Hlavní obsah
Cestování

Výlety za Santinim - není baroko jako baroko

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Koruna Vysočiny

Kostel sv. Václava ve Zvoli

5. 6. 6:00

Na výletě okolo Zvole poznáme, jak moc odlišný byl přístup k baroknímu stylu Janem Blažejem Santinim-Aichelem. Navštívíme dvě úžasná barokní díla, ovšem velmi rozdílná svým pojetím.

Článek

Slavný český architekt Jan Blažej Santini-Aichel projektoval své stavby na půdorysech, které symbolicky vystihovaly jejich poselství. Vše nejlépe odhalíme při detailním pohledu, nebo při pohledu z ptačí perspektivy. Vše u Santiniho mělo svůj význam a bylo důkladně promyšlené, už od základů stavby až po okna, která byla projektována pro dokonalou hru světla. Pojďte s námi porovnat dvě barokní stavby, které se od sebe tolik liší ve svém pojetí. Na výletu objevíme kostely postavené ve stylu baroka a navštívíme i další sakrální památky, které vás jistě zaujmou.

Začneme na návsi ve Zvoli, kde se nachází kostel je sv. Václava. Tento krásný kostel byl postaven ve stylu barokní gotiky a je dílem slavného architekta Jana Blažeje Santiniho.

Foto: Koruna Vysočiny

Kostel sv. Václava

Kostel svatého Václava má půdorys ve tvaru řeckého kříže, s východním ramenem kněžiště dvojnásobně delším než zbylá ramena. K závěru východního křídla jsou připojeny dvě mohutné věže, které přesunují celkovou dispozici kostela směrem k longitudinálnímu uspořádání.

Lucerna na vrcholu střechy, modelovaná podle symboliky knížecí čapky, je výraznou dominantou. Písmeno W ve vrcholu štítu západního průčelí připomíná stavitele a žďárského opata Vejmluvu. Interiér kostela je charakterizován monumentální prostotou s hladkým a téměř nezdobeným zdivem. Hlavní oltář pochází z roku 1770 a obraz Setkání knížete Václava s Radslavem Zlickým vznikl v okruhu malíře Karla Škréty.

Foto: Koruna Vysočiny

Interiér sv. Václava ve Zvoli

Na kostel navazuje i malý hřbitov s márnicí, které je také dílem Santiniho. Kostel sv. Václava byl vysvěcen ve stejné době jako nedaleký kostel v Bobrové nebo jako poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Foto: Koruna Vysočiny

Márnice u kostela sv. Václava

Ze Zvole se vydáme po červené turistické značce směr Olešínky, ale jen krátce: po chvíli vyměníme značku za modrou a půjdeme proti toku potoka Olešná přes Strchův mlýn do Branišova. V Branišově opustíme značenou cestu a přes vesničku okolo kapličky se vydáme po polní cestě do Albrechtic a Rozsoch.

V Rozsochách na nás čeká nádherný kostel sv. Bartoloměje, který je úplně jiný než ten ve Zvoli. Kostel je významnou historickou památkou obce a pozoruhodným dílem pozdního baroka. Stavba probíhala v letech 1763 až 1768 a její rekonstrukce byla financována majitelem panství a patronem kostela, Maxmiliánem Josefem Mittrowským, který je zde také pohřbený. Na vnější straně kostela se nachází sochy v podobě sv. Jana NepomuckéhoArchanděla Michaela.

Foto: Město Bystřice nad Pernštejnem

Barokní socha sv. Michaela v Rozsochách

Kostel ukrývá své starší jádro a má významnou uměleckou hodnotu. Jeho architektura představuje typický pozdně barokní styl sakrálních staveb. Počátky farního kostela svatého Bartoloměje v Rozsochách lze vystopovat až do vrcholného středověku na základě analýzy listin a písemností. Nejstarší zmínka o kostele pochází z listiny Demetera z Bukova z roku 1285.

Foto: Město Bystřice nad Pernštejnem

Kostel sv. Bartoloměje v Rozsochách

Poslední část výletu nás zavede z Rozsoch zpět do Zvole, kde náš 12 kilometrový výlet začal. Na cestě nás ale ještě bude čekat výhled na krásnou přírodu Koruny Vysočiny, tak se nezapomeňte rozhlížet.

Tento výlet je ideální pro ty, kteří chtějí poznat krásy sakrální architektury a užít si příjemnou procházku mimo hlavní turistické trasy. Pokud hledáte další výlety v Koruně Vysočiny, za skvělou architekturou od slavného stavitele Santiniho, naleznete je zde.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz