Hlavní obsah
Cestování

Seznamte se se středověkými horníky a navštivte štěpánovský cechhaus

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Hornický cechhaus Štěpánov

Hornický cechhaus Štěpánov

6. 7. 6:00

Jedinečná lokalita si zachovala původní ráz a nemá u nás obdoby. Ponořte se do fascinující historie hornické činnosti v novém muzeu ve Štěpánově nad Svratkou, které se zaměřuje na středověkou těžbu.

Článek

Malé muzeum zřizované městysem bylo otevřeno na konci června 2023 v prostorách historického domu číslo 9 v centru Štěpánova nad Svratkou na Bystřicku. Expozice se zaměřuje na tamní středověkou hornickou činnost, jejíž pozůstatky se těší zájmu odborníků coby nesrovnatelně zachovalejší než ve známých hornických oblastech (například Jihlava, Kutná Hora či Krušné hory), kde středověká důlní díla překryla pozdější těžba, anebo byla zcela zničena.

Návštěvníci se v muzeu, které mapuje místní hornickou historii a geologii, mohou těšit na zajímavé aktivity i poutavý výklad, což jim přiblíží region proslulý zejména těžbou stříbra ve středověku. K prohlédnutí jsou mimo jiné tradiční nástroje středověkých horníků – želízko a mlátek, které mají horníci i ve svém cechovním znaku.

Foto: Hornický cechhaus Štěpánov

Hornický cechhaus Štěpánov

Jsem rád, že mohu spojit práci s koníčkem, říká Karel Pročka

Poutavé vyprávění a zaujetí pro věc mohou zažít návštěvníci nově otevřeného Hornického cechhausu Štěpánov ze strany průvodce muzea, jímž je Karel Pročka z Bystřice nad Pernštejnem. Mladý muž, který je zaměstnancem Muzea Vysočiny v Jihlavě, a zároveň studentem oboru geologie na Přírodovědecké fakultě brněnské Masarykovy univerzity, uvedl, že ho těší, že jej městys v této souvislosti oslovil. „Moje práce je zároveň i mým koníčkem a v cechhausu mluvím o tom, čemu se profesně věnuji, co studuji a v čem se, myslím, dobře vyznám. Jsem rád, že tak mohu dalším lidem zprostředkovat informace vedoucí k poznání, že hornická minulost regionu a památky s ní spojené jsou mimořádně významné.“

Jak hornické muzeum vzniklo a proč zástupci Štěpánova ke spolupráci oslovili právě vás?

Loni na podzim se sešli ti správní lidé, kteří měli o historii a památky připomínající středověkou hornickou činnost v okolí Štěpánova zájem, a zároveň se zastupitelé rozhodli do záměru zřízení malého muzea v objektu, který patří městysi, investovat nějaké peníze. Co se týče mě, tak při studiu žďárského gymnázia jsem se v rámci středoškolské odborné činnosti věnoval zpracování jedné z lokalit středověké těžby stříbra právě u Štěpánova. Tato práce, při níž jsem měl možnost spolupracovat s Muzeem Vysočiny v Jihlavě, se setkala s úspěchem a díky následné publicitě se o ní dozvědělo vedení Štěpánova, které pak se mnou navázalo spolupráci.

Foto: Koruna Vysočiny

Ukázka vzácných pozůstatků z těžby

Co za zajímavosti mohou návštěvníci cechhausu například vidět?

Vystavované předměty jsou vesměs zápůjčky z Archeologického ústavu v Brně, Muzea Vysočiny v Jihlavě a muzea v Bystřici nad Pernštejnem. Nejzajímavější a nejcennější je asi hornický mlátek, to je to velké „tupé“ kladivo, které společně se špičatým želízkem můžeme vidět i v hornickém znaku. Název mlátek je odvozen od slova mlátit, protože právě mlátkem se při dobývání rudy bušilo do želízka. Když šel horník na šichtu, která podle středověkého zákona trvala šest hodin, nosil s sebou třeba deset želízek, která se zvlášť ve tvrdé hornině snadno tupila, a jeden mlátek. A tento poměr se odráží i v dochovaných artefaktech. Zatímco středověkých želízek známe ze Štěpánovska stovky kusů, mlátky bychom možná mohli spočítat na prstech jedné ruky. Při celodenních akcích pro veřejnost budeme vystavovat také artefakty z drahých kovů, nebo měděných slitin, případně originály historických mincí, takzvané brakteáty, což jsou mince ražené před rokem 1300.

Foto: Koruna Vysočiny

Interiér cechhausu

Pozůstatky štěpánovských štol jsou však nepřístupné, navíc se nacházejí v soukromé oplocené oboře. Existuje do budoucna možnost kupříkladu naučné stezky ke štolám, případně zpřístupnění některé z nich?

Štoly jsou ze zákona jako staré důlní dílo nepřístupné, takže tímto způsobem je ani nemůžeme prezentovat. Do budoucna by ale určitě bylo skvělé, kdyby se podařilo získat práva správce důlního díla pro některou ze štol a turisticky ji otevřít. K tomu by ovšem vedl dlouhý legislativní proces. Co se týče prohlídek štol zvenčí, ty zajímavější se nacházejí v borovecké oboře, která je v soukromém vlastnictví a vstup do ní je pouze po domluvě, navíc v ní probíhají odstřely zvěře, což by mohlo být pro případnou neohlášenou návštěvu nebezpečné.

Foto: Hornický cechhaus Štěpánov

Karel Pročka

Počítáte výhledově s rozšířením otevírací doby muzea?

Zatím chceme zachovat stávající objednávkový koncept, tedy prohlídky po předchozí objednávce e-mailem nebo telefonicky s tím, že občas budeme pořádat tematicky zaměřené akce pro veřejnost, kdy bude otevřeno celodenně. Nejbližší akce se uskuteční v neděli 9. července v rámci Slavností Pernštejnského panství, k nimž se Štěpánov také připojil, a na kterou bychom zájemce rádi pozvali.

Pokud chcete poznat zdejší krajinu více, vydejte se po naučné stezce Štěpánovský čtyřlístek.

Foto: Hornický cechhaus Štěpánov

Doprovodný program k návštěvě muzea

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz