Hlavní obsah
Věda

Rhodium, z nejdražších neradioaktivních člověkem produkovaných materií I.

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Miloš Večeřa

Rhodiová granálie o  hmotnosti asi 1g

30. 4. 19:52

Slyšeli jste někdy o rhodiu? Jedná se o kovový prvek periodické tabulky. Myslím, že skoro všichni lidé znají zlato! Který kov je však skutečným „králem kovů“? Proč se nám všem lépe dýchá?

Článek

Rhodium je prvek z tzv. skupiny platinoidů. Jedná se o drahý kov, jehož světová produkce může být 20-30 t za rok, což je asi 100× méně než zlata! Zajímavá je též jeho cenotvorba, která je spjatá se dvěma na sebe působícími fenomény. Ten první je automobilismus a ten druhý je znečištění ovzduší, na kterém se ten první podílí. Z toho důvodu až 90 % jeho produkce končí jako aktivní složka třícestných katalyzátorů. Napomáhá zde k redukci oxidů dusíku. Ty jsou sami o osobě dráždivé, navíc se podílí na vzniku letního smogu a mnohých dalších fenoménech znečištěného ovzduší!

Foto: Miloš Večeřa

Asi nejčastější typ třícestného katalyzátoru. Keramická vložka s nanesenými Pt-kovy, tento je již vysloužilý, obsahoval(huje) Pd a Rh.

Kolik tedy? Cena rhodia v posledních 20 letech je opravdu zlatu velmi volatilní, někde mezi $500-$25000 za trojskou unci (31,1g). Zde si můžete prohlédnout historický vývoj jeho ceny Je to několik let, co se objevilo investiční rhodium jako slitky či snad i jako výrobní prach v plastové kazetě. Já musím říci, že nejsem fanda těchto investic, jelikož si myslím, že plní spíše kapsy prodejcům těchto produktů! Když si však v současnosti vygooglíte „investiční rhodium“, tak najdete něco ve stylu: „Vyprodáno“, „Není skladem“ či „Na dotaz“. Aktuálně však cena Rh zažívá více než rok volný pád! A tak se na jednom známém zahraničním aukčním portále zjevily k prodeji 1g rhodiové medaile „Cohen Mint“, jenž byly tuším emitovány v krizovém roce 2009.  Nutno však podotknout, že jsou k prodeji za výrazně vyšší cenu, než je aktuální cena kovu na burze!

Kde se bere

Vzácnost má své kořeny v tom, že zatímco zlato je, bylo a bude těženo na mnoha místech světa, tak průmyslová těžba rhodia a platinoidů obecně je vázána na několik depozitů v několika zemích světa s velkou dominancí Jihoafrické republiky. Prvotně však byly tyto kovy získávány z rýžovišť, které vznikly zvětráním ultrabazických hornin, na které jsou platinoidy vázány. Získávaly se kovové nuggety, zrnka, které by se daly laicky označit jako „ryzí platina“. Z mineralogického hlediska se však jedná o více minerálů o „dvou frakcích“. Dominantě se mohlo jednat o minerály Fe-platiny, převážně tzv. izoferoplatina - Pt3Fe. Druhou frakci tvoří vzácnější a mnohem menší zrnka a krystalky slitin Os, Ir a Ru různého složení. Rhodium může být obsaženo v obou frakcích. Vzácné mohou být také dobře definované fáze Pt4Rh, které byly popsány či Rh-bohaté Fe-platiny. Dalo by se zde použít takové jednoduché pozorování, že čím je takový Pt nugget stříbrnější a méně "rezavý"(koroze Fe), tím více obsahuje pravděpodobně Rh či Pd. Problematika navíc poněkud komplikovaná! Pod mikroskopem tyto „definované“ minerály často tvoří srostlice, vměstky či inkluze různých fází.

Foto: Miloš Večeřa

Platinový nugget, snad původem z Kolumbie, který by mohl obsahovat rhodium. Skutečná velikost je okolo 3 mm. Jistou zajímavostí tohoto nuggetu je místy vycementované zlato.

Prvotní rýžoviště, ze kterých lidstvo získávalo platinové kovy se nacházely především v Kolumbii a poté i na Urale. V 19. a 1. polovině 20. století tvořila hlavní zdroj rhodia. Do dnešní doby byly tyto zdroje buď vyčerpány nebo jsou již produkčně nevýznamné! Mnohem důležitější roli hrají dnes specifické sulfidické Cu-Ni rudy. Krásně to ilustruje jeden citát z české verze knihy Vybrané metody anorganické analysy roku 1958:

V posledních letech se stala Kanada nejproduktivnější zemí vzhledem k výskytu platinových kovů v sulfidických rudách niklu a mědi, z nichž se nyní získávají při elektrolytické rafinaci. Kanadskou produkcí se ruthenium a rhodium staly podstatně přístupnějšími, než byly dříve.
Hillebrand, Lundell, Bright, Hoffman
1. 1. 1958

Rhodium jako takové totiž nemá moc „vlastních“ minerálů a spíše se jedná o geologické zajímavosti. Většinou se jedná o sulfidy či arsenidy, ale např. někdy je popisováno něco jako „nativní rhodium“. Pokud se nejedná o podvod, tak je tím obvykle míněna již výše zmiňovaná Rh bohatá Pt. Co se můžete dočíst snad ve všech knihách, kde je geologie rhodia propírána, tak je jistá zajímavost! Některé vzorky zlat z mexického státu Sonora údajné obsahovaly až 40 % rhodia a daly vzniknout až mystickému minerálu zvanému rhodit. Vzhledem k tomu, že tato informace ve všech publikacích, kde jsem ji zaznamenal, zjevně pochází od jednoho a toho stejného zdroje, tak je dosti možné, že se jedná o mystérium. Do dnešních dní jsem na širém internetu a databázi mindat.org nenašel snad jediný prokazatelný vzorek takového zlata…

V České republice se rhodium ani jiné platinové kovy netěžily ani nebudou! Český masiv a Západní Karpaty jsou takřka těchto kovů prosté, i když drobné výskyty jsou zaznamenány, jedná se však o jiný příběh! Příběh jiného prvku-platinoidu.

Konec I. pojednání. Pokračování příště…

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz