Hlavní obsah
Rodina a děti

Dítě a další směry jeho vlivu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Velký vliv zde sehrávají kamarádi, myslí se v obou směrech. Polorozbořený objekt se jeví jako ideální věc ke zkoumání a právě k utužení vzájemných vztahů…

4. 9. 10:29

Vlivů na dítě a dítěte na někoho a na něco je dost. Jistě bychom neměli podceňovat ani vliv dítěte na sebe sama.

Článek

Před docela krátkým časem jsme se dozvěděli, co a kolik může dítě ovlivnit. Před námi se rozvinula docela slušná řádka oblastí. Přesto jich máme ještě několik před sebou. Nyní za nimi můžeme vyrazit, abychom se obohatili a současně obraz vlivu zkompletovali.

Ztratili jsme pár myšlenek směrem ke zdravotní oblasti. Jistě by se našly i další prvky, zejména pokud je nejcennější hodnota v ohrožení, případně pokud se již něco špatného stalo. Velký zásah do zdraví dítěte je zásadním faktorem. Ovšem jen někdy k němu samo dítě přispěje. Třeba svou neopatrností, neposlušností, tvrdohlavostí, chutí něco si zkusit atd. Rodiče se mnohdy chovají příliš úzkoprse a málo svým dětem dovolí. Jejich přístup se leckdy stává příčinou pro jevy, které laicky označujeme jako „utržení z řetězu“. Dítě využije volné chvíle a než by se soustředilo na opatrnost a ochranu sebe sama, je uchváceno tzv. svobodnou příležitostí a svoji aktivitu buď přežene a/nebo ji namíří ne zcela správným směrem. Samozřejmě existují pozitivní a negativní dopady jednotlivých kroků a procesů.

A s dětmi jsou spojeny také určité administrativní úkony, ať již by se jim rodiče chtěli jakkoli vyhnout. Papíry byly, jsou a budou a možná - jak se nejen zdá - v ještě vyšším počtu než dosud. A stále se požaduje více údajů, které však máme za úkol chránit - přirozeně ve vlastním zájmu. Co je vlastně důležité? Jak máme danou oblast lépe chápat? Ale zde se již ocitáme v jiné kapitole, rovněž ne nezajímavé. Není vyloučeno, že do ní někdy v budoucích časech zabrousíme.

V neposlední řadě má dítě vliv na vztahy s kamarády. Tady bychom mohli uvažovat o kladných i o záporných cestách a o různých pěšinách mezi nimi. Svého času jsem napsal několik vět a odstavců, jak probíhají procesy na pískovišti. Budou rozvedeny dále. Jen stručně připomenu, že je rozdíl, když se dítě chová agresivně a snadno se prosadí, takže si „bez problémů“ může půjčit cokoli od kohokoli a na jak dlouhou dobu chce. A na druhé straně - jaké naděje na úspěch má chlapeček či holčička, kteří trpělivě počkají, slušně požádají a nijak výrazně se neprosazují? Praxe nám leccos ukazuje.

Jistě bychom neměli podceňovat ani vliv dítěte na sebe sama. Tady od odborníků na prožívání, myšlení a chování lidí můžeme registrovat, jak hovoří o více či méně uvědomovaných projevech a jejich dopadech. Obecně lidé konají dost činností, aniž by si byli vědomi, zda jim prospívají či naopak škodí. Zvláštní skupinou jsou jedinci, kteří poškozují svůj organismus, i když byly škodlivé účinky jasně a víckrát prokázány. Jak není těžké uhodnout, jedná se o oblast aplikace návykových látek. A ještě připomínám skupinu osob, které se poškozují záměrně. Velkou roli zde má míra jejich osobní odpovědnosti a nelze nezmínit kázeň, vůli a jim blízké prvky. Dále by bylo velmi prospěšné hovořit o sebepoznávání, snaze o sebeovládání, dosahování přiměřeného sebevědomí a sebedůvěry jako výsledku předchozích procesů. Vše napsané se týká dětí, dospívající mládeže i dospělých.

Nakonec jasně vidíme, že dítě může ovlivnit opravdu hodně. Spíše běží o více, než by kdo čekal. Důsledkem části jeho kroků bude zvýšení pocitu bezpečí, respektu, spokojenosti a sebenaplnění, aniž by zde existoval jasný plán. S postupem věku o daných jevech a souvislostech začíná více uvažovat a snaží se o jejich uskutečnění. Cesty a zkušenosti mohou posloužit jako nabídka pro příští setkání.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz