Hlavní obsah
Lidé a společnost

Izrael: 75 let samostatného státu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Izraelská vlajka v zajetí květů - symbol znovuzrození.

24. 4. 9:32

V porovnání s délkou trvání samostatných státních útvarů lidu Izraele v Zemi izraelské ve starověku představuje75 let existence současného státu jen nevelký zlomek času.

Článek

V souhrnu trvalo ve starověku období soudců, sjednocené monarchie, Judského a Izraelského království a na sklonku minulého letopočtu období Hasmonejské monarchie dlouhá staletí.

Význam moderního židovského státu je ovšem v celém svém kontextu kolosální. Asi bychom v dějinách nenašli jiný podobný příklad, kdy se národ, více než dva tisíce let roztroušený a rozprášený po celé planetě, dočkal znovuzrození politické samostatnosti. Lví podíl na tom mají lídři sionistického hnutí a jejich neúnavný boj. Na počátku stál Theodor Herzl a jeho vize židovského státu; v roce 1897 se konal v Basileji první Světový sionistický kongres. Herzl si tehdy do deníku napsal: „V Basileji jsem založil židovský stát. Možná za pět let, ale jistě za padesát let, zde nějaký bude.“ V tom druhém údaji se nemýlil. „Spletl“ se o pouhých osm měsíců. Novodobý židovský stát byl vyhlášen 14. května 1948, tedy za půl století a osm měsíců od skončení basilejského rokování. Čtyřiačtyřicet let po Herzlově smrti. Pohřben byl ve Vídni – a v roce 1949 spočinuly jeho ostatky na čestném pohřebišti v hlavním městě státu, jehož je duchovním otcem. Na Herzlově hoře v Jeruzalémě.

Foto: Wikipedia/Public Domain

Rakev s ostatky Theodora Herzla v Jeruzalémě 1949.

Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, jak úžasný pocit zažívají lidé, kteří přepisují historii. V případě vzniku Izraele šlo ale víc než o to, že se otočilo kolo dějin; šlo o naplnění slov starověkých izraelských proroků. Tím mužem, kterého Bůh, dějiny a jeho národ pověřil nejčestnějším úkolem vyhlásit stát, tedy přečíst Deklaraci nezávislosti, byl David Ben Gurion. Malý velký muž, první premiér nového státu, charismatická osobnost, politický génius.

14. května 1948 v budově Telavivského muzea, pod portrétem Theodora Herzla, zněla slova, která mnohých vháněla slzy do očí a byla důvodem nepopsatelné radosti, hrdosti a vděčnosti:

Země Izraelská je kolébkou židovského národa, zde byla formována jeho duchovní, náboženská a politická tvář, zde bojoval o státní samostatnost, zde vytvořil své národní i univerzální kulturní hodnoty a daroval světu nesmrtelnou Knihu knih. Násilím vyhnán ze své Země zůstal jí věrný v celé diaspoře a nikdy se nepřestal modlit a doufat v návrat do své Země a v obnovu politické svobody.

Po stručné rekapitulaci politického vývoje a klíčových milníků dějin sionistického hnutí počínaje rokem 1897 přišel vrcholný okamžik, když David Ben Gurion pravil:

My, členové Národní rady, zástupci židovské komunity v Zemi izraelské a Sionistického hnutí jsme se sešli v den ukončení britského mandátu nad Zemí izraelskou a vyhlašujeme tímto z moci našeho přirozeného a historického práva a na základě usnesení Valného shromáždění Spojených národů zřízení židovského státu v Zemi izraelské.

Dále uvedl, že Národní rada bude sloužit jako Prozatímní státní rada „a její vedení bude představovat prozatímní vládu židovského státu, jehož jméno bude Stát Izrael“.

Foto: Wikipedia/Public Domain

Ikonický snímek. David Ben Gurion čte 14. 5. 1948 Deklaraci nezávislosti.

CHARAKTER NOVÉHO STÁTU

Jaký stát vlastně 14. května 1948 na Středním východě vznikl? Deklarace nezávislosti k tomu uvádí:

Stát Izrael bude otevřen židovským přistěhovalcům a všem příslušníkům národa rozprášeným po celém světě. Bude se starat o rozvoj země pro blaho všech jejích obyvatel; bude založen na svobodě, rovnosti a míru - ve světle slov izraelských proroků; bude poskytovat všem občanům plnou sociální a politickou rovnoprávnost bez rozdílu náboženství, rasy a pohlaví; bude garantovat svobodu víry, svědomí, jazyka, výchovy, vzdělání a kultury; zabezpečí posvátná místa všech náboženství a zůstane věrný principům Charty Organizace národů.

Jinými slovy, ustaven byl stát židovský a demokratický, ctící svobody a práva všech svých obyvatel.

Deklarace dále vyzývá

- Spojené národy, aby byly židovskému lidu nápomocny při výstavbě jeho nového státu;

- arabské spoluobčany, aby zachovali mír a podíleli se na budování státu na základě plné občanské rovnoprávnosti a odpovídajícího zastoupení ve všech státních institucích, prozatímních i definitivních;

- sousední státy, aby přijaly nabízenou ruku k míru a dobrému sousedství a spolupracovaly s židovským národem, přičemž zaznělo ujištění, že Stát Izrael je připraven připojit se ke společnému úsilí o rozvoj celého Blízkého východu;

- židovský lid v diaspoře, aby se sjednotil s Židy v Zemi izraelské v přistěhovaleckém úsilí a ve výstavbě a stál jim po boku v těžkém boji za uskutečnění snah mnoha generací o vykoupení Izraele.

Odpověď domácích Arabů i sousedů přišla okamžitě. Nabídnutá ruka ke smíru byla odmítnuta tím nejbrutálnějším způsobem – společnou agresí arabských armád a arabských palestinských formací proti nově ustavenému státu. Po prvním zázraku, vzniku Izraele, následoval po heroické obranné válce zázrak druhý – vítězství Izraelských sil obrany. My, Češi a Slováci, můžeme být neskonale hrdí na to, že k tomu druhému zázraku jsme přispěli podstatným dílem, dodávkou vojenského materiálu, zbraní a výcvikem pilotů a dalších specialistů.

75. výročí izraelské nezávislosti, nejen její vyhlášení, ale především její záchranu v boji si tedy můžeme také my směle připomenout a oslavit. Československý vojenský příspěvek k vítězství Izraele ve Válce za nezávislost, dle Davida Ben Guriona zásadní, je v symbolické rovině také naším úspěchem.

Den nezávislosti - Jom Haacmaut 2023 začne se západem slunce v úterý 25. dubna a potrvá celou následující středu. O den dříve si Izraelci připomínají své padlé a oběti arabského teroru – Den vzpomínek, Jom Hazikaron.

.

Zdroje:

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz