Hlavní obsah
Knihy a literatura

Kniha: Jak si říct o web

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Josef Platil

#řeknisioweb - Jakub Goldmann, Martin Kopta, Josef Platil - Jak si dobře říct o web

25. 12. 2022 12:04

Knihu jsme napsali pro ty z vás, kteří potřebují pomoc teď a tady. Napsali jsme ji jasně a srozumitelně, aby se dala snadno číst a jednotlivé rady na sebe logicky navazovaly, ale také aby se dala otevřít na jakékoli dvoustraně a použít v praxi.

Článek

O knize

Na českém trhu zatím chyběla publikace, která by se zabývala tvorbou webu z pohledu zadavatele. Sepsali jsme tedy sadu tipů, jak si dobře říct o web a další digitální produkty.

V rukou držíte knihu, která má za cíl zodpovědět často kladené dotazy z naší praxe. Spojili jsme deset let pracovních zkušeností s návrhy a vývojem digitálních produktů a služeb na straně jedné a projektového řízení zhotovitele na straně druhé. Cílem je poskytnout podporu jak lidem, kteří se s poptávkou po digitálních službách setkávají poprvé, tak i těm, kteří se jen potřebují ujistit, že se během let praxe neodchýlili ze správné cesty a postupují v souladu s nejnovějšími trendy. Knihu ocení živnostníci a vedoucí malých podniků, zadavatelé v korporátech i pracovníci ve státní správě a veřejných službách.

Zvolili jsme stručnou formu 70 tipů, do kterých jsme zkondenzovali naše zkušenosti, opakující se dotazy při práci s klienty a naše (taktéž se opakující) odpovědi.

Tím, že nám šlo už od počátku o snadnou použitelnost tipů v denní praxi, zvolili jsme jednoduchou a ilustrovanou formu. Tak jako dobře navržený web pomáhá návštěvníkům pokrýt jejich potřeby, pomáhá přístupná forma této knihy k jejímu čtení a lepšímu porozumění.

O autorech

Jakub Goldmann

Designér a školitel, věnuje se přednáškám, mentoringu a start-upům, vede designérskou agenturu Švejda–Goldmann v Praze. Specializuje se na webdesign pro velké vydavatelské domy, fintech disruptivní startupy a  mobilní aplikace. V knize přináší rady klientům, kteří nevědí, jak do digitálního prostředí vstoupit.

Martin Kopta

Produktový manažer na digitálních platformách. Inicioval založení magisterské specializace na UX design na Fakultě informatiky a  statistiky VŠE v Praze, kde také vyučuje. S Jakubem Goldmannem se pracovně setkal v designérském týmu Seznamu a  společně pak pracovali na dalších projektech. Martin vede praktický kurz CSS efektivně s Less. Za patnáct let po absolvování grafické školy vystřídal mnohé profese webdesignu: pracoval mimo jiné jako analytik v Advertures a vedl konzultační tým Dobrého webu.

Josef Platil

Produktový manažer pro PIM & BIM ve společnosti Wienerberger AG. Zakládající člen digitálního hubu pro inovace. Vede vývoj, testování a implementaci inovativních přístupů digitalizace stavebnictví. Má patnáct let zkušeností z mezinárodních firem, z toho posledních deset let pracuje jako IT projektový manažer. Do knihy přispěl pohledem člověka, který od designérů přejímá návrh řešení a je zodpovědný za jeho implementaci.

Komu je kniha určena

Kniha je pro každého, koho téma zajímá. Jelikož se realizační možnosti podnikatelů, pracovníků korporátů i veřejné správy liší, přiřadili jsme k tipům i konkrétní rady třem modelovým skupinám čtenářů:

  1. Majitel barber shopu zastupuje v knize malé a střední podnikatele, kteří jsou limitováni jak finančními prostředky, tak odborností vést digitální projekty. Barber zastupuje ty z našich čtenářů, kteří potřebují malý, ale funkční web. Nemají však zkušenosti se zadáváním ani s návrhem.
  2. Manažerka z korporace je pověřená vedením digitálního projektu od prvotní myšlenky přes návrh, vývoj, testování a nasazení do produkce. Korporát není omezen financemi tolik jako malý podnikatel, ale každou investici musí podpořit několika koly schvalování, budováním business case a přesným plánem dodávek výstupů, jednotlivých milníků projektů včetně termínů plateb zhotoviteli po dokončení projektu. Nezdary velkých projektů (jako je např. rebranding webu) mohou být pro firmu i likvidační, a přitom jim lze předejít kvalitním návrhem.
  3. Referentka úřadu veřejné správy reprezentuje všechny úředníky a pracovníky služeb veřejné správy. Úředníci zadávají digitální projekty jako veřejné zakázky, a tak je případný neúspěch podtržen zvětšovací lupou médií. Projekty ve veřejné správě mají omezené prostředky svěřené nadřízenými orgány. Potýkají se s nedostatkem kvalifikovaného personálu a tabulkové omezení platů brání najmout potřebné specialisty jako kmenové zaměstnance – na tutéž práci, kterou pak zadají externě za tržní ceny.

Proč číst tuto knížku? Proč se o proces, jak designéři pracují, vůbec zajímat?

Protože k dobrému webu vede cesta!

Informace o spuštění předprodeje najdete na www.reknisioweb.cz.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz