Hlavní obsah
Názory a úvahy

Nové cesty ve škole a psychologické bariéry

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jiří Vítek / Seznam.cz

Kdyby takto jasně byly označeny cesty pro školství, mnozí by si velmi oddechli. Nebo také nikoli?

2. 11. 12:25

Dnes se navazuje na článek s názvem Psychologická příprava učitelů. Školy již nastoupily na cestu větších i menších změn, přičemž další se čekají. Co ještě lze čekat? Ano, kontroverzní téma je zde.

Článek

Kdo je aspoň trochu do problematiky zasvěcen, zřejmě tuší, že se bude jednat o docela kontroverzní téma. Na začátku si pro lepší informační výchozí pozici připomeňme, že vždy a všude, kde dochází k organizačním a jiným změnám, se ukazují určité problémy. Měli bychom vidět jejich materiální, technický, finanční a organizační rozměr a současně individuální, sociální, psychologickou a emocionální rovinu. Už jen proto bude pohled na oblast školství zajímavý a rovněž potřebný.

Zdá se, že školy nastoupily na cestu větších i menších změn, přičemž další se čekají. Zmíním dvě. První se týká způsobu a délky přípravy budoucích pedagogů a druhý způsobu a metod samotného vyučování. Každá nová věc vzbuzuje řadu otázek a vyvstávají jisté problémy. Nejinak se děje také zde. Jednou z úvah je zkrácení doby celkové přípravy učitelů. Navíc je z praxe patrné, že dosavadní systém výuky již není příliš efektivní. Nejlepším potvrzením je počínání absolventů škol při budování a rozvíjení profesionální kariéry a výsledky našich studentů ve srovnávacích testech s jejich evropskými vrstevníky. Je tématem do diskuse, zda je lepší mít hodně informací a nemít odpovídající schopnost s nimi pracovat, než jich vlastnit méně a dobře vědět, jak se k nim rychle dostat a jak s nimi vhodně nakládat. Současná tendence se ve světě kloní spíše ke druhé variantě, což však mnoha českým učitelům nepřipadá jako důvod, aby přebudovali své názory, postoje a praktické přístupy. Nebo by chtěli, ale nepustí je celkový systém?

Studium v nové podobě bude a již je variabilnější. Bude mít však žádoucí přínos a očekávanou kvalitu? Dnes se všude šetří a možná se přijde na nápad, že by nakonec mohli stačit jen několikaměsíční učitelé. Svého času jsme se dočkali podstatného zkrácení základní vojenské služby, aniž by byla ohrožena obranyschopnost republiky, a ač rostla složitost techniky a zbraňových systémů. Stejný nápad může přijít do školství, ne? K úplné informaci patří, že šlo naštěstí o dobu, kdy se ČR nemusela žádnému protivníkovi postavit a bránit a kdy vojáci nasazení na povodně zvládli velké úkoly bez zmíněných bojových a válečných prostředků. Co by učitel vlastně měl dělat? Na stav, kolik za své pouhé předávání informací bez odpovídajícího vlivu na rozvoj žákovy osobnosti bere, není jeho plat rozhodně malý. Nebo i vychovává? Pak by se mělo finančně přitlačit? Jsou i další pohledy.

Důležitou poznámkou je, že v oblasti školství dnes působí hodně učitelů ve věku nad 40 let. Na jedné straně je charakterizuje zkušenost, ale na druhé straně mnozí představují dost vysoký stupeň zakonzervovanosti. Jedním z důsledků je osobní přesvědčení o správnosti doposud používané cesty, neochota měnit dosavadní styl a přijímat novinky. Jak je zřejmé, jedná se o silný faktor, který mívá zásadní vliv na celkové dění na škole. Buď ve vzduchu je cítit a/nebo je přímo vyslovováno konstatování typu - „tady se nic měnit nebude, takhle to šlo dosud, proč by to tak nemohlo fungovat i nadále“. Je však otázkou, zda dosavadní systém může a bude funkční také ve změněných podmínkách. Uznání a poděkování patří jedincům, kteří se snaží o posuny, ať již máme na mysli jakýkoli díl výuky, kupříkladu posilování klíčových kompetencí, odpovědnou práci s informacemi, zvládání moderní komunikace, odstraňování frontální výuky ad. Ne vždy mají pochopení a podporu ostatních!

Jinými slovy zde narážíme na klasické psychologické bariéry, do nichž patří celá řada projevů. Vzhledem k jejich aktuálnosti a působivosti bychom o nich měli / více / vědět, poněvadž se prostřednictvím vlivu učitelů na děti týkají nás všech. Pokud snad někdo svého potomka ve škole nemá, dostane se v osobním, anebo v pracovním smyslu do kontaktu s někým, kdo rukama učitelů prošel. Starejme se proto, abychom dosáhli přehledu, jak zmíněné psychologické bariéry vypadají, co je jejich obsahem, jak jsou „husté“ a vysoké, jak na nás působí a jaké způsobují dopady.

Co říci na závěr? Velká výzva v dané spojitosti leží před vedením škol a jmenovitě před řediteli a ředitelkami. Kam se přidají? Stanou se motorem změn? Patrně by měli, neboť jsou za ně placeni, avšak ne všichni tak své postavení chápou. Dokonce sami půjdou příkladem? Nebo budou vystupovat opatrnicky a sehrají spíše roli brzdy? Nezapomeňme, že opatrný přístup má rovněž svoji hodnotu a přínosy. Přesvědčili jsme se o nich v době koronaviru. Unáhlená řešení mnoho úspěšnosti nepřinesla. Jasně byl vidět svár mezi nehnutostí a požadavky na rychlé řešení. Napětí, strach, obavy, skřípot, jiskry a blesky. Neexistuje univerzální recept. Nikdo nemá proslulou křišťálovou kouli, aby viděl dopředu. Natož jasně! Vždyť se dnes odhaduje, jak vysoké procento současných pracovních pozic nebude za pár / desítek / let existovat! Kudy vlastně máme ve škole jít?

Nezanedbatelné není ani veřejné mínění ve skupině - nebo přesněji ve skupinách - učitelů. A jakou pozici zaujmou rodiče a žáci? Možná se doba posune tak, že bude muset leccos v dané oblasti být provedeno, aniž by se zúčastněné osoby vůbec mohly rozmýšlet. Kromě vlastní hlavy existují faktory jako tempo doby, politika, trh práce, nové technologie atd.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz