odlišuje od ostatních živočichů. Někteří lidé věří, že člověk je výsledkem přirozené evoluce podle Darwinovy teorie, která se opírá o přírodní a pohlavní výběr. Jiní lidé zpochybňují Darwinovu teorii a tvrdí, že člověk je dílem inteligentního plánování nebo zásahu nějaké vyšší síly. A další lidé hledají alternativní vysvětlení, která by zahrnovala například mimozemskou manipulaci s naším DNA.

Jedním z argumentů, který se někdy používá proti Darwinově teorii, je existence tzv. lidských akcelerovaných regionů (HAR), které jsou částmi lidského genomu, které se velmi liší od těch u našich nejbližších příbuzných, jako jsou šimpanzi. Tyto regiony jsou podezřelé z toho, že mohou ovlivňovat některé lidské specifické rysy, zejména ty související s neurovývojem. Například HAR1 je segment lidského genomu na dlouhém rameni chromozomu 20, který je součástí dvou dlouhých nekódujících RNA genů, HAR1A a HAR1B. Tyto geny jsou aktivní během vývoje lidského mozku a mají velmi odlišnou strukturu a funkci od těch u jiných savců. Někteří lidé spekulují, že tyto změny mohly být způsobeny nějakým vnějším zásahem do našeho DNA, který by urychlil naši evoluci.

Tento argument je však velmi sporný a neexistují pro něj žádné přesvědčivé důkazy. Naopak existují i jiná možná vysvětlení, jak mohly vzniknout tyto akcelerované regiony bez potřeby inteligentního designu nebo mimozemské intervence. Například někteří vědci navrhují, že tyto regiony mohly být ovlivněny procesem nazvaným zkreslená genová konverze (BGC), který je způsoben nerovnoměrnou opravou poškozených DNA řetězců během meiózy. Tento proces by mohl vést k tomu, že některé varianty DNA by byly preferovaně přenášeny na potomstvo a tím by se zvyšovala jejich frekvence v populaci. Tento proces by mohl také vysvětlit, proč se některé akcelerované regiony nacházejí blízko centromer nebo telomer chromozomů, kde je BGC silnější. ²³

Další možnost je, že tyto akcelerované regiony jsou důsledkem adaptivní evoluce podle Darwinovy teorie. To znamená, že tyto změny byly prospěšné pro přežití a reprodukci člověka v jeho prostředí a byly proto přirozeně vybrány. Například HAR2 obsahuje genový zesilovač HACNS1, který může ovlivňovat vývoj palce u ruky a nohy u člověka. Tento zesilovač má u člověka mnoho mutací, které by mohly způsobit, že je aktivnější než u jiných savců. To by mohlo přispět k tomu, že člověk má jedinečný opozitelný palec, který mu umožňuje manipulovat s předměty, a také k tomu, že má modifikace v kotníku nebo noze, které mu umožňují chodit po dvou. Tyto vlastnosti by mohly být výhodné pro člověka jako lovce-sběrače a pro jeho kulturní a technologický rozvoj.

Z toho vyplývá, že neexistuje žádný jednoznačný důkaz, že by lidské akcelerované regiony byly způsobeny nějakým zásahem do našeho DNA. Naopak existují i jiné možné mechanismy, jak se tyto regiony mohly vyvinout přirozenou cestou. To neznamená, že Darwinova teorie je dokonalá a nezpochybnitelná, ale že je založená na silných empirických datech a logických argumentech. To také neznamená, že člověk není jedinečný a zvláštní mezi ostatními živočichy, ale že je výsledkem dlouhého a složitého evolučního procesu, který je stále předmětem výzkumu a objevů. Doufám, že jsem vám pomohl pochopit toto téma lépe a že jste našli mou odpověď zajímavou a poučnou.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz