Hlavní obsah
Názory a úvahy

Senioři a pokles očekávání

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

V souvislosti se seniory často slýcháme o penězích. Jenže úvahy o nich by měly být o dost širší a pestřejší.

12. 11. 18:24

Očekávání patří mezi velmi důležitá slova. Od odborníků na prožívání, myšlení a chování lidí zaslechneme, že je řadí mezi podstatná. Co očekávají sami starší a co ti ostatní?

Článek

Důchodci se setkávají s řadou různých jevů a procesů. Nedá se úplně přesně spočítat, je-li jich méně nebo více ve srovnání s dobou, kdy docházeli do zaměstnání. Leckdo by byl s výrokem hotov velmi brzo. Máme s ním souhlasit? Je vše opravdu jasné? Záleží, zda se budeme chtít seznámit s jinými přístupy a náhledy.

Je přece jasné, že v zaměstnání měl hodně úkolů, povinností a starostí a musel se setkávat s mnoha jinými osobami. Teď dlí doma, ven vyleze jen občas, a tak se okruh jeho podnětů zúžil. Dá se ale předložit opačný případ, kdy dříve plnil určitá pracovní opatření vcelku osamoceně. Ani po práci se s jinými moc nesetkával a nedružil. Spíše bylo jeho přáním a cílem si odpočinout. Vedení na něj vytvářelo tlak, aby nechyboval. Byl si vědom dopadů, a proto své práci dával docela hodně. Po odchodu do penze se jeho život o dost změnil. Nechal se slyšet, že prý teprve dnes aspoň trochu žije. Není ovšem k dispozici statistický podklad, abychom si vytvořili přesnější obrázek. Berme předchozí slova a věty jako potvrzení stavu, že existují a prosazují se individuální přístupy.

Předkládá se k úvahám a diskusi teze - senioři a pokles očekávání. Dnes se na ni pokusíme podívat. Blíží se k pravdě? Obsahuje fakta a skutečnost? Nebo ji označíme za nepravdivou? Dokonce za zavádějící? Jaké podklady tady lze využít?

Očekávání patří mezi velmi důležitá slova. Od odborníků na prožívání, myšlení a chování lidí zaslechneme, že je řadí mezi podstatná. Máme-li si vysvětlit, co svým stanoviskem míní, jedná se o fakt, že co člověk očekává, má silný vliv na něj, na jeho vnější i vnitřní stavy a procesy. Nejlépe dění zřejmě pochopíme na příkladu se sportovním utkáním. Bude-li navýsost přesvědčen, že jeho celek jasně zvítězí, avšak nestane se tak, bude zklamán a rozzloben, někdy nadměrně. Bude-li si sice přát vítězství, ale zároveň si je vědom slabostí svého celku a též předností soupeře, a tak se dopředu smíří s remízou, nebude k porážce moc daleko, a proto nebude uvnitř své osobnosti tolik zasažen. Bude-li počítat s prohrou, ale zápas dopadne jinak, je jasné, že se ocitne blízko k radosti a k dalším kladným pocitům. Jaké odsud plyne poučení? Senior by se měl na sebe kriticky podívat a možná v něčem slevit, zpomalit, neboť jeho forma v tělesné a duševní rovině již nebude tak vysoko. Výjimky se mohou vyskytnout. Ano, u části osob a v části činností jde o možnou a někdy dokonce o správnou cestu! Namátkou mě napadá studium. Kdo by neslyšel o univerzitách pro starší?

Očekávání mají přirozeně taktéž opačnou stránku. Co kdo čeká od nich jako od starších osob. Někdo velmi málo. Jako kdyby je považoval za osoby určené do starého železa. Leckdy se děje pod tlakem doby, médií a veřejného mínění. Senioři mají zaslouženě odpočívat, užívat si klidu a volna… Všichni ony teze známe. Co jestli v nich zezadu zaznívá, aby nepřekáželi? Jenže platí též jiné výroky. Na leckteré se požadavky zvednou. Ilustrací je požadavek dcery - „tak, mami, teď když jsi každý den doma, tak klidně můžeš hlídat svoji vnučku“ a leckdy se přidá „vždycky jsi po ní přece toužila, ne?“ a „nyní máš široké možnosti“ apod. Dále bychom mohli hovořit o pomoci v domácnosti, na zahrádce, při péči o zvířectvo a jeho hlídání aj. Stačí se rozhlédnout po svém okolí a pozorněji poslouchat.

V závěru je třeba upozornit na skutečnost, že pokles očekávání se pokaždé nemusí dostavit. Někdy se ukáže na obou rovinách, jak jsem je předvedl, jindy běží pouze v jedné linii. Je jasné, že s ohledem na vývoj takřka vždy mohou a budou vznikat trampoty v oblasti mezilidských vztahů. Tady bychom se měli snažit přispívat k rozvíjení jejich dobrých podob a forem. Činíme tak? Mimochodem - podařilo se nám vykonat žádoucí posun v osvojení potřebných sociálních a komunikačních dovedností? Máme-li je na zvýšené úrovni, leccos půjde jinak, totiž lépe, rychleji a efektivněji. A bez duševních poškození!

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz