Hlavní obsah
Lidé a společnost

Chcete vědět, jak OSPOD chrání děti? Staňte se pěstounem!

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ksenia Chernaya

Smutek a beznaděj má mnoho podob.

24. 7. 16:44

Co myslíte, čí zájmy by měl chránit OSPOD? Dětí? Matky, která bylo odsouzena za trestný čin namířený proti dětem? Pokud hádáte děti, jste na omylu.

Článek

Jsem bývalá sociální pracovnice a pěstounka. Vychovala jsem 10 dětí, z toho šest v pěstounské péči. Měla jsem asi velké štěstí. Rodiče do výchovy nezasahovali. Pokud jsem od nich něco potřebovala, OSPOD mi vždy pomohl.

Má dcera je také pěstounkou. Ovšem její život je od chvíle, kdy přijala tři sourozence do pěstounské péče, jedna nepřetržitá noční můra. Už slyším: vždyť má doprovázející organizaci a OSPOD, který přeci chrání zájmy dětí. No, tak nemá. Doprovodná organizace je super, ovšem chování OSPOD je naprosto neuvěřitelné.

Již na úplném začátku došlo k tomu, že OSPOD komunikoval pouze s matkou. Ani je nenapadlo kontaktovat otce dětí. Nikdo se nenamáhal je oslovit a zasvětit je do situace. Odůvodnění OSPOD: otcové nejevili o děti zájem. Jak také mohli, když o pobytu matky a dětí nevěděli, protože matka neustále místo pobytu měnila. Mimochodem matka dodnes tají svou adresu v zahraničí, nezná ji prý ani OSPOD ani soud.

Již tady OSPOD nekonal, i když měl. Uvěřil matce, že otcové nemají zájem. Tuto lež mohu velice snadno vyvrátit, neboť otcové jsou s pěstounkou v nepřetržitém kontaktu a o děti se zajímají, setkávají se, seznámili je se širší rodinou…

A jsme opět u matky. Podle posudků je silně manipulativní, patologická lhářka a dětem nebezpečná.

Jako manipulátor dokáže být velmi okouzlující. Všechno dokáže otočit ve svůj prospěch. Že ji nesčíslněkrát odebrali děti? To proto, že ji neměla socka ráda, že socku zmanipuloval otec dětí… Že děti měli neustále hlad? To proto, že otcové neplatili výživné. Ne proto, že peníze použila na nákup něčeho jiného než jídla pro děti. Ona je ta chudinka, které všichni hází klacky pod nohy a ona vůbec netuší proč. Dostane vás velmi obratně do pozice bojovníka za spravedlnost. Za to, co ona pokládá za spravedlnost. Bohužel jí na to skočil i OSPOD. Například: dva roky tvrdila OSPOD, že nemůže za dětmi jezdit, protože se stará o postiženého syna, který se jí nedávno narodil. Až když pěstounka upozornila, že je to lež a syn jí byl hned po porodu odebrán, přestala jím argumentovat.

Co myslíte, čí zájmy by měl chránit OSPOD? Dětí? Matky, která bylo odsouzena za trestný čin namířený proti dětem?

Pokud hádáte děti, jste na omylu. OSPOD stojí pevně a neochvějně za biologickou matkou.

Od samého začátku bylo chování dětí, zejména holčičky (říkejme ji Kačka) velmi nápadné. Když se u Kačky objevilo podezření na sexuální zneužívání, tak OSPOD nepomohl. Nedělal nic, neporadil. Až doprovázející organizace navrhla vyšetření v Dětském krizovém centru v Praze. Zde chtěli vyšetřit i mladší dvojčata. Závěrečnou zprávu pěstounka však nedostala. Tu může dostat pouze soud nebo OSPOD. OSPOD odmítl s tím, že on žádné vyšetření nechtěl, tak ho zpráva nezajímá. Zprávu si po několika upozorněních vyžádal soud a na základě zprávy dal podnět k trestnímu stíhání, protože zde bylo uvedeno, že Kačenka byla velmi pravděpodobně pohlavně zneužívána.

Co udělal OSPOD? Nic.

Vyšetřování bylo odloženo, protože všichni obvinění odmítli vypovídat. Mohli by si tím totiž přivodit trestní stíhání.

Podle socky se tedy nic nestalo a není co řešit.

Vyšetření malých kluků vedlo k závěru, že i oni byli nejspíše sexuálně zneužíváni a to ve věku 2-3 roky. OSPOD tvrdil, že zprávu na chlapce nemá. Až když pěstounka žádala soud, aby o zprávu požádal, socka přiznala, že ji už má. Pěstounka tedy požádala o nahlédnutí do spisu. Zde zjistila, že zpráva z DKC na malé kluky leží již rok ve spise. Ze zprávy mimo jiné vyplynulo, že zneužívání Kačenky byli přítomni i chlapci. Potvrdili tak Kačenky výpověď.

A co OSPOD? Nic, nic a opět nic.

Až když si pěstounka stěžovala na postup socky, byla na zásah vedoucí OSPOD zpráva předána policii. Opět odloženo, protože obvinění opět odmítli vypovídat. Chce se mi nad tím brečet. Pokud jste pedofil, zneužívejte opravdu malé děti a když to vyjde najevo, stačí jen odmítnout vypovídat….

Problémy ale narůstaly, tak se pěstounka obrátila na SVP. Tam docházela s Kačkou cca rok. Tady odborníci hned věděli, co se děje. Pomohli pěstounce i Kačence. Asi po roce byl doporučený pobyt. O tom socka neopomněla okamžitě informovat matku. Ta se obrátila ihned na SVP a zkoušela svou hru. Ovšem když zjistila, že ji odborníci na to neskočili, vyhrožovala, že Kačce pobyt zruší. Obtěžovala, vyhrožovala, posílala právníka. A na konec pobyt opravdu zrušila. Proč? Protože může. Nebo protože se bála, co se objeví ve zprávě?

A co OSPOD? Socka řvala do telefonu na dceru, že nic řešit nebude, že už toho má dost. A tak dcera ve spolupráci s otcem dali návrh k soudu, aby nahradil souhlas matky a Kačenka pobyt dokončila. OSPOD si ovšem vymínil, že pobyt bude zaměřen na vhodnost styku s matkou a sourozenci.

V závěrečné zprávě se uvádí, že se Kačenka matky a starších sourozenců bojí a nechce se s nimi stýkat. Je tam doporučení, že by na to měl být brán ohled a že by neměla být do styku nucena.

A OSPOD? Zprávu označil za nerelevantní, nedůležitou a smetl ji ze stolu, protože neodpovídala jeho představám, tak jako zprávy z DKC.

Kačka i kluci tak byli nuceni se dále s matkou potkávat. Po prvním setkání dostala Kačka panický záchvat a musela odejít. Tvrdila, že matka je opilá, že se jí bojí a po odchodu brečela, že má strach, aby matka neublížila klukům a pěstounce. Po druhém setkání se Kačky psychický stav začal prudce zhoršovat. Hledali jsme pomoc. Jako optimální se jevil opětovný pobyt v SVP. Zde, po předchozí zkušenosti, podmínili pobyt souhlasem matky. Na krajském úřadu nám bylo řečeno, že pokud s matkou nekomunikujeme my, měl by souhlas zajistit OSPOD. Ten však prohlásil, že není schopný souhlas obstarat. Jediné možné řešení tedy byl pobyt Kačenky v DDÚ. Soudně nařízený, aby ho matka nemohla zrušit. Tak když ho nemohla zrušit, začala hrát s etopedkou tohoto zařízení svou osvědčenou hru na oběť. Bohužel, na rozdíl od SVP, tady se nechala etopedka velmi snadno zmanipulovat. Uvěřila matce, jak je úžasná, jaký má o děti zájem, jak se snaží a jak jí pěstounka ukradla děti… Nikoho v DDÚ nezajímalo, že za dětmi byla za čtyři roky čtyřikrát, o děti nejevila zájem, nikdy od ní k narozeninám nic nedostali…

Jak to bylo v DDÚ?

Matka bombardovala DDÚ telefonáty, Kačenku dopisy, fotkami a dárky. Je zvláštní, že nikoho nenapadlo, že je to jen promyšlená manipulace. V té době měli kluci narozeniny. Co myslíte, že dostali? Tak jako celé roky před tím – nic.

Přestože má matka přesně stanovený styk za asistence doprovázející organizace, bylo jí umožněno etopedkou zařízení setkání s Kačenkou. Samozřejmě bez asistence doprovodky. Přestože jsme upozorňovali, že překračují soudní rozhodnutí, nic se nedělo. Naopak, na přání matky došlo ještě k jednomu setkání – opět mimo stanovený čas a bez doprovodky.

A co OSPOD? Podpořil setkání Kačenky s matkou mimo soudně stanovenou dobu a opět bez doprovodky. Takže tentokrát jednal - jen ne ve prospěch dětí, ale podle přání matky. Kačenka měla před setkáním zažívací problémy, tiskla se k etopedce, třásla se… přesto byla k setkání, za podpory OSPOD, donucena.

Děti jsou přes všechny tyto zprávy nadále nuceny se potkávat s částí biologické rodiny, která jim ubližovala. Po každém setkání jdou všechny děti do těžké regrese a všechen pokrok, který do té doby udělali, je pryč. Děti vykonávají svou velkou potřebu v pokoji pod koberec, čůrají po domě, nejsou schopny spát samy, protože mají noční můry. Pokud se pokusíme, po několika týdnech, nechat děti spát v jejich pokoji, vzbudí se v noci hrůzou, brečí a běhají po domě. Trvá dlouho, než se nám je povede uklidnit.

Nejčastější dotazy sedmiletých dvojčat:

Neopustíš mě?

Ochráníš mě?

Máš mě ráda?

Přijde vám to normální? Kolikrát jste slyšeli první dva dotazy od svých dětí?

Na jednání socky si pěstounka stěžovala na krajském úřadě. Výsledek nic moc. Ale od té doby nesmí socka jednat s pěstounkou bez dohledu jiného pracovníka. Dobrý, jenže viděli jste někdy, že by jedna socka potopila druhou? Já ne. Malý příklad: při poslední návštěvě, kdy se jednání zúčastnila socka, vedoucí OSPOD, pěstounka a já, jsme řešili, jak je možné, že matka ještě nebyla zbavena rodičovských práv a proč není zákaz styku, když byla matka odsouzena za trestný čin namířený proti dětem. No a při jednání v DDÚ se socka strašlivě divila, kde jsem vzala informaci, že byla matka odsouzena, protože ona o tom nic neví. No to by se z toho jeden po….

Malé shrnutí: OSPOD opakovaně zatajuje zprávy, jedná pouze ve prospěch matky a nikoliv dětí, tvrzení pěstounky jsou neustále napadána, bagatelizována a často se ani neobjeví ve spise, vůbec nebere v potaz psychický stav dětí. Přestože s matkou OSPOD komunikuje již několik let jen emailem, když toto samé požadovala pěstounka, aby měla důkaz o tom, že si socka píše do spisu jen to, co se jí hodí, byla rázně odmítnuta. Navíc jí OSPOD vyhrožoval, že když nebude komunikovat jinak, než po e-mailu, taky by mohli chodit na neohlášené návštěvy. Buď budeš milý pěstoune jednat tak, jak požaduje OSPOD (a je úplně jedno, zda je to ve prospěch dětí či nikoliv), nebo se se zlou potážeš. Takže milé dámy, těšíme se na vaši neohlášenou návštěvu.

Pokud snad někdo uvažuje, že se stane pěstounem, doporučuji si nejdříve zjistit, jak místní OSPOD pracuje, jak hájí zájmy dětí. Pokud možno u jiných pěstounů, než vám doporučí OSPOD. Stát velmi dobře ví, co činí. OSPOD si totiž nemůžete vybrat, tudíž ani změnit. To by pak většina těchto úřadů zela prázdnotou (ten náš zcela jistě) a ty „dobré“ (i takové jsou) by nestíhaly.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz