Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Není známka jako známka

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Většinou bude příjemnější se bavit v bazénu než se podrobit zkoušení ve škole…

11. 9. 12:22

Obvykle bývá na známky ve škole velký tlak. Od vyučujících, od rodičů, příbuzných. Ale je na místě? Jakou hodnotu vlastně známky mají?

Článek

Pravdivým výrokem je, že na známku a na její podobu má vliv řada různých faktorů. Především se jedná o samo prostředí školy, o působení učitelů, vedení školního zařízení, obsah učiva, používané metody a způsoby, postoje rodičů a samozřejmě o vlivy spojené se spolužáky. Jak zřejmě uhodneme, každý prvek se může a také se v praxi prosazuje s různou silou a intenzitou. Abychom si vytvořili úplnější obrázek o celém procesu, je dobré se zmínit ještě o dalších činitelích.

V neposlední řadě do hry vstupují rozdíly mezi jednotlivými školami. Ač se na nich učí podle stejných osnov, přesněji dnes RVP a ŠVP, přesto v praxi narazíme na rozdílné přístupy a zejména na nestejnou míru náročnosti. Sám mám zkušenost s lidmi, kteří oceňují a vynášejí své chytré ratolesti a argumentují, kolik už v průběhu školní docházky získali jedniček a dvojek. A se zřejmým potěšením dodávají, že stejné známky pravidelně mívají také na vysvědčení. Jejich radost a hrdost jim v žádném případě nemíním brát. Jistě je pro rodiče dobré a příjemné, když se děti snaží a patří ve třídě mezi nejlepší. Zamysleme se však nad problémem, za jakou cenu se tak děje. Stačí zase několik dotazů. Nenaplňují si rodiče spíše své vlastní ambice? Jsou děti svými rodiči nadměrně vedeny k úspěchu? Mají kapacity na jeho dosažení? Není ohroženo jejich tělesné a duševní zdraví? Jak velkému tlaku jsou vystaveny? Vědí rodiče, nakolik se změnil obsah a hlavně rozsah probírané školní látky? Mají otcové a matky aspoň základní představu, jak tělo a psychika dítěte fungují a jakými způsoby by se svými ratolestmi měli pracovat? Pokud u nich určité povědomí existuje, v jakém rozsahu je využíváno a respektováno? Možná by se jim hodilo pár poznatků z oblasti, jak si počínají trenéři se svými svěřenci ve sportovních oddílech.

Druhou zastávkou by se jistě měla stát úvaha nad úrovní školy a nad stupněm přísnosti a náročnosti pedagogů. Je přece na pohled zřejmé, že nároky například na obecném gymnáziu jsou vyšší než na obchodní akademii a že takřka nelze srovnávat znalosti maturantů klasické SŠ s podstatně nižší vědomostní výbavou absolventů SOU apod. Přesto zpravidla vítězí „známkové“ hledisko. Přitom by stačilo, jak jsem se sám pokusil a zúčastnil se, uspořádat setkání několika žáků různých škol. Výsledky nebyly překvapením. V jenom případě žák ze školy s nižší náročností při lepších známkách prokázal jednoznačně nižší znalosti, měl omezenější dovednosti a schopnosti pracovat s informacemi a prezentovat je apod. Ve druhém byly žákyně vcelku vyrovnané, ale ty na těžší škole měly v notýsku o poznání horší klasifikaci. Obecně / tj. číselně / sice prospívaly hůře, ale ve skutečnosti byly lepší. Existuje snad výmluvnější příklad?

Kdysi určití filozofové prohlašovali, že vše je relativní, česky řečeno poměrné. Proto bychom si poměrů a srovnání měli být vědomi rovněž zde a neměli bychom váhu známek přeceňovat. Mnohdy své děti zbytečně traumatizujeme a zhoršujeme jejich psychické stavy a procesy. Jak se nám za naše trápení asi odmění? Jak se k nám zachovají, až získají více moci a samostatnosti? A tělesné síly! Pochopí snahy a kroky rodičů? Budou se na ně zlobit, že nebyly tehdy pochopeny ony samy? Podaří se něco vysvětlit? Bude následovat zlepšení vztahů? Dojde naopak k oddálení a snad i k odluce? Zaregistrujeme slovní a dokonce tělesné napadení? Vznikne nepřátelství a lhostejnost na dlouhá léta? Vše se nějak překoná? Na leccos se zapomene? Budou prvky a procesy bagatelizovány? Bude se na minulost vzpomínat jen v dobrém? Nebo zůstanou právě jen spory, ostny a negativní pocity?

Vidíme, že otázek není málo, a tak zde nebývá snadno. Už jen proto je záslužné věnovat celé oblasti více pozornosti. Závěrečný školní účet je sice důležitý, ale jeho úloha by se neměla nepřiměřeně zveličovat. Ani jeho význam pro další život nepřeceňujme. V životě bude stejně důležitější, co budou dnešní žáci jako budoucí dospělí umět, jak se budou chovat, co dokážou předvést a uplatnit v běžných i v kritických situacích a nikoli co měli na vysvědčení. Jinými slovy je třeba si v procesu honby za známkami uvědomovat existenci vícero hledisek a snažit se je respektovat.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz