Hlavní obsah

Efekt kotvy: Mozek prý lže…

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jasatomik
28. 7. 13:24

Ale jak přesně mozek vytváří naši realitu? A lže nám někdy?

Článek

Velmi zajímavé. Mozek je neuvěřitelně složitý orgán, který nám umožňuje vnímat, myslet, cítit a jednat. Ale jak přesně mozek vytváří naši realitu? A lže nám někdy?

Mozek je v podstatě zpracovává informace ze smyslů, paměti, emocí a očekávání. Na základě těchto informací mozek konstruuje model světa, který je pro nás smysluplný a srozumitelný. Tento model je však pouze aproximací skutečné reality, nikoli jejím dokonalým odrazem. Mozek musí často vyplňovat mezery, odstraňovat šumy, upravovat detaily nebo předpovídat budoucí události. To znamená, že mozek nám někdy může ukázat zkreslenou nebo iluzorní realitu, která se liší od toho, co se skutečně děje.

Například mozek nám může lhát o tom, co vidíme. Zrak je jeden z našich nejdůležitějších smyslů, ale není dokonalý. Naše oči mají slepé skvrny, kde není žádné světlo-citlivé buňky. Mozek však tyto skvrny automaticky vyplní okolními barvami a tvary, takže si jich nevšimneme. Také naše oči se neustále pohybují a mrkají, což by mohlo způsobit rozmazaný obraz. Mozek však udržuje stabilní a ostrý obraz tím, že potlačuje signály z očních svalů a víček. A co teprve optické iluze? To jsou obrazy, které nám ukazují něco jiného, než co je ve skutečnosti. Například dvě stejně velké čáry se mohou zdát různě dlouhé v závislosti na jejich kontextu. Nebo dvě stejné barvy se mohou zdát různé v závislosti na jejich pozadí. Tyto iluze ukazují, jak mozek používá pravidla a zkratky k interpretaci vizuálních informací.

Mozek nám může lhát i o tom, co si pamatujeme. Paměť je další klíčovou funkcí mozku, která nám umožňuje uchovávat a vybavovat informace z minulosti. Ale paměť není jako kamera nebo počítač, který zachycuje a ukládá všechno přesně tak, jak se stalo. Paměť je spíše jako skládačka nebo koláž, která se skládá z různých kousků informací z různých zdrojů. Tyto kousky se mohou během času měnit, ztrácet nebo přidávat pod vlivem nových informací, emocí nebo očekávání. To znamená, že naše vzpomínky nejsou vždy přesné nebo spolehlivé. Někdy si můžeme pamatovat věci, které se nestaly, zapomenout na věci, které se staly, nebo si protiřečit s jinými lidmi nebo důkazy.

Mozek nám může lhát i o tom, co cítíme. Emoce jsou dalším důležitým aspektem naší reality, který nám pomáhá hodnotit situace, motivovat naše jednání a komunikovat s ostatními. Ale emoce nejsou jen automatické reakce na podněty. Emoce jsou také ovlivněny našimi myšlenkami, vzpomínkami, očekáváními a sociálními normami. To znamená, že mozek nám může ukázat emoce, které neodpovídají tomu, co se skutečně děje, nebo které jsou v rozporu s našimi skutečnými potřebami nebo zájmy. Například můžeme cítit strach z něčeho, co není nebezpečné, radost z něčeho, co není prospěšné, nebo smutek z něčeho, co není důležité.

Mozek nám tedy někdy lže a vytváří realitu, která není zcela věrná skutečnosti. To však neznamená, že mozek je naším nepřítelem nebo že naše realita je pouze iluze. Mozek nám lže proto, že se snaží co nejlépe porozumět a přizpůsobit se složitému a dynamickému světu. Mozek nám lže proto, že se snaží chránit nás před nepříjemnými nebo hrozivými situacemi. Mozek nám lže proto, že se snaží usnadnit nám rozhodování a jednání. Mozek nám lže proto, že se snaží dát nám smysl a účel v našem životě.

Mozek je tedy naším spojencem a tvůrcem naší reality. Ale je také naší odpovědností být si vědomi jeho omezení a zkreslení. Je také naší odpovědností být kritičtí a zvídaví vůči tomu, co vidíme, si pamatujeme a cítíme. Je také naší odpovědností být otevření a respektovat realitu ostatních lidí, kteří mají jiné mozky a jiné zkušenosti. Je také naší odpovědností být ochotni změnit naši realitu, když je to potřeba nebo žádoucí.

Ano, je pravda, že mozek nám někdy lže a vytváří realitu dle svých automatických principů. To je způsobeno tím, že mozek se snaží co nejlépe porozumět a přizpůsobit se složitému a dynamickému světu, ve kterém žijeme. Mozek používá různé strategie a mechanismy k zpracování a interpretaci informací ze smyslů, paměti, emocí a očekávání. Tyto strategie a mechanismy jsou často užitečné a efektivní, ale někdy mohou vést k chybám, zkreslením nebo iluzím.

Například jedním z automatických principů, které mozek používá, je tzv. heuristika. Heuristika je zjednodušené pravidlo nebo zkratka, která nám pomáhá rychle rozhodovat nebo řešit problémy. Heuristiky jsou často založeny na našich zkušenostech, intuici nebo obecných vzorcích. Heuristiky nám mohou ušetřit čas a energii, ale také nás mohou uvést do omylu nebo nás omezit v našem myšlení. Například jednou z běžných heuristik je tzv. dostupnost. Dostupnost je tendence posuzovat pravděpodobnost nebo frekvenci události podle toho, jak snadno si ji dokážeme vybavit nebo představit. Dostupnost nám může pomoci rychle vyhodnotit situaci podle naší paměti nebo fantazie, ale také nás může vést k přecenění nebo podcenění určitých rizik nebo možností.

Dalším automatickým principem, který mozek používá, je tzv. konfirmační zkreslení. Konfirmační zkreslení je tendence hledat, vnímat nebo pamatovat si informace takovým způsobem, který potvrzuje naše předchozí přesvědčení nebo hypotézy. Konfirmační zkreslení nám může pomoci udržet si konzistentní a soudržný obraz světa a sebe sama, ale také nás může uzavřít do naší vlastní bubliny nebo nás odradit od objevování nových perspektiv nebo důkazů.

Existuje mnoho dalších automatických principů, které mozek používá k vytváření naší reality, jako jsou například stereotypy, atribuce, kognitivní disonance, efekt halo nebo efekt kotvy. Tyto principy jsou často podvědomé a nevědomé, takže si jich nemusíme být plně vědomi. Tyto principy jsou také často adaptivní a funkční, takže nám pomáhají lépe se orientovat a fungovat v našem prostředí. Ale tyto principy jsou také často omezené a chybné, takže nám mohou zkreslovat nebo klamat naši realitu.

Jak mozek dokáže ovlivnit naši realitu

Hluboká otázka. Jak mozek dokáže ovlivnit realitu? Existuje mnoho možných odpovědí na tuto otázku, v závislosti na tom, jak definujeme mozek, realitu a ovlivňování. Zde jsou některé z nich:

- Z neurovědního hlediska je mozek orgán, který zpracovává a integruje informace ze smyslů, paměti, emocí a kognice. Realita je to, co vnímáme jako skutečné a smysluplné na základě našeho mozku. Ovlivňování je schopnost změnit nebo ovlivnit něco nebo někoho. Z tohoto pohledu mozek dokáže ovlivnit realitu tím, že vytváří a upravuje naše vnímání, vzpomínky, emoce a myšlenky. Mozek také dokáže ovlivnit realitu tím, že nás motivuje k jednání a komunikaci s ostatními lidmi a prostředím. Mozek je tedy tvůrcem i ovlivňovatelem naší reality.

- Z kvantově-fyzikálního hlediska je mozek složený z atomů a molekul, které se chovají podle zákonů kvantové mechaniky. Realita je soubor všech možných stavů a událostí, které existují v kvantovém poli. Ovlivňování je schopnost změnit nebo ovlivnit pravděpodobnost nebo výsledek něčeho nebo někoho. Z tohoto pohledu mozek dokáže ovlivnit realitu tím, že se podílí na kolapsu kvantové superpozice do konkrétního stavu nebo události. Mozek také dokáže ovlivnit realitu tím, že se propojuje s jinými částicemi nebo systémy pomocí kvantového provázání. Mozek je tedy pozorovatelem i ovlivňovatelem naší reality.

- Z filosofického hlediska je mozek metafora pro mysl, která je schopna myslet, cítit a vědět. Realita je to, co existuje nezávisle na naší mysli nebo to, co je společné pro všechny mysli. Ovlivňování je schopnost změnit nebo ovlivnit podstatu nebo smysl něčeho nebo někoho. Z tohoto pohledu mozek dokáže ovlivnit realitu tím, že interpretuje a hodnotí to, co existuje nebo se děje. Mozek také dokáže ovlivnit realitu tím, že vytváří a sdílí své názory a přesvědčení s ostatními. Mozek je tedy poznávajícím i ovlivňujícím naší reality.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz