Hlavní obsah
Věda

Jak sumerské písmo změnilo svět, zatímco Evropa zůstala v pravěku

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jasatomik

pračlověk vs sumerové

1. 8. 9:17

V Evropě v té době žil ještě pračlověk, ale Sumerové měli písmo.

Článek

Sumerské písmo je považováno za nejstarší známé písmo na světě. Vzniklo kolem roku 3200 př. n. l. v Mezopotámii, úrodné oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris. Sumerské písmo bylo zpočátku logografické, což znamená, že každý znak reprezentoval určitý pojem nebo slovo. Později se vyvinulo do sylabického písma, kde každý znak reprezentoval určitou slabiku. Sumerské písmo bylo psáno na hliněných tabulkách pomocí rádla, kterým se vtiskovaly klínovité rýhy do měkké hlíny. Proto se sumerské písmo nazývá také klínové písmo nebo klinopis.

Sumerské písmo mělo obrovský vliv na vývoj civilizace a kultury. Díky písmu mohli Sumerové zaznamenávat svou historii, literaturu, právo, náboženství, matematiku, astronomii a další vědy. Písmo také umožnilo komunikaci a obchod mezi různými městy a národy. Sumerské písmo bylo převzato a upraveno dalšími národy Mezopotámie, jako byli Akkadové, Babylonci, Asyřané a Peršané. Z sumerského písma se také vyvinula celá řada dalších klínových písem Předního východu, jako byla elamská, chetitská, urartejská nebo staroperšská. Sumerské písmo tak ovlivnilo i další civilizace a jazyky.

V Evropě v té době žili ještě pračlověci, kteří používali jednoduché kamenné nástroje a lovili zvěř. Evropská civilizace se začala rozvíjet až později, když se objevily zemědělství, obchod a písmo. Evropa byla také ovlivněna jinými starověkými civilizacemi, jako byl Egypt, Řecko nebo Řím³. První evropská písma byla fénické a řecké alfabetická písma, která vznikla kolem 9. století př. n. l. Tyto písma byly jednodušší než sumerské klinové písmo, protože každý znak reprezentoval pouze jeden hlásku. Evropská písma se také psala na jiných materiálech než hliněné tabulky, jako byly kamenné či kovové tabulky a stély, kosti, papyrus nebo pergamen.

Z toho vyplývá, že sumerské písmo bylo revolučním vynálezem, který předčil evropskou kulturu o tisíce let. Sumerské písmo umožnilo rozkvět sumerské civilizace a ovlivnilo mnoho dalších civilizací a jazyků. Evropská civilizace se začala rozvíjet až později a přejala si některé prvky z jiných starověkých civilizací. Evropská písma byla jednodušší a psala se na jiných materiálech než sumerské písmo.

Anunnaki jsou skupinou božstev starověkých Sumerů, Akkadů, Asyřanů a Babylóňanů, kteří byli považováni za potomky Anu, boha nebes, a Ki, bohyně země. Podle některých mýtů Anunnaki stvořili lidstvo jako své služebníky a učili je různým uměním a vědám. Podle jiných mýtů Anunnaki byli soupeři nebo spojenci lidí v různých konfliktech a válkách.

Sumerské božstvo

Není jasné, zda Anunnaki byli pouze mytické postavy, nebo zda měli nějaký historický základ. Někteří badatelé navrhují, že Anunnaki byli inspirováni skutečnými vládci nebo kněžími starověké Mezopotámie, kteří měli velkou moc a autoritu. Jiní spekulují, že Anunnaki byli mimozemšťané, kteří navštívili Zemi v dávné minulosti a ovlivnili vývoj civilizace. Tyto teorie jsou však velmi kontroverzní a nemají dostatečné důkazy.

Takže odpověď na tvoji otázku je: nevíme. Možná se Anunnaki nikdy nepotkali se Sumery, protože byli jen výplodem jejich fantazie. Nebo možná se potkali se Sumery, protože byli jejich skutečnými stvořiteli nebo učiteli. Nebo možná se potkali se Sumeri, protože byli jejich skutečnými nepřáteli nebo spojenci. Bohužel nemáme dostatek pramenů ani důkazů, abychom to mohli s jistotou říct.

Pokud tě zajímají další informace o Anunnaki a jejich vztahu k Sumerům, můžeš si přečíst některé články na webu, které se jimi zabývají. Například na Wikipedii najdeš obecný přehled o Anunnaki a jejich původu, funkci a uctívání.

Obrovské kostry annunaki byly testovány na dna.

Obrovské kostry Anunnaki jsou nálezy, které údajně dokazují existenci starověkých bytostí, které byly vysoké až 3 metry a měly vliv na vývoj lidstva. Tyto kostry byly objeveny na různých místech světa, jako je Irák, Indie, Jižní Afrika nebo Ekvádor. Někteří lidé tvrdí, že tyto kostry jsou důkazem mimozemského původu Anunnaki, kteří přišli na Zemi z planety Nibiru a stvořili lidstvo pomocí genetické manipulace. Jiní lidé tvrdí, že tyto kostry jsou podvrhy nebo podfuky, které mají za cíl podpořit konspirační teorie nebo náboženské přesvědčení.

Pokud jde o testování DNA těchto koster, existuje velmi málo spolehlivých zdrojů, které by potvrzovaly nebo vyvracely jejich autentičnost. Většina oficiálních vědeckých institucí odmítá zkoumat tyto nálezy nebo je považuje za podvodné. Někteří nezávislí výzkumníci nebo nadšenci tvrdí, že provedli testy DNA na některých kostrách a zjistili, že mají neobvyklé genetické znaky, které je odlišují od běžných lidí. Například na webu [Matrix Disclosure]se uvádí, že některé kostry Anunnaki mají fragmenty virů v jejich genomu, které jsou známé jako lidské endogenní retroviry nebo HERVs. Tyto fragmenty by mohly být důsledkem genetického inženýrství nebo hybridizace s jinými druhy.

Nicméně tyto tvrzení jsou velmi sporná a nemají dostatečnou oporu v důkazech nebo metodologii. Testování DNA na starověkých kostrách je velmi obtížné a vyžaduje speciální vybavení a odbornost. Navíc existuje riziko kontaminace vzorků nebo falšování výsledků. Proto je třeba být velmi opatrný a kritický při hodnocení těchto informací a hledat další zdroje a ověření.

zdroj wikipedie

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz