Hlavní obsah

Oráč z Čech. Konec záhady

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

8. 11. 22:47

Oráč z Čech. Der Ackerman aus Böhmen. Konec stoleté záhady.

Článek

Oráč z Čech. Der Ackermann aus Böhmen. Konec stoleté záhady.

______________________________________________

Dnes vám ukáži co je psáno v tomto velice pěkném manuscriptu o kterém toho moc vědci a historici neznají.

Rukopisu jsem se věnoval nějaký ten čas, asi tak přibližně několik stovek hodin. Přesně vám to neřeknu, ale vím že má práce při které jsem provedl velice hlubokou analýzu samotného textu rukopisu a jeho pěkných obrázků, byla celkově úspěšná. Tím jsem si stoprocentně jist.

A proto zde mohu i napsat, že po přečtení toho co se o Oráči všeobecně na školách vyučuje, tak jsem s tím historickým a akademickým závěrem toho co rukopis na svých stánkách pergamenu nese velice zklamán. Vše co se týká textu a obrázků tohoto středověkého rukopisu z pera Jana ze Žatce ( Teplé či Šitboře) je hodně špatné. Nebojím se zde i napsat, že je to velká vědecká bída.

Protože jsem zjistil pravou a tedy správnou podstatu a význam rukopisu, tak jsem během určité doby i kontaktoval různé vědecké odborníky, kteří na téma Oráče pořádají speciální konference na různých vysokých školách u nás i v zahraničí. Předpokládal jsem, že když jim dám echo, že se konečně probudí a akademici a různí učitelé budou rádi, když po tolika rocích, kdy se všeobecně vyučovalo na téma rukopisu špatně, budou rádi a bude je i zajímat co je v textu rukopisu psáno. Ale ouvej. ouvej. Ze strany akademie věd Č.R. velký nezájem. To samé i ze strany ZČU, kde jsem kontaktoval písemně několik lidí, kteří vyučují o Oráči a Janu z Teplé, Žatce a Šitboře.

Napsal jsem jim, že vyučují na školách špatně a vše je tedy jinak než svým žákům přednáší . To jsem zjistil po přečtení několika disertačních a bakalářských prací. Které jsou na síti.

Položil jsem si otázku : Proč tomu tak je ? Proč nemá nějaký chytrý akademik, profesor a doktor zájem se konečně dozvědět jaký je správný význam rukopisu a jaký je správný význam jeho textu.

ODPOVĚĎ : Můžou mít STRACH ? Že sto roků vyučují studenty na téma Oráče bludy ? Možné to samozřejmě je. STRACH z neznalosti. A tak jsem zjistil, že budu muset napsat další článek, kde našim vnímavým čtenářům objasním jaké tajemství nese na svých stránkách ten tajemný středověký rukopis.

A tak vám dnes napíši, jaký je význam Oráče z Čech a také vám přeložím jednu stranu toho velice tajemného rukopisu o kterém vědci, historici a akademici píší bludy. Mám toho samozřejmě přeloženo více. Tedy více stran Oráče z Čech. A tak vám dnes ukáži co je psáno na straně značené 23 rukopisu. ( obrázek stránky sem nejde dát a tak každý koho by to zajímalo se na stranu 23 podívá na síti, kde se dá velice jednoduše dohledat ).

__________________________________________________

Wikipedie : zdroj.

Co je o rukopisu všeobecně publikováno : Rukopis je jedním ze základních děl protohumanistické německojazyčné literatury vzniklé v Českých zemích a díky své umělecké hodnotě zároveň německé literatury vůbec. Byl napsán okolo roku 1400 Janem ze Žatce. Autorství : Definitivní jistotu, že autorem díla je žatecký notář Jan, přinesl objev historika Konráda Heiliga, který nalezl v univerzitní knihovně ve Freiburgu im Breisgau pod signaturou 163 rukopis, který se ukázal být formulářem vyšlým ze středověké žatecké kanceláře. Zde je obsažen průvodní dopis, kterým Jan z Teplé věnuje své dílo dlouholetému příteli ještě z Teplé, pražskému židovskému kupci Petru Rothirschovi.

Teze, že Jan je autorem stávající verze Oráče, však není zdaleka všemi vědci přijímána . Uvažuje se o jakémsi archetypu, vzniklém někdy po smrti Karla IV.

Do češtiny byl dílo přeloženo dvakrát. A to v roce 1938 ho přebásnil Pavel Eisner pod názvem Oráč a Smrt. Naposledy ho roku 1985 vydal Jaromír Povejšil jako Oráče z Čech.

Konec citace z Wikipedie . Více se čtenář dočte na Wiki.

____________________________________________________

Zde zveřejňuji to co je psáno na straně 23 rukopisu Oráče z Čech.

Překlad :

S Bič ten s Kůsk jen witfor jen wievvil de žil 4 Bomen. Ráde Pis Ré wiež lide vě žil 4 Lefü, Ššen Díw i Deu. Vašců 4 de Ledenic ( ledňáček ) 4 nás být. Wím Zub ( substituce) viěce mátu Orde. Veršše ad Pan Spise Mít Děje. Taj Huš má Báje. Děl Draca Ččezkoe Sme Syn 2 s 4 Cáj. Tuě wiět ER ( éra ). Báj Muž s Hada Myzl Lid Můj. Réb ( rébus) Je Věc ( věk) s Žen to Pišše ? Dat Vese ( veze )on Líve tu Réb ( rébus) léze. Číst tu ER Den ac Hyn 1351 ě (je) Brata Milá. Grado ( hrad ) Féstě ( slavnost) i Ččezc víte Země Nás. Sfět ( Svět) má dít Mora ( zemřel). Tu co Rád Zví Car Synce 4 Syn Re Bohu Lévc Jac Sfět ( svět)Domo Být. I Žili Dva. Kraji Tuě ( tuje) Rew ak Káji 4 für Roc ( rok) A.D. 1353 Let co Ráji. Děw je Bájc Sfět to Nášš ať má Tíže. Věř dá Orde. Huš Draca letí 4 dwa kraji 4 věž Cáj Dítce 2 Žöne ěs co Matci ( matky) Ží děz EX děf Pis Fěž ( víš ). Je Fo ( vo) Káj ( Karlu ) 4 on Žín vede Sfé ( své) Žín iné Sfět ( Svět ) to. Náz Být Dít. Toě ( toje) zvěko ( z věku) Len. Děd Mask Mít i Žezl Zlaté ak Lew i Zlat. Drac Děd i Lid co. Žil Cére Syne. Fěk Cvíz 2 idé Žíne Act Fět ( vět) nás být. Dám i 4 věž úcol Já Mož Dít i Rež Cáj tu Lev.

________________________________________________________

Tak zde si mohl každý chytrý akademik, historik a nebo lingvista, který sto roků bádal o tom co je v textu Oráče psáno, přečíst správný text toho tajemného rukopisu.

V textu je věta : Báj muž s Hada Myzl Lid můj. ( současná mluva - Bájný muž s hada mysl lid můj).

Vědec si jistě položil otázku so nám tato věta sděluje. Tato věta je velice důležitá, protože nám ukazuje na jeden velice důležitý rod. A tak bude vědec jistě přemýšlet. Když bude vědec dumat, tak zjistí, že když přidá čárky nad písmena ( a) ve slově Hada. Tak bude číst slovo Hádá. Když se někdo Hádá, tak se PŘE. Pak stačí spojit slovo PŘE+ Mysl a bude číst důležité slovo - PŘEMYSL.

Autor nám tím sděluje, že pochází z lidu a rodu Přemyslovců. ( babička autora byla Eliška Přemyslovna).

Dále je v textu věta : Děl Draca ččezkoe sme syn 2 s 4 Cáj. (Dílo Draka Českého jsme syn druhý s 4 Káj ).

To znamená, že nám zde autor říká velice důležitou informaci. A tou je to, že je Druhý syn z Karla 4. A druhý syn Karla IV. byl Václav IV.

Dále je v textu věta : ččíst tu ér den ac hyn 1351 ě brata milá.

Co nám tato zpráva říká. Tato zpráva všem vědcům a akademikům sděluje, že autor měl Bratra kterého měl rád, ale ten zemřel v roce 1351. Každý historik jistě ví a zná, že druhá manželka Karla IV. Anna Falcká porodila roku 1350 malého Václava ( tedy 1 syna), který zemřel roku 1351.

Dále je v textu věta : Roc A.D. 1353 let co Ráji. ( V roce 1353 zemřela 2 manželka Karla IV. Anna Falcká.

___________________________________________________

Celý text je šifrován a je psán v českém jazyku. To co akademik vidí na foliu je jen Mlha, která skrývá správný význam textu. Dešifrovat text rukopisu zas tak není nějaká složitá věc a tak by měl mít i každý vědec možnost přeložit i nějakou tu stranu tohoto krásného středověkého rukopisu. A pak by jistě i ke svému úžasu zjistil, že vše co doposud psal a nedej bože přednášel někde na univerzitě je totálně špatně. Chce to samozřejmě více pracovat a nebát se. Pak budu i Já spokojen a jistě i pochválím chytrého vědce a to nejen zde na Médium, ale i jinde tam , kde něco solidního všem vědcům celého tohoto našeho krásného světa píšu.

Když by snad nedej bože ještě nějaký vědec nevěděl vo co go a furt by tedy tápal, tak ať dá Echo a já mu to dám více po lopatě. Tak se nebujte. Pravda zvítězí.

Tajemných rukopisů je samozřejmě více. A já Zlatoděj jsem připraven vám zdarma věnovat několik lekcí, ve kterých vám ukáži , jak by se mělo při dešifrování starých, tajemných textů postupovat. Každý jistě ví a zná , že je velice špatné, když je nějaký vědec ve tmě a pak podle toho vypadá jeho výzkum. Vyvedu vás na světlo. Tak vydržte.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz