Hlavní obsah
Cestování

Poznejte, kde a jak vznikala vyhlášená kadovská litina

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Koruna Vysočiny

Kadovská naučná stezka

29. 9. 8:00

Železářství na novoměstském panství je název naučné stezky, která je nově v provozu v Kadově ve Žďárských vrších.

Článek

Kadov, malebná vesnice ukrytá v srdci Vysočiny, si připravila pro milovníky historie a přírody novou naučnou stezku Železářství na novoměstském panství. Stezka přibližuje fascinující svět výroby železa a litiny, který je s tímto místem spojený a který kdysi ovládal tuto krajinu. Na šesti informačních panelech se dozvíte o tom, jak se Kadov a okolní vesnice staly centrem železářského průmyslu.

Foto: Lenka Mašová

Památka na železárny

Není to jen pouhý příběh, ale je to cesta do minulosti, kdy se zde vyráběla kadovská litina a její výroba zaměstnávala stovky obyvatel Žďárských vrchů po generace. V čele iniciativy pro připomenutí si historie výroby železa stojí starosta Kadova, pan Jiří Lausch, který prozradil, že chtěl návštěvníkům i místním obyvatelům přiblížit tento důležitý aspekt historie.

Naučná stezka Železářství na novoměstském panství vás provede skrze šest zastávek, každou s informativním panelem, který vám přiblíží různé aspekty železářství v Kadově a jeho okolí. Pro tento projekt byl do týmu přizván žďárský muzejník a historik, pan Miloslav Lopaur, který má své kořeny v Kadově a je známý jako spoluautor publikace Železárenství na Novoměstsku.

Foto: Lenka Mašová

Původní stavení v Kadově

V Kadově se těžbou železné rudy a výrobou litiny zabývali v letech 1651 – 1874. Kadov byl současně hlavním centrem železárenství v okolí, dalšími obcemi byly Vříšť, Kuklík, Milovy nebo Křižánky. V první polovině 19. století tamní železárny zaměstnávaly na 500 lidí. Některé výrobky z takzvané kadovské litiny se dochovaly do dnešních dní; jde zejména o kříže a nejčastěji jsou k vidění na hřbitovech, neboť právě kříže z kadovské litiny ve své době patřily k vyhlášeným a vyhledávaným hutním výrobkům.

Naučná stezka se začátkem v centru obce nejdříve přibližuje historii železářství v katastru Kadova, další panel připomene dolování v Rovných dolech a tamní zaniklý důl. Následující zastávky zájemce seznámí s místy, kde se litina ve vysoké peci vyráběla, se základy milířů v Kopaninách, v nichž se pálilo dřevěné uhlí nezbytné k vytápění vysoké pece, nebo s vlivem tohoto průmyslového odvětví na okolní krajinu.

Foto: Lenka Mašová

Na naučné stezce

Panely kadovské naučné stezky, které kromě historie nabízejí rovněž trochu luštění ve spojitosti s nově nabytými informacemi, čeká ještě doplnění o QR kódy odkazující na komiksový příběh o panu Krocarovi a nezbedném uhlíři Příbkovi. Jak v případě Krocara, který patřil k vrchnosti zakládající hutě, tak uhlíře Příbka jde o reálné osoby, které skutečně existovaly a se železářstvím v oblasti byly spojeny. Obec do budoucna zvažuje stezku propojit i s možností edukačních programů pro školáky.

Přijďte a objevte kus historie Koruny Vysočiny v Kadově! Kadov je připravený otevřít své dveře pro vás a nechat vás prozkoumat svou bohatou železářskou minulost.

Foto: Lenka Mašová

Jedno ze zastavení na naučné stezce

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz